ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ (ДИСТАНЦІЙНА + ВЕБІНАРИ)

Цілі сталого розвитку для публічних службовців (дистанційна + вебінари)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми:

Метою програми: є підвищення спроможності державних службовців  аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій на основі розбудови ефективного багаторівневого врядування в Україні, спонукати їх до партнерських дій для досягнення Цілей сталого розвитку.

Програма має змішаний формат: дистанційний курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий розвиток»  (розміщений на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus)


та Очна частина  навчання  буде проходити  дистанційно  в режимі реального часу

 

Програму створено у рамках реалізації проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку» Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки  Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZGmbH.   Він є складовою частиною освітнього продукту, що був розроблений проєктом, та до якого ввійшли також курс для громадських активістів та курс для представників бізнесу

До підготовки матеріалів програми було залучено понад 150 учасників, серед них - аналітики ПРООН, експерти з питань сталого розвитку, представники органів державної влади та місцевого самоврядування та викладачі закладів вищої освіти. Разом вони працювали над створенням навчальних модулів для кожного з напрямів, визначивши заздалегідь найголовніші для України виклики на шляху досягнення 17 Цілей сталого розвитку на період до 2030 року.


 Професійні компетентності: 


-знання законодавства, засад і принципів державної політики у сфері забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні;

-прийняття ефективних рішень;комунікація та взаємодія;

-впровадження і сприйняття змін; робота з інформацією;технічні навички


Форма навчання: Змішана 

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС.

Програма дистанційного курсу – 4 тижні;

Очна частина  навчання  буде проходити дистанційно  в режимі реального часу


 Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

1. Пройти реєстрацію на сайті Української школи урядування та на Порталі управління знаннями.

Після підтвердження на Порталі управління знаннями заявки щодо  участі у навчальному заході, Вам буде надіслано на вказану електронну пошту лист з посиланням на Google анкету, яку необхідно обов’язково заповнити, що є  підтвердженням Вашої участі у навчанні.

 

2. Отримати сертифікати про проходження дистанційної частини курсу, що є передумовою допуску до дистанційної частини курсу  в режимі реального часу:

 - за обов’язковими модулями 1-4 .

   Обов’язкові модулі програми (асинхронний режим)

Модуль 1. Цілі сталого розвитку на національному рівні(0,33 ЄКТС)

Модуль 2. Цілі сталого розвитку на регіональному рівні (0,33 ЄКТС)

Модуль 3. Цілі сталого розвитку на місцевому рівні  (0,33 ЄКТС)

Модуль 4. Цілі сталого розвитку в системі багаторівневого врядування (0,33)

Модулі 1-4- платформа масових відкритих онлайн курсів Prometheus: https://prometheus.org.ua/

Дистанційна частина в асинхронному режимі передбачає проходження учасниками професійного навчання онлайн курсу (перегляд відеолекцій, інформаційних матеріалів, опрацювання обов’язкової літератури, виконання тестових та іншого виду завдань, участь  в обговореннях на форумі).

 

Вибіркові модулі програми (синхронний режим)

 Модуль 5. Інструменти імплементації Цілей сталого розвитку в умовах невизначеності  (0,57 ЄКТС)

Модуль 6.  Інструменти імплементації публічної політики сталого розвитку (0,57 ЄКТС)

Дистанційна частина в синхронному режимі (режимі реального часу) передбачає участь у вебінарах, які  включають такі форми роботи: інтерактивні лекції, майстер-класи, кейсові методики, групове розв’язання ситуаційних завдань та їх обговорення, групове розроблення проєктної роботи

 

3. За умови проходження дистанційного навчання у віддаленому режим та отримання сертифікатів Вас буде запрошено продовжити навчання в очній формі.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 


Очікувані результати


Після проходження курсу слухачі будуть:

-       розуміти світовий порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року, глобальні тенденції та кращі практики в процесі досягнення Цілей сталого розвитку (завдання та індикатори), особливості інституційного забезпечення їх досягнення на різних рівнях публічного управління в Україні;

-       знати успішні стратегії розбудови ефективного багаторівневого врядування в Україні на засадах сталого розвитку;

-       добирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого розвитку територій у системі багаторівневого врядування;

-       розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні проекти сталого розвитку для відповідної галузі чи території шляхом партнерства публічної влади, бізнесу та громадськості;

-       визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання конкретних проблем задля сталого розвитку територій;

-       оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого розвитку на державному та/або регіональному та/або місцевому рівнях;


 Контактна особа від Української школи урядування – відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ,

 тел. +38 (098) 350-33-23, Леся Миколаївна, +38 (093) 364-50-17 Вікторія Леонідівна

електронна адреса: trening-centr@usg.org.uaДля кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 2

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а Київ

Київ

4.6

відгуків: 127
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.7
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.5
Інші навчальні заходи за цим напрямом