СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС)самостійна підготовка – 10 годин (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

 1. Особливості розвитку суспільства та держави в умовах впливу глобалізації. Розвиток громадянського суспільства в Україні.
 2. Глобалізаційні виклики суспільного розвитку та їх вплив на систему державного управління. Геополітичні виклики і загрози для України в контексті європейського вибору.
 3. Україна в системі міжнародних відносин. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України.
 4. Україна в міжнародних економічних інтеграційних процесах. Моделі стратегічного партнерства.
 5. Зовнішня торгівля України. Міжнародні економічні відносини.
 6. Геополітичні аспекти розвитку країн ЄС: досвід здійснення державно-управлінських реформ. Геополітичний масштаб України.
 7. Національна безпека України в умовах глобальних інтеграційних процесів.
 8. Співробітництво між Україною та НАТО. Трансатлантичне стратегічне партнерство і криза в Україні.

  Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 • особливості глобалізаційних процесів в сучасному світі та нові моделі стратегічного партнерства України, пріоритети геополітичної стратегії України;
 • особливості підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом;
 • механізми формування геополітичного іміджу країни;
 • проблеми інтеграції України у світовий економічний простір;
 • умови забезпечення суспільно-політичного розвитку України в умовах інтеграційних процесів;
 • основні напрями співпраці України з міжнародними організаціями;
 • стратегічні напрями державної економічної та соціальної політики;
 • шляхи впровадження сучасних реформ: очікувані результати, ризики, проблеми і шляхи їх вирішення та перспективи подальшого розвитку;
 • поняття та структура національної безпеки України;
 • зовнішні та внутрішні чинники, що викликають ризики і загрози національній безпеці;
 • цілі державної політики у сферах національної безпеки і оборони України;
 • стратегічні напрямки інтеграції України у світове господарство;
 • пріоритети геополітичної стратегії України;
 • особливості геополітики держав окремих регіонів Європи;
 • механізми функціонування державного управління в умовах глобалізації;
 • наслідки глобалізації та її вплив у соціально-гуманітарній сфері України;

вміти:

 • визначати стратегічні напрями розвитку держави застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної політики;
 • визначати ефективність діючих форм і методів державного управління в контексті інтеграційних процесів та глобалізації суспільства;
 • визначати актуальні проблеми інтеграції України у світовий економічний простір на основі системного аналізу причин їх виникнення і пропонувати можливі шляхи їх вирішення;
 • розробляти рекомендації і пропозиції до проектів зовнішньополітичних стратегій України;
 • розробляти пропозиції щодо розвитку соціально-гуманітарної сфери в умовах глобалізації;
 • здійснювати моніторинг та оцінювання реалізації стратегічних планів на різних рівнях.

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом