ВИЩА ШКОЛА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Вища школа публічного управління

Вища школа публічного управління

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Вищій школі публічного управління тел. +380 44 4550572 електронна адреса: info@hs.gov.ua

Вища школа публічного управління (далі – Вища школа) є державним закладом післядипломної освіти, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби. Основними завданнями Вищої школи є: - провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; - забезпечення доступності та якості надання освітніх послуг з метою забезпечення професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, а також надання освітніх послуг у сфері публічного управління та адміністрування особам, які займають політичні посади; - забезпечення індивідуальної траєкторії професійного розвитку державних службовців, посади яких належать до посад державної служби категорії «А»; - навчально-методичне та наукове забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; - надання консультаційних, експертних, просвітницьких та інформаційних послуг державним органам та органам місцевого самоврядування, закладам освіти, фізичним особам, юридичним особам усіх форм власності з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; - створення належних умов для роботи осіб, які здійснюють науково-педагогічну, викладацьку діяльність, національних та іноземних фахівців, експертів, державних службовців та інших посадових осіб, які забезпечують провадження освітньої діяльності Вищої школи; - розвиток партнерства на міжнародному рівні у сфері післядипломної освіти, зокрема впровадження кращого міжнародного досвіду з професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад; - забезпечення централізованого проведення оцінювання професійних компетентностей кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Освітні програми провайдера:

Управління конфліктами в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності підрозділів управління персоналом, інших структурних підрозділів в державному органі/органі місцевого самоврядування, спеціалістів з питань персоналу задля формування їх...


найближчий набір - 13 Травня 2024

Управління проєктним циклом

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування розуміння сутності проєктного підходу; формування проєктно-орієнтованого підходу у публічному управлінні

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання основ проєктного менеджменту (управління проєктами); 

комунікація та взаємодія;

командна робота та...

найближчий набір - 13 Травня 2024
4.78

Комунікація євроінтеграції: процес створення комунікаційної стратегії та плану заходів

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування системи знань щодо комунікаційних завдань уряду у сфері європейської інтеграції та Угоди про асоціацію, планування комунікаційної стратегії та навичок створення планів заходів на її основі

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:...

найближчий набір - 27 Травня 2024

Комунікації в органах публічної влади для демократичного врядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців з комунікаційного забезпечення діяльності органів державної влади, формування розуміння ролі активного і проактивного доступу до інформації в демократичному...

найближчий набір - 27 Травня 2024
4.9

Муніципальна майстерня

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Розвиток знань та практичних  навичок, які допоможуть  здійсненню заходів з

найближчий набір - 27 Травня 2024
4.82

Взаємодія органів державної влади з громадcькістю (категорія "В")

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: ознайомлення фахівців структурних підрозділів державних органів з питань взаємодії із ЗМІ та зав'язків з громадськістю із сучасними принципами, стандартами, механізмами та інструментами взаємодії з громадськістю; розвинути навички планування, здійснення та оцінки...

найближчий набір - 03 Червня 2024
4.69

Управління, орієнтоване на результат

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення професійних знань, умінь та навичок публічних службовців для забезпечення відповідного рівня їх професійної кваліфікації з питань планування та оцінювання результатів,...

найближчий набір - 03 Червня 2024
4.94

Становлення та ствердження української мови як державної

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: поглиблення знань  з історії розвитку української мови на всіх етапах її становлення як державної, підвищення рівня правописної грамотності, виховання патріотизму через популяризацію української мови,  формування національно свідомої особистості в образі сучасного українського управлінця.

...

найближчий набір - 03 Червня 2024
4.89

Медіаграмотність публічних службовців

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Поглиблення розуміння учасниками навчання ролі медіаосвіти та медіаграмотності в публічному управління при протистоянні маніпуляціям та дезінформації.

...

найближчий набір - 03 Червня 2024
4.89

Управління проєктами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування розуміння сутності проєктного підходу при забезпечення реінтеграції територій та післявоєнного...

найближчий набір - 03 Червня 2024
4.93

Загальна адміністративна процедура

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування розуміння концептуальних основ загальної адміністративної процедури та системи теоретичних знань про правове регулювання порядку прийняття і...

найближчий набір - 03 Червня 2024
4.91

Держава без бар’єрів

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток умінь і навичок щодо недискримінації, інклюзивності, забезпечення прав громадян України, розвитку інклюзивного середовища всередині колективу, підвищення рівня...

найближчий набір - 03 Червня 2024

Організація Північноатлантичного договору. Відносини Україна-НАТО

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо розуміння сутності євроатлантичної інтеграції, особливостей політики євроатлантичної співпраці, механізмів реалізації стратегічного курсу України на набуття членства у НАТО 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні...

найближчий набір - 03 Червня 2024
4.8

Державне управління в умовах кризових ситуацій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

   Загальна мета: Поглиблення розуміння учасниками навчання системи державного управління в умовах кризових ситуацій. Опанування знань та практичних

найближчий набір - 03 Червня 2024

Ефективне лідерство та управління персоналом

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня компетентностей керівника з питань розвитку персоналу, ефективного управління людськими ресурсами та...

