УКРАЇНСЬКА ШКОЛА УРЯДУВАННЯ

Українська школа урядування

Українська школа урядування

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
+38 (098) 350-33-23 +38 (093) 364-50-17 Відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування Для напряму навчання: Соціальний захист населення specprograms@usg.org.ua +380 44 4550575 Відділ планування та організації навчання Центру спеціальних програм навчання та освітніх технологій електронна адреса: pon220a.usg@gmail.com +38 (063) 385-76-59

Українська школа урядування (УШУ) є закладом післядипломної освіти, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби.
Основними завданнями УШУ є:
- забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, голів місцевих адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування (далі – публічних службовців);
- провадження освітньої діяльності з метою підвищення кваліфікації публічних службовців;
- впровадження єдиних підходів до змісту, форм та методів підвищення кваліфікації публічних службовців;
- вивчення, узагальнення та поширення досвіду професійного навчання публічних службовців;
- оцінювання професійних кандидатів на зайняття посад державної служби;
- методичне забезпечення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією із мов Ради Європи, кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А», що проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби;
- методичне забезпечення діяльності конкурсних комісій для проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» та посад фахівців з питань реформ;
- надання консультаційних та інформаційних послуг органам державної влади та місцевого самоврядування, закладам післядипломної освіти, юридичним особам всіх форм власності з питань професійного навчання державних службовців, голів - - місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.

Освітні програми провайдера:

4.8

Публічні констультації- 1

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: ознайомити фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, які відповідають за розроблення політик та зв’язки з...

немає набору
4.9

Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу

Загальна короткострокова програма

Загальна
мета: 
поглиблення  та систематизація знань щодо реалізації
законодавства про державну службу зі змінами та доповненнями, формування здатності
до самостійного оцінювання ступеню відповідності займаній посаді та рівня
професіоналізму у реалізації завдань в сфері державної...

немає набору
4.9

Інноваційні технології управління персоналом

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності керівників
підрозділів управління персоналом, керівників інших структурних підрозділів в
ефективному управлінні персоналом у державному органі / органі місцевого
самоврядування. Розвиток знань про професійні технології управління
персоналом і вмінь...

немає набору
4.8

Стратегічні комунікації

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня спроможності учасників навчання планувати та організовувати процес внутрішньої та зовнішньої комунікації із цільовими групами у відповідності до стратегічних планів діяльності ЦОВВ.

немає набору
4.9

Тайм-менеджмент

Загальна короткострокова програма

Загальна
мета:
а
ктуалізація і
поглиблення знань та вмінь щодо інструментів тайм-менеджменту та їх
застосування для підвищення ефективності професійної діяльності в умовах
віддаленої роботи.

 

немає набору
4.7

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна
мета:
підвищення
спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його
застосування для підвищення  власної
ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та
технік управління...

немає набору
4.7

Взаємодія органів державної влади з громадcькістю

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна
мета:
о
знайомлення фахівців
структурних підрозділів державних органів з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків
з громадськістю із сучасними принципами, стандартами, механізмами та
інструментами взаємодії з громадськістю; розвинути навички планування,
здійснення та оцінки...

немає набору
4.8

Реалізація гендерної політики

Загальна короткострокова програма

Загальна
мета:
п
ідвищення
спроможності державних службовців реалізовувати завдання державної гендерної
політики, зокрема гендерно-орієнтованого підходу до аналізу документів та
бюджетування

 

немає набору
4.7

Публічні консультації-2

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: ознайомити фахівців державних органів та
органів місцевого самоврядування, які відповідають за розроблення політик та
зв’язки з громадськістю, із сучасними принципами, стандартами, механізмами та
інструментами організації публічних консультацій (консультацій зі
стейкхолдерами) у...

немає набору
5

Для вперше призначених на посади державної служби категорії «А» «ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у
сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння
учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому;
посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних...

немає набору
5

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби категорія "А"

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати...

немає набору

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби для голів місцевих державнх адміністрацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна
мета:
підвищення
спроможності публічних службовців щодо застосування такого інструменту як
діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності, а також застосування
базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації,
зокрема, сформувати в...

немає набору
4.8

Реалізація антикризової стратегії у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Загальна
мета:
формування
сучасного стратегічного мислення та системи спеціальних знань з антикризового
менеджменту в системі публічного управління, а саме: формування системи знань
та навичок управління у кризових ситуаціях, 
розв’язання складних завдань стратегічного значення у сучасних...

немає набору
5

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Загальна места: підвищення рівня професійної компетентності державних
службовців у забезпеченні доступу громадян до публічної інформації, розвиток
умінь і...

немає набору
4.8

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення спроможності уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції щодо ефективного виконання покладених на них
завдань, забезпечення дієвого функціонування превентивних інструментів
запобігання корупції.

