ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Інформування громадськості про державну політику у сфері європейської інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми :

-  аналіз досвіду співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері запобігання поширення соціально-політичної нестабільності, попередження конфліктів та надзвичайних ситуацій, особливо, аналіз досвіду запровадження та функціонування систем попередження про ознаки криз та конфліктів;

-  розвиток політичної та правової компетенцій з питань зовнішньої політики України, її місця у сучасному глобальному світі, розширення співпраці з ЄС, а також основних складових функціональної компетентності, які забезпечують здатність аналізувати політику ЄС та розробляти пропозиції щодо реалізації заходів, спрямованих на впровадження в Україні європейських стандартів життя;

-  інформаційно-комунікаційна стратегія європейського інтеграційного процесу України та механізми її реалізації органами державної влади.

 Форма навчання: очна.

 

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС).

 

Структура програми:

1.  Національна безпека України в умовах інтеграційних процесів. Геополітичні виклики і загрози для України в контексті європейського вибору. Інституційні механізми Європейського Союзу.

2.  Європейська безпека і Україна. Потенціал співробітництва України з ЄС у сфері безпеки. Співробітництво між Україною та НАТО.

3.  Наслідки розширення Європейського Союзу. Економічне співробітництво з Європейським Союзом. Єврорегіони. Транскордонне співробітництво. Європейські стандарти суспільного розвитку: досвід для України.

4.  Просторове планування. Світові й європейські документи щодо просторового планування. Система просторового планування в Україні. Європейська інтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції.

5.  Передумови і перспективи створення Україною інтегральних об’єднань на регіональному рівнях. Можливості та загрози для ринку збуту продукції реального сектору України від участі у регіональних об’єднаннях з урахуванням зобов’язань СОТ.

6.  Єдиний цифровий ринок Європи та України.

 

Очікувані результати:

Проходження програми підвищення кваліфікації дозволить слухачам:

знати:

 •  ключові аспекти стратегії європейської інтеграції;
 • зобов’язання, які українська держава взяла на себе, обравши шлях євроінтеграції;
 • мету та основні положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • нормативно-правову та інституційну базу, на яку спирається співробітництво між Україною та ЄС;
 • пріоритети євроінтеграційної політики України на сучасному етапі та програми, плани, заходи їх виконання;
 • сутність Європейської політики сусідства та Європейського інструменту сусідства і партнерства;
 • основні етапи, цілі і завдання процесу адаптації національного законодавства, процедур, стандартів і норм до норм ЄС;
 • механізми міжвідомчої взаємодії та розподіл відповідальності і функцій між міністерствами і відомствами та їх підрозділами у реалізації політики європейської інтеграції та механізми координації, що обслуговують усіх учасників, залучених до вироблення  та реалізації євроінтеграційної політики;
 • правові основи та інституційний механізм адаптації права України до права ЄС;
 • як в країнах – членах ЄС організована система багатовекторного співробітництва та координації політики європейської інтеграції на національному, субнаціональному та наднаціональному рівнях;
 • основні складові, принципи організації та функціонування Європейського адміністративного простору;

-  необхідність запровадження комплексних систем попередження з використанням сучасних інтернет-технологій;

вміти:

 • аналізувати світові і європейські інтеграційні процеси;
 •  аналізувати сучасну політику європейської інтеграції України;
 • визначати актуальні проблеми інтеграції України у світовий економічний простір на основі системного аналізу причин їх виникнення і пропонувати можливі шляхи їх вирішення;
 • визначати ефективність діючих форм і методів державного управління в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 •  визначати шляхи удосконалення правового регулювання науково-експертного супроводу державного управління забезпечення оборонної безпеки;
 •  розробляти рекомендації і пропозиції до проектів зовнішньополітичних стратегій України;
 •  застосовувати знання теорії розвитку інтеграційних процесів для реалізації стратегії європейської інтеграції України в діяльності органів влади;
 •  аналізувати наслідки розширення ЄС для України;
 • забезпечувати інформаційно-комунікативну підтримку процесів європейської інтеграції;
 • визначати проблеми виявлення потенційних та реальних загроз національним інтересам, їх запобігання та нейтралізації.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці 1-5 груп оплати праці оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад.

 

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади та за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України, або з виїздом викладачів Національної академії на базу замовників.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: Б А

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник Голова


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Ежена Потьє

Київ

Інші навчальні заходи за цим напрямом