найближчий набір - 04 Червня 2024
4.86

Розвиток персональної ефективності у публічному управлінні

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення рівня компетентності фахівців державних органів з персональної ефективності, організації командної співпраці, навичок комунікацій, прийняття ефективних рішень. Ознайомлення із сучасними принципами та методами підвищення персональної ефективності, вмінням...

немає набору
4.87

Права людини

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави в сфері прав людини та основоположних свобод, спонукати їх...

немає набору
4.92

Міжнародно-правове забезпечення реалізації ґендерної політики в Україні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розширення спроможності державних службовців реалізовувати завдання державної ґендерної політики, зокрема в контексті виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

немає набору
5

Стратегічні комунікації у публічному управлінні. Стратегії кризового реагування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня...

немає набору
4.38

Стратегічне планування регіонального розвитку з урахуванням європейських практик

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування та розвиток здатності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування...

немає набору
4.97

Формування позитивного іміджу органу державної влади

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення ефективності реалізації інструментарію формування позитивного іміджу органу державної влади,...

немає набору
4.95

Критичні комунікації та протидія дезінформації

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: сприяння розвитку компетенцій державних службовців для забезпечення ефективних комунікацій у кризові часи, формування системи знань для виявлення дезінформаційних, фейкових повідомлень та принципів поширення...

немає набору

Переговори з ЄС та динаміка прийняття рішень: практичний підхід

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо розуміння теоретичних засад та практичного досвіду прийняття рішень та динаміки переговорів між державами-членами ЄС

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання у сфері європейської...

немає набору

Соціальний діалог як механізм публічного управління в умовах війни, повоєнного відновлення та набуття Україною членства в ЄС

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Поглиблення знань учасниць/учасників професійного навчання з питань імплементації європейських стандартів соціального діалогу як дієвого механізму публічного управління в умовах війни, повоєнного відновлення та набуття Україною членства в ЄС 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання...

немає набору
4.84

Державна політика у сфері детінізації доходів

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування системи знань щодо державної політики у сфері детінізації доходів та ознайомлення зі стратегічними питаннями управління процесами детінізації доходів,...

немає набору
4.95

Загальна адміністративна процедура

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування розуміння концептуальних основ загальної адміністративної процедури та системи теоретичних...

немає набору

Запобігання і протидія гендерно зумовленому, зокрема домашньому, насильству

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо запобігання, виявлення, реагування і протидії...

немає набору
4.76

Розбудова національної стійкості

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Набуття знань та формування практичних навичок щодо забезпечення національної стійкості в умовах мінливості й невизначеності безпекового середовища. Створення основи для формування нових управлінських установок, застосування дієвих міжнародних інструментів і практик забезпечення національної стійкості та можливості їх імплементації з метою...

немає набору
4.94

Конфлікти, стреси, маніпулювання в професійній діяльності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток компетентностей, необхідних для ефективного управління персоналом у професійній діяльності, отримання фахівцями державних органів теоретичної бази та оволодіння практичними конфліктологічними навичками щодо розв’язання конфліктів, профілактики їх виникнення, упередження маніпуляцій та...

немає набору
4.76

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема,...

немає набору
4.93

Подолання та профілактика стресів у професійній діяльності. Попередження професійного вигорання (для категорії "Б")

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Розвиток
компетентностей ефективної діяльності в умовах постійних змін, формування
навичок подолання стресів, управління емоціями та конфліктами. Опанування
інструментарію саморегуляції та профілактики професійного вигорання та
активізації особистісних ресурсів для збереження та зміцнення психічного
здоров’я....

немає набору
4.75

Корпоративна культура в управлінні органом публічного управління

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: оволодіння теоретичними знаннями з питань організації корпоративної культури в органах публічного управління, а саме: поняттям «корпоративна культура», її цілей,...

немає набору
4.95

Основи забезпечення кібербезпеки та протидії дезінформації

Загальна короткострокова програма

Партнерами-укладачами програми виступила Громадська організація «Міжнародна академія інформації».

 

немає набору
4.85

Програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення рівня компетентності, вдосконалення і розвиток умінь, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності на державній службі, роботи з інформацією,...

немає набору
4.85

Публічні консультації-1

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: ознайомити фахівців державних органів та органів місцевого самоврядування, які відповідають за розроблення політик та зв’язки з...

немає набору

Використання тренінгових технологій під час організації навчання з питань європейської інтеграції та наближення законодавства України до права ЄС

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня спроможності учасників навчання щодо використання інтерактивних методів навчання дорослих з питань європейської інтеграції та наближення законодавства України до права ЄС. 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання щодо підготовки та проведення тренінгів з...

немає набору
5

Гендерно орієнтоване врядування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування про сутність гендерної політики, функціонування інституційного механізму реалізації гендерної політики, повноваження відповідальних структурних підрозділів

немає набору
4.81

Комунікація в публічному управлінні (мовно-психологічний аспект)

Загальна короткострокова програма

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, лінгвістичної грамотності, комунікативної компетентності у слухачів, культури спілкування в професійній сфері; удосконалення знань і...

