ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПЕРШЕ ПРИЙНЯТИХ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ (ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО РОКУ ЇХ РОБОТИ) ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 1-5 ГРУПИ ОПЛАТИ ПРАЦІ, ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І-ІV КАТЕГОРІЙ ПОСАД УСІХ РІВНІВ, ОБРАНИХ (ПРИЗНАЧЕНИХ) НА ВІДПОВІДНІ ПОСАДИ

Професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади 1-5 групи оплати праці, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Мета Професійної програми: розвиток професійної компетентності та засвоєння знань про основи державного управління, місцевого самоврядування, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності на службі в органах державної влади, органах судової влади та органах місцевого самоврядування в умовах модернізації держави й проведення системних реформ..

 Форма навчання: змішана.

 Обсяг програми: 108 годин (3,6 кредити ЄКТС).

 Навчання за Професійною програмою передбачає реалізацію таких завдань:

-  оволодіння системою професійних умінь, які забезпечують підготовленість до виконання професійних обов’язків;

-  розширення та удосконалення системи знань, які складають основу науково-методичного та інформаційно-комунікативного забезпечення професійної діяльності;

-  формування потреби у постійному вдосконаленні професійно-фахової компетентності;

-  удосконалення навичок інтелектуальної діяльності та самоосвіти.

 Структура програми:

Загальна складова:

Модуль 1. Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління.

Модуль 2. Державна служба і служба в органах місцевого самоврядування: модернізація та розвиток.

Модуль 3. Основи державного управління економічними процесами. Напрями реалізації соціально-економічних реформ в Україні.

Модуль 4. Стратегічне планування.

Модуль 5. Управління проектами.

Функціональна складова:

Модуль 1. Менеджмент в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Модуль 2. Управління персоналом в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Варіативна складова:

Модуль 1. Ділова комунікація в державних  інституціях.

Модуль 2. Культура ділового мовлення.

Модуль 3. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державних службовців.

Модуль 4. Управлінська риторика.

 Результатом засвоєння навчального матеріалу Професійної програми є:

-       засвоєння знань про сутність та шляхи реалізації державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах здійснення реформ;

-       розуміння передумов і необхідності конституційно-правової модернізації держави;

-       оволодіння інформацією про шляхи реалізації Стратегії державної кадрової політики та особливості реформування інституту державної служби;

-       усвідомлення необхідності реалізації демократичних принципів щодо здійснення управління в умовах інтеграційних процесів;

-       володіння інформацією про шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні, оволодіння знаннями і вміннями, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь і протидіяти корупції в органах державної влади;

-       володіння інформацією про зміни у законодавчих і нормативно-правових актах, усвідомлення передумов і наслідків їх прийняття для розвитку різних сфер і галузей;

-       вміння аналізувати структуру системи державного управління в Україні, повноваження і компетенцію гілок державної влади, пояснювати сутність державної політики та її вплив на економічну та соціально-політичну ситуацію в суспільстві;

-       оволодіння здатністю аналізувати актуальні проблеми розвитку виконавчої влади й адаптувати досвід країн розвиненої демократії щодо їх вирішення;

-       оволодіння інформацією про умови та шляхи реформування адміністративних послуг;

-       розуміння передумов, переваг і технології здійснення стратегічного управління та оволодіння вміннями щодо впровадження стратегій через управління проектами;

-       оволодіння технологіями ефективного управлінського спілкування, підготовки і проведення комунікаційних заходів у процесі розробки і реалізації управлінських рішень;

-       оволодіння знаннями про електронні засоби комунікації в державному управлінні та уміннями щодо впровадження і забезпечення ефективного функціонування електронного врядування;

-       оволодіння вміннями щодо підготовки організаційно-розпорядчих документів тощо.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: уперше прийняті на державну службу (протягом першого року їх роботи) державні службовці 1-5 групи оплати праці, органів судової влади та посадові особи місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 3.6

Набір слухачів не розпочато.