ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ (КАТЕГОРІЯ "В)

Цілі сталого розвитку для публічних службовців (категорія "В)

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 20 липня 2023 р. № 100-23
Напрям:
 • Сприйняття змін (для категорії "В")
Компетентності:
 • Знання законодавства
 • Комунікація та взаємодія
 • Прийняття ефективних рішень
 • Сприйняття змін

Опис програми:

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення Цілей сталого розвитку

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 • знання законодавства, засад і принципів державної політики у сфері забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку в Україні;
 • прийняття ефективних рішень;
 • комунікація та взаємодія;
 • впровадження і сприйняття змін

 

Цільова група: державні службовці категорії «В»

 

Тривалість програми: дистанційно в асинхронному режимі – чотири тижні; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один тиждень

 

Форма навчання: дистанційна

 

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми

Модуль 1. Цілі сталого розвитку на національному рівні

Модуль 2. Цілі сталого розвитку на регіональному рівні

Модуль 3. Цілі сталого розвитку на місцевому рівні 

Модуль 4. Цілі сталого розвитку в системі багаторівневого врядування

Вибіркові модулі програми

Модуль 5. Інструменти імплементації Цілей сталого розвитку в умовах невизначеності

Модуль 6.  Інструменти імплементації публічної політики сталого розвитку

 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

- нормативно-правової бази, механізмів та інструментів щодо Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року;

- глобальних тенденцій та кращих практик в процесі досягнення Цілей сталого розвитку;

- адаптованих для України Цілей сталого розвитку (завдань та індикаторів), особливостей інституційного забезпечення їх досягнення на різних рівнях публічного управління в Україні.

Уміння:

- вибирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого розвитку територій у системі багаторівневого врядування;

- розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні проекти сталого розвитку для відповідної території шляхом партнерства публічної влади, бізнесу та громадськості;

- визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання конкретних проблем задля сталого розвитку територій;

- оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Навички:

- застосування сучасних інструментів для реалізації публічної політики сталого розвитку.

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Подати заявку на Порталі управління знаннями.

 

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. Перед  реєстрацією перевірте актуальність даних у Вашому особистому кабінеті (назва установи, категорія посади, посада, відділ, номер телефону, електронна адреса).

 

Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання. 

Дистанційний асинхронний етап навчання представлений курсом платформи Prometheus: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about

Для участі у наступному синхронному етапі навчання та отримання доступу до вебкабінету відеоконференції у ZOOM необхідно отримати та надіслати на електронну адресу контактної особи Вищої школи (з якої Ви отримаєте лист про зарахування в день початку навчання) електронний сертифікат про проходження дистанційної частини курсу.

 

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відеокарти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

 

Контактна особа від Вищої школи публічного управління 

тел. (044) 223-49-28

електронна адреса: d.zabolotenko@hs.gov.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Викладачі на курсі

 • 4.88

  відгуків: 18

  Кожина Алла доктор наук

  Голова Інституту громадських стратегій. Досвід тренінгової та викладацької діяльності понад 20 років. Сертифікований тренер: “Основи кібергігієни” (ОБСЄ, УШУ), “Онлайн освіта для сталого розвитку” (ПРООН, УШУ), “Дистанційні технології підвищення кваліфікації публічних службовців в режимі реального часу” (НАДС, УШУ). Сертифікати фандрайзера, тренера з фандрайзингу Інституту професійного фандрайзингу та Європейської фандрайзингової асоціації EFA. Викладання у ВНЗ, зокрема, в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Академії муніципального управління, Національній академії державного управління при Президентові України, Навчально-науковому інституті публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головні бенефіціари: державні службовці, представники місцевого самоврядування та некомерційних організацій. Детальніше

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
14 Червня 2024 17 Червня 2024 19 Липня 2024 4 Безкоштовно переглянути
Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.58

відгуків: 332
Рейтинг навчального заходу