немає набору
4.94

Цифрова грамотність та інформаційна безпека публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня професійної компетентності щодо інформаційної безпеки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, виявлення та протидія розповсюдженню дезінформації, розвиток вміння верифікувати інформацію отриману з різних джерел...

немає набору
4.88

Реалізація стратегічних завдань органів Державної податкової служби України з використанням сучасних методів податкового менеджменту

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма


Загальна мета: ф


немає набору
5

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Опанування спеціальних знань та практичних  управлінських навичок, які допоможуть  здійсненню заходів із забезпечення національної безпеки і оборони для безпеки та нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку на відповідних адміністративно-територіальних одиницях

Тривалість програми: два тижні навчання дистанційно в асинхронному...

немає набору
4.92

Документи як форма писемного публічного мовлення

Загальна короткострокова програма

МЕТА ПРОГРАМИ: формування необхідного рівня знань основ про діловий документ і  діловодство в публічному управлінні, основних вимог до складання і оформлення документів у сфері публічного управління.

немає набору
4.69

Цілі сталого розвитку для публічних службовців (категорія "В)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого розвитку

немає набору
4.86

Протидія дезінформації, спрямованій на дискредитацію відносин України з ЄС та майбутнього членства України в ЄС

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю, з протидії дезінформації  та розвиток навичок критичного мислення щодо дезінформації...

немає набору
4.83

Технології маніпулятивного впливу та протидія провокаціям у професійному і діловому спілкуванні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування загального розуміння мети та ролі маніпулятивного впливу у публічному управлінні, а саме: визначення поняття маніпуляцій, їх характеристик...

немає набору

Інформаційна система управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS). Кабінет самообслуговування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення кваліфікації державних службовців з питань впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах, поглиблення та систематизація знань користувачів державних органів щодо особливостей використання особистого кабінету...

немає набору
5

Забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Поглиблення та структурування знань державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері охорони прав, свобод і законних інтересів...

немає набору
4.9

Ділова українська мова в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА: підвищення рівня комунікативної культури у сфері ділових відносин в усній та писемній формах, мовної грамотності, удосконалення знань і...

немає набору
4.93

Взаємодія органів державної влади з громадcькістю

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: ознайомлення фахівців структурних підрозділів державних органів з питань взаємодії із ЗМІ та зав'язків з громадськістю із сучасними принципами, стандартами, механізмами та інструментами взаємодії з громадськістю; розвинути навички планування, здійснення та оцінки...

немає набору

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Розвиток професійної компетентності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, що виявляється в ефективному виконанні покладених на них завдань та посадових обов’язків, забезпеченні дієвого...

немає набору
4.86

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В» (протягом року з дня їx призначення на посаду)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: сприяння інтенсивній інтеграції новопризначеного державного службовця у сферу і середовище державної служби. Поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної...

немає набору

Забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо підсилення засобів правового захисту, а також забезпечення належного інформування осіб, постраждалих від війни в Україні, про їх правові можливості відповідно до стандартів Ради Європи та з...

немає набору

Протидія деструктивному інформаційному впливу: регіональні особливості

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення системи знань щодо інструментів протидії деструктивному інформаційному впливу (з урахуванням регіональних особливостей, у першу чергу тих, що стосуються деокупованих територій)

немає набору

Управління корупційними ризиками

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток професійних компетентностей уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції щодо управління корупційними ризиками у діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування.

немає набору
4.84

Стратегічні комунікації в євроатлантичній інтеграції

Загальна короткострокова програма

Загальна мета:

немає набору
4.93

Організаційно-розпорядчі документи в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма


Мета курсу актуалізація та набуття нових знань і навичок щодо підготовки й оформлення організаційно-розпорядчих документів; закріплення та поглиблення знань про лексичні та граматичні засоби в документах,...


немає набору

Забезпечення діяльності органів державної влади в умовах воєнного стану

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток знань та практичних навичок державних службовців, щодо спроможності здійснення відповідних повноважень в умовах мінливості й невизначеності безпекового середовища, а також забезпечення діяльності органів державної влади в умовах воєнного стану.

 

немає набору

Права людини

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави у сфері...

немає набору
4.88

Емоційна стійкість публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток компетентностей ефективної діяльності в критичних умовах, формування навичок подолання стресів, управління емоціями та конфліктами. Опанування інструментарію саморегуляції та профілактики професійного вигорання та активізації особистісних ресурсів для збереження...

немає набору
4.81

Подолання та профілактика стресів у професійній діяльності. Попередження професійного вигорання ( для категорії "В")

Загальна професійна (сертифікатна) програма

    Загальна мета: Розвиток компетентностей ефективної діяльності в умовах постійних змін, формування навичок подолання стресів, управління емоціями та конфліктами. Опанування інструментарію саморегуляції та...

