ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: розвиток економічної, правової, управлінської компетенцій щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

 Форма навчання: очна (денна)

 Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 16 годин (0,54 кредити ЄКТС); самостійна підготовка – 4 години (0,13 кредити ЄКТС).

 Структура програми:

1.  Реалізація державної політики регіонального розвитку в умовах децентралізації влади.

2.  Стратегії державної кадрової політики до 2020 року. Гендерний компонент державного управління.

3.  Головні напрями децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування: стан та проблеми.

4.  Модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

5.  Фінансова децентралізація.

6.  Інноваційні технології регіонального розвитку в умовах децентралізації влади. Кластерна модель. Державно-приватне партнерство.

7.  Об’єднання територіальних громад. Методика формування спроможних територіальних громад.

8.  Формування інституту префектів.

 Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

-  основні положення Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки;

-  особливості кадрової політики органів державної влади і органів місцевого самоврядування, шляхи забезпечення гендерної рівності у процесі її реалізації;

-  значення та напрями реформування інституту державної служби в Україні;

-  стратегічні підходи до формування та залучення на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування корпусу професійних управлінських кадрів;

-  шляхи адаптації державної служби України до стандартів ЄС;

-  шляхи забезпечення професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування;

­  принципи і механізми формування й оновлення управлінської еліти в Україні;

вміти:

-  організовувати заходи, спрямовані на реалізацію Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 роки в органах влади та органах місцевого самоврядування;

-  визначати основні проблеми державної кадрової політики і засоби їх вирішення в умовах здійснення адміністративної реформи;

-  застосовувати сучасні технології управління персоналом;

-  розробляти і впроваджувати нові підходи до управління персоналом на основі компетентнісного підходу;

-  використовувати принципи стратегічного лідерства в управлінні людськими ресурсами;

-  розробляти плани власного професійного розвитку.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.


             Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV III II I

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє, 20

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом