ПРАВА ЛЮДИНИ ДЛЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Права людини для публічних службовців

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - Наказ НАДС від 14 червня 2024 р. № 94-24
Напрям:
 • Дотримання прав людини та протидія дискримінації
Компетентності:
 • інші

Опис програми:

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави в сфері прав людини та основоположних свобод, спонукати їх до партнерських дій з громадськістю та міжнародними організаціями для покращення ситуації з правами людини в Україні

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: 

 • права людини та основоположні свободи;
 • реалізації функцій держави в сфері гарантування прав людини та основоположних свобод;
 • організаційні та правові особливості механізму гарантування прав людини та основоположних свобод.
Цільова група: державні службовці категорії «Б» та «В», посадові особи місцевого самоврядування
 
Тривалість програми: до 2 тижнів навчання дистанційно в асинхронному режимі та до чотирьох днів в режимі реального часу/ очно

Форма навчання: змішана / дистанційна 

  

Структура програми:

Тема 1. Права людини – поняття, філософія, теорія, історія виникнення та розвитку
Тема 2. Права людини – обов’язки держави 
Тема 3. Окремі стандарти прав людини  
Тема 4. Обмеження прав людини: критерії правомірності 
Тема 5. Принцип рівності та заборона дикримінації

Тема 6. Національні механізми захисту прав людини
Тема 7. Міжнародні механізми захисту прав людини: система ООН та регіональна Європейська система 
Тема 8. Права людини на етапах аналізу, формування та реалізації державної політики  
Тема 9. Права людини на етапі здійснення державного нагляду і контролю
Тема 10. Права людини та управління ресурсами та персоналом державних органів 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

 Знання:
 • системи міжнародних та національних документів, що визначають, закріплюють права людини та мають стосунок до роботи державного службовця;
 • принципів і критеріїв правомірності обмежень фундаментальних прав людини, а також об’єму та принципів реалізації соціально-економічних і культурних прав;
 • основних механізмів захисту прав людини, що є актуальними для країни: національна, система ООН, регіональна європейська;
 • зв’язку між міжнародними та національними механізмами захисту прав людини, можливості застосування міжнародного права у національних інституціях на прикладах, що мають безпосереднє відношення до державної служби
Уміння:   
 • робити порівняльний аналіз між громадянськими, політичними та соціально-економічними і культурними правами людини, наводити відповідні приклади з роботи державних службовців;
 • знаходити в міжнародних документах та національному законодавстві норми, пов’язані з тим чи іншим правом/свободою людини та співвідносити це із власними повноваженнями та обов’язками;
 • проводити базовий аналіз конкретної ситуації для формування власної думки щодо наявності чи відсутності порушення права/свободи людини в контексті власної роботи;
 • використовувати існуючі інструменти для захисту власних прав та прав інших людей
Навички:
 • уникнення дискримінаційних практик у професійній діяльності;
 • роботи з Єдиним державним веб-порталом відкритих даних;
 • оцінювання проблемних ситуацій з позиції прав людини  
Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Подати заявку на Порталі управління знаннями. 

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць.

Перед реєстрацією актуалізуйте, будь ласка, Ваші дані в особистому кабінеті (назва установи, посада, номер телефону, електронна адреса)

Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

Контактна особа від Вищої школи публічного управління: Юлія Рак
електронна адреса:  y.rak@hs.gov.ua
телефон: 223-49-27

 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
18 Липня 2024 22 Липня 2024 31 Липня 2024 0 Безкоштовно
Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

Інші програми за цим напрямом