немає набору

Інструменти впровадження європейської моделі громадянської (політичної) освіти

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо впровадження європейської моделі громадянської (політичної) освіти, виховання патріотичних почуттів, підвищення національної самосвідомості та активності громадян в процесах управління та розвитку демократичних інститутів в Україні.

Перелік професійних компетентностей,...

немає набору
4.92

Організація роботи з декларування у державному органі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищити спроможність працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з забезпечення подання працівниками організації електронних декларацій, перевірки своєчасності подання...

немає набору
4.89

Особливості здійснення повноважень центрами надання адміністративних послуг в умовах воєнного стану

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Структурування знань учасників навчання щодо організаційно-правових засад здійснення відповідних повноважень, формування умінь та навичок управління процесами надання...

немає набору
4.82

Соціальний захист населення

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

·    

немає набору

Механізми та інструменти протидії торгівлі людьми

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань протидії торгівлі людьми, особливостей роботи із особами, постраждалими від торгівлі людьми, та засвоєння...

немає набору
5

Організація діяльності голів районних державних адміністрацій в умовах воєнного стану

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня спроможності голів районних державних адміністрацій забезпечувати ефективність та результативність діяльності районної державної адміністрації в умовах воєнного стану.

немає набору
4.54

Актуальні питання проходження державної служби для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Набуття та поглиблення знань, умінь та навичок учасників професійного навчання щодо актуальних питань державотворення, особливостей функціонування інституту державної...

немає набору
4.86

Вивчення потреб різних груп жінок і чоловіків та налагодження гендерно чутливої комунікації

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо визначення потреб різних груп жінок та чоловіків, а також основ гендерно чутливої комунікації.


немає набору

Управління публічними фінансами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення системних теоретичних знань про управління фінансами, управління проєктами та формування розуміння концептуальних основ стійкості територіальних громад в...

немає набору

Системний підхід в управлінні персоналом на публічній службі (посадові особи місцевого самоврядування)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!!! ЩОБ ДЕТАЛЬНІШЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПРОГРАМОЮ “HR МАЙСТЕРНЯ” ТА СТАТИ ЇЇ УЧАСНИКОМ — ПЕРЕХОДЬТЕ НА САЙТ WWW.HRMAISTERNIA.ONLINE ТА ДО 20 ЧЕРВНЯ ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ (HTTPS://FORMS.GLE/2T5G5EQ5E2ZNP7YN9

немає набору
4.91

Ораторське мистецтво в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

 

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Ораторське мистецтво в публічному управлінні» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, поглиблення знань

немає набору
4.87

Бюджетно-податкова політика сучасної держави та напрями її реалізації

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: формування професійних компетентностей фахівців органів Державної податкової служби України та здобуття практичних вмінь та навичок з питань бюджетно-податкової політики...

немає набору
4.91

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток у державних службовців компетентностей з питань управління змінами, формування навичок управління змінами у діяльності державних органів

 

немає набору

Оцінка потреб під час розроблення державних політик та планування відновлення країни

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення професійних знань, умінь та навичок публічних службовців для забезпечення відповідного рівня їх професійної кваліфікації з питань проведення оцінки потреб як одного...

немає набору
4.92

Доступ до публічної інформації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійних знань та компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав на доступ до публічної інформації, належної організації...

немає набору
4.91

Протидія кіберзагрозам

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

немає набору

Основні принципи кібергігієни

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Поглиблення знань учасників професійного навчання щодо безпеки використання підключених до Інтернету персональних гаджетів, WI-FI-устаткування, а також програмного забезпечення, мобільних додатків, облікових записів, акаунтів у соцмережах...

немає набору
4.91

Практикум української мови (за новою редакцією українського правопису)

Загальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА: підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалення знань і практичних навичок щодо використання мовних норм в усному й писемному мовленні професійного спілкування...

немає набору
4.88

Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Сприяти розвитку лідерського потенціалу учасників професійного навчання шляхом підвищення обізнаності про сучасне розуміння лідерства і зміни...

немає набору

Загальна адміністративна процедура

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування розуміння концептуальних основ загальної адміністративної процедури та системи теоретичних знань про правове регулювання порядку прийняття...

немає набору
4.75

Реформування системи державного управління України відповідно до Європейських стандартів належного адміністрування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Поглиблення знань учасників професійного навчання з питань здійснення реформування системи державного управління України відповідно до Європейських стандартів належного адміністрування, засад діяльності Організації економічного співробітництва та розвитку, проведення оцінки стану справ у системі державного управління України Програмою підтримки вдосконалення врядування...

немає набору

Громадяни в ЄС (у рамках проєкту Natolin4Capacity Building, який фінансується ЄС та реалізується Коледжем Європи у Натоліні)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищити обізнаність учасників та учасниць професійного навчання щодо загальних цінностей ЄС, розширення можливостей громадянського суспільства, основ ключових концепції міграційної політики та права ЄС, а також щодо принципів і ключових концепції, пов’язаних із розробкою та реалізацією антикорупційної політики

Перелік професійних...