 

немає набору
4.8

Євроатлантична інтеграція України (короткострокова)

Загальна короткострокова програма

Загальна
мета:
п
ідвищення
рівня обізнаності державних службовців щодо євроатлантичної інтеграції України,
основних завдань та форматів співробітництва, необхідних реформ для...

немає набору
4.8

Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Загальна
мета:
п
ідвищити спроможність працівників уповноважених
підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
щодо організації роботи з...

немає набору
4.8

Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції антикорупційними уповноваженими

Загальна короткострокова програма

Загальна
мета: 
підвищити
спроможність антикорупційних уповноважених осіб щодо ефективного виконання
покладених на них завдань забезпечення дієвого функціонування превентивних
інструментів запобігання...

немає набору
4.9

Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення рівня компетентності фахівців державних
органів з персональної ефективності
, організації командної співпраці, навичок комунікацій,
прийняття ефективних рішень.
Ознайомлення із
сучасними принципами та методами підвищення персональної ефективності, вмінням...

немає набору
4.9

Персональна ефективність на державній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: ознайомлення фахівців державних органів із сучасними принципами та методами
підвищення персональної ефективності, розстановки пріоритетів, навчити
підвищувати рівень мотивації та ефективності прийнятих рішень і виконання
поточних завдань, що дозволить публічним службовцям опанувати інструментарій в...

немає набору
4.8

Ділова українська мова в публічному управлінні!

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА
МЕТА:
підвищення рівня комунікативної культури у сфері
ділових відносин в усній та писемній формах, мовної грамотності, удосконалення
знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному
мовленні професійного...

немає набору
4.7

Цілі сталого розвитку для публічних службовців (підкатегорія Б3 категорії "Б")

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської...

немає набору
4.8

Ефективне використання відкритих даних публічними службовцями у своїй діяльності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності публічних
службовців щодо пошуку та аналізу публічної інформації для ефективного
виконання функціональних обов’язків із дотриманням норм Закону України «Про
доступ до публічної інформації»/

немає набору
4.9

Актуальні питання реалізації податкового законодавства

Спеціальна короткострокова програма

Спеціальна короткострокова програма «Актуальні питання реалізації податкового законодавства» спрямована на формування професійних компетенцій фахівців органів Державної податкової служби України 

немає набору
4.8

Основи кібергігієни

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності щодо правильного поводження з
інформацією у кіберсфері та безпечної роботи із засобами комп’ютерної техніки в
державному органі / органі місцевого самоврядування.

немає набору
5

Антикризовий менеджмент у публічному управлінні (державні службовці категорії «А», голови місцевих державних адміністрацій , їх перші заступники та заступники)

Загальна короткострокова програма

Загальна
мета: 

Формування сучасного
стратегічного мислення та системи спеціальних знань з антикризового менеджменту
в системі публічного управління, а саме: формування системи знань та навичок
управління у кризових ситуаціях, розв’язання складних завдань стратегічного
значення у сучасних умовах, організації...

немає набору
4.8

Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Спеціальна
професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні
рівня культури сплати податків та зборів
»
спрямована на формування професійних компетентностей
фахівців органів Державної...

немає набору

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Спеціальна короткострокова програма

немає набору

Політика ґендерної рівності в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Загальна места: розвиток
професійної...

немає набору

Основи лідерства

Загальна короткострокова програма

Програма розроблена Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» спільно...

немає набору
4.7

Відкриті дані для держслужбовців: практичний курс

Загальна короткострокова програма

Загальна
короткострокова програма підвищення кваліфікації "Відкриті дані для
держслужбовців: практичний курс" спрямована на підвищення рівня
професійних компетентностей посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за оприлюднення публічної інформації у...

немає набору

Інтеграція гендерного підходу у місцеві політики, плани та бюджети

Загальна короткострокова програма

Загальна места: розвиток професійної...

немає набору
4.9

Адаптація та реабілітація учасників антитерористичної операції

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

·

немає набору
4.9

Документ як форма писемного публічного мовлення

Загальна короткострокова програма

МЕТА ПРОГРАМИ: формування необхідного рівня знань основ про діловий документ і  діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення документів у сфері публічного управління.

немає набору
5

Деякі питання взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству у зв’язку із вчиненням домашнього насильства стосовно дітей та за участю дітей

Спеціальна короткострокова програма

·     

немає набору

«Державним службовцям про державну службу» підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «А»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета-сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у
сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння
учасниками...

немає набору

Проведення класифікації посад державної служби

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності членів класифікаційних комітетів державних органів, які є учасниками експериментального проекту, щодо проведення класифікації посад державної служби.

немає набору
4.8

Захист персональних даних

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: поглиблення та систематизація знань щодо реалізації законодавства про захист персональних даних, підвищення рівня професіоналізму при реалізації завдань у сфері захисту персональних даних.

немає набору

Підвищення ефективності та якості менеджменту в сфері державного управління шляхом застосування моделі загальної схеми оцінювання (Common Assessment Framework, CAF) (категорія «А»)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців категорії «А» про основні інструменти забезпечення ефективності, результативності та якості діяльності органів державної влади, клієнтоорієнтований підхід у державному...

