УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНИМ ЦИКЛОМ

Управління проєктним циклом

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 03 травня 2024 р. № 76-24
Напрям:
  • Проєктний менеджмент
Компетентності:
  • Командна робота та взаємодія
  • Комунікація та взаємодія
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета: Надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування розуміння сутності проєктного підходу; формування проєктно-орієнтованого підходу у публічному управлінні

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

професійні знання основ проєктного менеджменту (управління проєктами); 

комунікація та взаємодія;

командна робота та взаємодія

Цільова група: державні службовці категорій «Б» та «В»

Тривалість програми: до чотирьох місяців

Структура програми: 

Тема 1. Основи проєктного підходу

Тема 2. Розробка проєкту

Тема 3. Бюджет проекту: ключові принципи

Тема 4. Період підтримки проєкту

Очікувані результати навчання:
 
ЗНАННЯ
 

понятійного апарату у сфері проєктного менеджменту;

етапів розробки проєктів та їх змістовних характеристик; 

основ грантрайтингу;

нормативно-правових засад залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

УМІННЯ
аналізувати проблемну ситуацію, яка потребує вирішення, і формулювати  завдання для конкретного проєкту;
виявляти проєктні ризики та визначати можливості протидії; 
визначати бюджет проєкту і джерела його фінансування;
виявляти додаткові можливості для фінансування проєктів місцевого, регіонального та державного розвитку;
НАВИЧКИ
організації роботи команди проєкту;
комунікації із зацікавленими сторонами та обміну досвідом з експертами;
пошуку потенційних донорів;
моніторингу реалізації проєкту та вибору форм і методів підтримки проєкту
Для успішного проходження навчання Вам необхідно:
Подати заявку на Порталі управління знаннями. 
Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць.  Перед  реєстрацією перевірте актуальність даних у Вашому особистому кабінеті (назва установи, посада, номер телефону, електронна адреса).
 
Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.
Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:
1. Наявність відеокарти та камери.
2. Наявність мікрофону.
3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.
 
 Контактна особа від Вищої школи публічного управління  
електронна адреса: v.lisovska@hs.gov.ua
 
 

Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вул. Шепелєва, 3

Київ

Інші програми за цим напрямом