немає набору

Трансформаційна сила ЄС (у рамках проєкту Natolin4Capacity Building, який фінансується ЄС та реалізується Коледжем Європи у Натоліні)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищити обізнаність учасників та учасниць професійного навчання у сфері розширення ринку ЄС, а саме розуміння цілей та механізмів інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, існуючої політики та законодавчої бази в галузі клімату та екологічної політики ЄС; навчити розрізняти основні...

немає набору

Психосоціальна підтримка працівників на робочому місці в умовах війни та у повоєнний період

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Надати знання, уміння та навички щодо організації психосоціальної підтримки на робочому місці, що забезпечить індивідуальну продуктивність державного службовця та державного органу в...

немає набору
4.78

Мовна маніпуляція

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: знайомлення із мовно-психологічними засадами ділового спілкування,  основними маркерами мовної маніпуляції, підвищення рівня комунікаційної культури в професійній сфері, ефективного використання вербальних і невербальних засобів спілкування в їхній тісній взаємодії та відповідно до ситуації мовлення.

...

немає набору
4.89

Російська дезінформація та способи протидії їй

Загальна короткострокова програма

Загальна мета:

немає набору

Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Розвиток знань та практичних навичок, підвищення ефективності та якості роботи органів місцевого самоврядування шляхом впровадження дієвих...

немає набору
5

Емоційна стійкість публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток компетентностей ефективної діяльності в критичних умовах, формування навичок подолання стресів, управління емоціями та конфліктами. Опанування інструментарію саморегуляції та профілактики професійного вигорання та активізації особистісних ресурсів для збереження та...

немає набору

Впровадження професійного стандарту антикорупційної роботи в діяльність органів влади та органів місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Сформувати базові знання та вміння, практичні навички налагодження та забезпечення функціонування системи запобігання корупції в організації як комплексу завдань із запобігання,  виявлення  та усунення корупційних та пов’язаних...

немає набору

Фінансові інструменти ЄС (у рамках проєкту Natolin4Capacity Building, який фінансується ЄС та реалізується Коледжем Європи у Натоліні)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: 

Підвищення рівня професійної компетентності учасників та учасниць професійного навчання щодо фінансових аспектів діяльності ЄС в Україні, ознайомлення з політикою розвитку та порядком здійснення моніторингу проєктів та аналіз даних такого моніторингу

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано...

немає набору

Особливості здійснення місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування в учасників навчання комплексу знань, умінь та навичок для підвищення рівня спроможності здійснення відповідних...

немає набору
4.59

Європейський Союз. Відносини Україна – ЄС

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо розуміння сутності та особливостей інтеграційних процесів у Європейському Союзі, організаційних та правових засад функціонування Європейського Союзу, особливостей та пріоритетних напрямів євроінтеграційної політики України

немає набору
5

Актуальні питання здійснення державними службовцями повноважень в умовах воєнного стану

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня компетентності державних службовців при здійсненні повноважень в умовах воєнного стану, актуалізація знань у сфері захисту інформації, кіберзахисту, застосування норм антикорупційного законодавства в особливий період;...

немає набору

Школа підготовки старост

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Розвиток комплексних
знань та...

немає набору
5

Стратегії в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

МЕТА
ПРОГРАМИ

Формування
системних знань та розвиток у слухачів здатності вирішувати складні завдання і розв’язувати
проблеми в системі стратегічного управління на національному, регіональному та
місцевому рівнях
...

немає набору

Соціальний захист та безпека

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері соціальної політики України, направленої на покращення...

немає набору

Комунікації в органах публічної влади для демократичного врядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма


Загальна мета: Підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців з комунікаційного забезпечення діяльності органів державної влади, формування розуміння ролі активного і проактивного доступу до інформації...


немає набору
4.96

Кібербезпека

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Поглиблення та структурування знань публічних службовців у сфері кібербезпеки в умовах воєнного стану й повоєнного...

немає набору
4.78

Психоемоційна підготовка до роботи на деокупованих територіях

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток професійно важливих психологічних якостей, що є необхідними для успішних дій у складних, напружених та небезпечних обставинах, опанування технік...

немає набору

Школа підготовки стратегів (для вперше призначених на посади державної служби категорії «А»)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: поглиблення й розширення розуміння учасниками навчання системи державного управління та власної ролі в ньому; посилення професійної самоідентифікації та розвиток наскрізних професійних компетентностей щодо...

немає набору
4.86

Права людини

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави в сфері прав людини та основоположних свобод, спонукати їх...

немає набору
5

Формування іміджу та бренду державного службовця

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування загального розуміння поняття бренду та іміджу державного службовця, а саме: місця понять «бренд» та «імідж» в державному...

немає набору
5

Сучасний етикет ділових паперів

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалення знань і практичних навичок застосування  етикетних норм у текстах службових документів.

немає набору
4.9

Формування в суспільстві культури недискримінаційності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення та розвиток професійних компетенцій щодо формування в суспільстві культури недискримінаційності, дотримання принципів безбар’єрності, запобігання й протидії сексуальним домаганням на робочому місці

немає набору

Соціальний діалог як механізм публічного управління в умовах війни, повоєнного відновлення та набуття Україною членства в ЄС

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Поглиблення знань учасників/учасниць професійного навчання з питань імплементації європейських стандартів соціального діалогу як дієвого механізму публічного управління в умовах війни, повоєнного відновлення...