немає набору

Розроблення, моніторинг та оцінювання результатів виконання Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення професійних знань, умінь та навичок державних службовців для забезпечення відповідного рівня їх професійної кваліфікації у сфері розроблення річних...

немає набору

Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посади фахівців з питань реформ

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: ознайомити учасників навчання з методологією оцінювання компетентностей кандидатів у конкурсному відборі на посади фахівців з питань реформ в органах...

немає набору

Організація роботи з декларування у державному органі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищити спроможність працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з забезпечення подання...

немає набору
5

«Лідерство в процесах управління змінами»

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми: Сприяння реалізації реформ та розвитку
лідерського потенціалу публічних службовців, які працюють на керівних посадах,
шляхом підвищення обізнаності про передові підходи до...

немає набору
4.8

Управління різноманіттям

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня спроможності органів виконавчої влади, об’єднаних громад формувати та реалізовувати політику, організовувати заходи, спрямовані на сприяння...

немає набору

Організація та проведення ефективних обговорень із зовнішніми стейкголдерами з питань впровадження реформ

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма


Програма розроблена за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в України

немає набору
4.8

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Загальна короткострокова програма

МЕТА ПРОГРАМИ:

·    

немає набору
4.8

Практичний курс української мови (за новою редакцією українського правопису)

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА: підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності 

немає набору
4.9

ПРАКТИКУМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ)

Загальна короткострокова програма

   ЗАГАЛЬНА МЕТА:
   підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної
   компетентності слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо
   використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування
   державних службовців;...

   немає набору
   4.7

   «НАВИЧКИ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ ДЛЯ ПОТРЕБ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ» (для державних службовців категорії "А" , голів місцевих державних адміністрацій , їх перші заступників та заступників)

   Загальна професійна (сертифікатна) програма

   Загальна мета програми

   немає набору
   5

   «ЛІДЕРСТВО У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ: ОСОБИСТІСТЬ, КОМАНДА, ІНСТИТУЦІЯ» (для державних службовців категорії "А")

   Загальна короткострокова програма

   ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

   немає набору
   4

   Доброчесність державного службовця під час виконання службових повноважень

   Загальна короткострокова програма

   Партнерами-укладачами програми виступила програма MATRA в рамках проекту «Сприяння доброчесності та протидія корупції в Україні (2017-2021 рр.)», що впроваджена Гаазькою академією місцевого самоврядування.

   немає набору

   Забезпечення доброчесності в органах державної влади

   Загальна короткострокова програма

   Партнерами-укладачами програми виступила програма MATRA в рамках проекту «Сприяння доброчесності та протидія корупції в Україні (2017-2021 рр.)», що впроваджена Гаазькою академією місцевого самоврядування.

   немає набору
   4.8

   CОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

   Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

   ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

   ·    

   немає набору
   4.5

   ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ, ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ, СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ, ПІЛЬГ, ПІДТРИМКИ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ВЕТЕРАНІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

   Спеціальна короткострокова програма

   ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

   ·    ...

   немає набору

   Інтеграція гендерного підходу під час розроблення нормативно-правових актів

   Загальна короткострокова програма

   Загальна
   мета:
   підвищення
   рівня обізнаності державних службовців про основи ґендерної політики, напрямів
   реалізації державної ґендерної політики в Україні, а також отримання знань щодо
   інтеграції принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
   при розробці...

   немає набору
   4.8

   Організація роботи державних службовців за межами адміністративної будівлі державного органу

   Загальна короткострокова програма

   Загальна
   мета:
   н
   адання інформації про
   наявні правові підстави та наслідки діяльності державних службовців у
   віддаленому режимі. Актуалізація знань та унаочнення ключових аспектів
   організації роботи. Формування уявлення про інструменти самоорганізації та
   емоційного контролю державного...

   немає набору
   4.7

   Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» "Державним службовцям про державну службу"

   Загальна професійна (сертифікатна) програма

   Загальна мета: сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у
   сферу і середовище державної служби.

   Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного
   управління та власної ролі...

   немає набору
   4.6

   Права людини

   Загальна професійна (сертифікатна) програма

   Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави в сфері прав людини та основоположних свобод, спонукати їх...

   немає набору
   4.1

   Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації фахівців з питань реформ

   Загальна професійна (сертифікатна) програма

   Загальна мета: забезпечення однакового розуміння з боку фахівців з питань реформ циклу
   політики як сучасної концепції основної функції міністерств, місії, принципів і
   цінностей публічної адміністрації; забезпечення єдиних стандартів якості та
   єдиних підходів для стратегічного планування...

   немає набору
   4.6

   Цілі сталого розвитку для публічних службовців

   Загальна професійна (сертифікатна) програма

   Загальна
   мета:
   п
   ідвищення
   спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати
   публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного
   багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля
   досягнення Цілей сталого розвитку

   немає набору