немає набору

Системний підхід в управлінні персоналом на публічній службі (категорія "В")

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!!! ЩОБ ДЕТАЛЬНІШЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПРОГРАМОЮ “HR МАЙСТЕРНЯ” ТА СТАТИ ЇЇ УЧАСНИКОМ — ПЕРЕХОДЬТЕ НА САЙТ WWW.HRMAISTERNIA.ONLINE ТА ДО 20 ЧЕРВНЯ ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ (HTTPS://FORMS.GLE/2T5G

немає набору
4.92

Службове листування

Загальна короткострокова програма

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Службове листування» спрямована на формування у слухачів необхідного рівня знань основ про службові листи в публічному управлінні, основних вимог до складання...

немає набору
4.88

Кіберзахист критичної інформаційної інфраструктури для фахівців з інформаційної безпеки державного сектору

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійних компетентностей фахівців, які безпосередньо забезпечують кіберзахист в установах, та керівників департаментів з інформаційної безпеки, у вирішенні завдань розбудови дієвої системи кіберзахисту державного органу...

немає набору
4.78

Функціональний аудит органів публічної влади в умовах воєнного стану

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення загального рівня розуміння ефективного функціонування системи органів публічної влади, інструментів та нормативного регулювання функціонального обстеження органу влади як основи впровадження змін та прийняття ефективних...

немає набору

Медіаграмотність публічних службовців ( категорія "Б")

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Поглиблення розуміння учасниками навчання ролі медіаосвіти та медіаграмотності в публічному управління...

немає набору
4.92

Граматико-стилістичні закономірності реалізації мовних одиниць у діловому спілкуванні

Загальна короткострокова програма

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Граматико-стилістичні закономірності реалізації мовних одиниць у діловому спілкуванні» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності слухачів, удосконалення знань...

немає набору
4.79

Школа підготовки стратегів

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Загальна мета:

немає набору

Розширення ринку ЄС (у рамках проєкту Natolin4Capacity Building, який фінансується ЄС та реалізується Коледжем Європи у Натоліні)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: 

Підвищити обізнаність учасників та учасниць професійного навчання у сфері розширення ринку ЄС, а саме розуміння варіантів розвитку двосторонніх відносин Україна – ЄС, цілей та механізмів інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС; навчити розрізняти основні пріоритети для України та...

немає набору
4.92

Реалізація антикризової політики у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування сучасного стратегічного мислення та системи спеціальних знань з антикризового менеджменту в системі публічного управління, а саме: формування системи знань та навичок управління...

немає набору

Публічний виступ та професійна комунікація

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Вдосконалення умінь державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ефективної професійної комунікації, ведення переговорів та вирішення робочих конфліктів та суперечок, а також...


немає набору
4.79

Мовностильові особливості професійного мовлення публічних службовців

Загальна короткострокова програма

ОПИС І МЕТА ПРОГРАМИ:

Загальна короткострокова програма «Мовностильові особливості професійного мовлення публічних службовців» спрямована на підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності у слухачів, удосконалення знань і...

немає набору
4.25

Управління ефективністю та розвиток персоналу

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення компетенцій керівника з питань розвитку персоналу, ефективного...

немає набору
4.92

Соціологічне забезпечення управлінської діяльності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування професійної компетентності державних службовців щодо використання методів соціологічного дослідження для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, організації роботи персоналу, здійснення контролю виконання поставлених...

немає набору
4.85

Командоутворення

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток професійних знань і практичних навичок командної роботи під час виконання завдань, покладених на органи публічної влади, розвиток навичок ефективної...

немає набору
4.76

Детінізація доходів у сфері зайнятості населення

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо проблем тіньової зайнятості та забезпечення ефективного управління процесами детінізації зайнятості на рівні країни чи регіонів, а також розвиток...


немає набору
4.83

Проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (дистанційна)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,...

немає набору
4.89

Розвиток інфраструктури та енергоефективність

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення системних знань учасників професійного навчання щодо інфраструктури та енергоефективності регіону та країни в цілому; формування розуміння концептуальних...

немає набору

Сучасні інструменти професійного розвитку публічних службовців

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня спроможності учасників навчання щодо використання інтерактивних методів навчання дорослих під час проведення навчань з питань діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого...

немає набору

Права людини в ЄС

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо розуміння системного підходу до захисту прав людини у  Європейському Союзі 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання стандартів Європейського Союзу у  сфері прав людини 

...

немає набору
5

Кризовий менеджмент в умовах інформаційних загроз

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення системи знань щодо інструментів кризового менеджменту для попередження та запобігання деструктивного інформаційного впливу

...

немає набору

Політика ЄС та територіальний розвиток

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищити обізнаність учасників та учасниць професійного навчання з питань політики ЄС у стимулюванні територіального розвитку, використання різноманітних механізмів ЄС для підтримки територіального розвитку та комплексного розвитку територій 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання у...

немає набору

Актуальні питання провадження волонтерської діяльності в Україні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо законодавства, засад і принципів державної політики у сфері волонтерської діяльності, а також практичних форм і...

немає набору

Медіаосвіта та медіаграмотність: досягнення ЄС та України

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі медіаосвіти та медіаграмотності, розширення знань про сучасні медіа-технології, розвиток критичного мислення.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

  • професійні знання засад і...

немає набору

Реагування на кіберінциденти

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування компетентностей у сфері кібербезпеки та інформування про вимоги законодавства щодо організації та управління реагуванням на кіберінциденти в державному органі...

немає набору

Прийняття ефективних рішень

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток у державних службовців компетентностей з питань прийняття ефективних рішень та реалізації управлінських рішень в органах державної влади

 

немає набору

Співробітництво територіальних громад: нові можливості для розвитку

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Забезпечення розвитку професійних компетентностей шляхом засвоєння учасниками професійного навчання теоретичних основ та організаційно-правових засад з...

немає набору
4.88

Комунікації у сфері європейської інтеграції

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю, з питань комунікації у сфері європейської інтеграції  

немає набору

Тактична медицина та домедична допомога

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування теоретичних знань і базових практичних навичок надання першої домедичної допомоги в умовах війни та правил дотримання заходів...

немає набору
4.83

Використання цифрових інструментів у діяльності органів державної влади (категорія "А")

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток
професійних компетентностей та удосконалення теоретичних знань і практичних
навичок у сфері цифровізації державного управління; ознайомлення з новітніми
тенденціями трансформацій і розвитку інформаційного...

немає набору
4.89

Визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців: алгоритм дій

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток
компетентностей працівників служб управлінням персоналом та інших учасників
процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які
займають посади державної служби, у плануванні й організації процесу
визначення/перегляду завдань і...

немає набору

Євроатлантична інтеграція і функціонування національної системи стійкості

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Поглиблення знань з питань євроатлантичної інтеграції, особливостей політики євроатлантичної співпраці, механізмів реалізації стратегічного курсу України на набуття членства у НАТО, удосконалення практичних...


немає набору
4.76

Впровадження європейських принципів державного управління програми OECD/SIGMA

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Поглиблення знань учасників навчання щодо впровадження європейських принципів державного  управління в Україні, здійснення реформи державного управління  та проведення оцінки стану справ у системі державного управління України Програмою підтримки вдосконалення врядування та менеджменту принципів державного управління (SIGMA) з метою побудови...

немає набору
5

Робота з конфліктами в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності підрозділів управління персоналом, інших структурних підрозділів в організації ефективної системи управління персоналом в державному органі / органі місцевого самоврядування шляхом проведення системної...

немає набору
4.95

Система кіберзахисту державної установи від А до Я

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців у вирішенні завдань розбудови дієвої системи кіберзахисту державного органу за рахунок: актуалізації потреб та пріоритезації завдань кіберзахисту; посилення...

немає набору

Фінансова грамотність

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Підвищення рівня обізнаності державних службовців у сфері функціонування фінансової системи 


немає набору
4.83

Психосоціальна допомога в умовах війни

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування загального...

немає набору

Молодіжна політика, заснована на підходах участі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності підрозділів управління персоналом, інших структурних підрозділів в державному органі/органі місцевого самоврядування, спеціалістів з питань персоналу задля формування їх готовності до...

немає набору
5

Організація діяльності голів районних державних адміністрацій в умовах воєнного стану

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня спроможності голів місцевих державних адміністрацій забезпечувати ефективність та результативність діяльності місцевої державної адміністрації в умовах воєнного стану 

 

...

немає набору
5

Проведення випробувань показників якості електронних комунікаційних послуг при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) та оформлення результатів таких випробувань

Спеціальна короткострокова програма

Замовник освітніх послуг у сфері професійного навчання за програмою 

немає набору

Роль керівника у побудові доброчесного середовища організації

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Підвищення рівня професійних знань та компетентностей державних службовців у сфері забезпечення доброчесності та ефективного функціонування системи запобігання корупції в організації.


немає набору

Виявлення і реагування на випадки сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та надання допомоги постраждалим

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо запобігання, виявлення і реагування на випадки СНПК, формування умінь із застосування  комплексного інтегрованого...

немає набору

Підтримка ментального здоров’я в умовах війни

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток умінь та навичок піклування про ментальне здоров’я, оволодіння інструментами взаємодії у форматі «рівний-рівному», техніками самодопомоги, засобами розвитку резєльєнтності

немає набору

Загальна адміністративна процедура

Загальна професійна (сертифікатна) програма


Загальна мета: сформувати розуміння євроінтеграційної сутності цілей та змісту Закону України «Про адміністративну процедуру», виробити уміння і навички, необхідні для застосування загальної адміністративної...


немає набору
5

Управління змінами

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: розвиток у державних службовців компетентностей з питань управління змінами, формування навичок управління змінами у діяльності державних органів


немає набору
4.63

Розробка політик у ЄС (у рамках проєкту Natolin4Capacity Building, який фінансується ЄС та реалізується Коледжем Європи у Натоліні)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: 

Підвищити обізнаність учасників та учасниць професійного навчання у політичній сфері Європейського Союзу, а саме: яким чином ЄС сприяє розвитку громадянського суспільства, що таке політичний діалог, зрозуміти характер та роль ЄС у зовнішніх справах та методи інтеграції України з...

немає набору
4.67

Гендерно орієнтоване врядування в Україні (категорія А)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців про гендерно орієнтоване врядування, напрями реалізації державної політики забезпечення рівних прав та...

немає набору
4.88

Інтеграція гендерного підходу у місцеві політики, плани, бюджети

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: р

немає набору
4.95

Гендерно чутливе реагування на гуманітарну кризу

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування про включення гендерного підходу у реалізацію гуманітарної діяльності

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня...

немає набору

Everyday communication

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Розвиток у державних службовців професійно-комунікативної компетенції, формування практичних навичок володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі, необхідному для...

немає набору

Школа проєктного менеджменту та грантрайтингу

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Розвиток комплексних знань та практичних навичок державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування в розумінні сутності управління проєктного підходу за допомогою фандрайзингу та грантрайтингу, а також засвоєння технології складання грантових заявок та...

немає набору

Організація та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення спроможності щодо ефективної організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

 

Перелік професійних...

немає набору

Проведення ґендерного аудиту в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування (змішана)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної політики забезпечення...

немає набору

Розробка та впровадження системи управління безпекою інформації

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток у слухачів компетентностей у сфері кібербезпеки, зокрема, розробка та впровадження системи управління безпекою інформації у зоні відповідальності

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

немає набору

Податкова політика Європейського Союзу

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток знань, умінь та навичок з питань реалізації податкової політики в контексті євроінтеграційних процесів з метою гармонізації податкової системи України зі стандартами Європейського Союзу

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання з питань податкової політики;

...

немає набору

Міжнародне гуманітарне право у професійній діяльності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо міжнародного гуманітарного права; формування вмінь державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування застосовувати норми міжнародного гуманітарного права під час формування та реалізації державної політики, документувати воєнні злочини, а...

немає набору

Прийняття ефективних рішень (дистанційна)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток у державних службовців компетентностей з питань прийняття ефективних рішень та реалізації управлінських рішень в органах державної влади

 

немає набору

Кіберзахист державного органу: розроблення плану реагування на кіберінциденти

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: формування компетентностей у сфері кібербезпеки та інформування про вимоги законодавства щодо організації та управління реагуванням на кіберінциденти в державному органі, організаційні та...


немає набору

Відкриті дані для осіб, відповідальних за реалізацію державної податкової політики

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійних компетентностей посадових осіб Державної податкової служби України та її  територіальних органів, відповідальних за оприлюднення публічної інформації...

немає набору

Взаємодія в команді на публічній службі

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: розвиток професійних знань і практичних навичок командної роботи під час виконання завдань, покладених на органи публічної влади, розвиток навичок ефективної комунікації та...


немає набору

Протокол та етикет для публічного службовця

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Підвищити ефективність комунікаційних навичок публічних службовців та сприяти встановленню взаємовигідних зв’язків з вітчизняними та закордонними партнерами, керівниками організацій різних форм власності

немає набору

Публічна політика

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: підвищення рівня компетентностей вищого корпусу державної служби, необхідних для посилення аналітичної спроможності їхніх органів державної влади.


немає набору

Управління змінами (очна)

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток у державних службовців компетентностей з питань управління змінами, формування навичок управління змінами у діяльності державних органів

 

немає набору

Запобігання та протидія сексуальним домаганням на робочому місці

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня обізнаності державних службовців про основи ґендерної політики, напрями реалізації державної ґендерної політики в Україні, а також отримання знань щодо формування сприятливого робочого середовища, у якому немає місця сексуальним домаганням...

немає набору

Ключові функції професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності»

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Розвиток професійних компетентностей уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності» для налагодження та забезпечення функціонування системи запобігання...

немає набору

Комунікація та взаємодія

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з комунікаційного забезпечення діяльності органів державної влади, формування розуміння ролі активного...


немає набору

Державна служба в Україні. Правовий статус державного службовця

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з питань дотримання законодавства про державну службу, запобігання корупції та цивільного захисту 

 

немає набору
4.68

Стратегічне планування розвитку територіальних громад

Загальна короткострокова програма

МЕТА ПРОГРАМИ

 

Забезпечення розвитку професійних компетентностей шляхом засвоєння учасниками професійного навчання теоретичних основ з питань стратегічного планування розвитку територіальних громад, засвоєння нормативно-правової бази щодо системи планування місцевого розвитку; ознайомлення...

немає набору
4.92

Управління персоналом в державному органі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності керівників підрозділів управління персоналом, керівників інших структурних підрозділів з питань управління персоналом в державному органі

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

...

немає набору