ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У МІСЦЕВІ ПОЛІТИКИ, ПЛАНИ ТА БЮДЖЕТИ

Інтеграція гендерного підходу у місцеві політики, плани та бюджети

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • рівні права та можливості жінок і чоловіків (гендерна рівність)
Компетентності:
  • Знання законодавства

Опис програми:

Загальна места: розвиток професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації гендерної політики, методів та практики  включення гендерного компоненту у роботу посадових осіб місцевого самоврядування та врахування гендерного підходу при розробці, прийнятті, реалізації та оцінці рішень. 

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- знання законодавства у сфері реалізації державної гендерної політики;

- компетентності з підготовки стратегій та програм;

- компетентності з управління місцевими фінансами;

- громадянські компетентності.


Цільова група: посадові особи місцевого самоврядування


Тривалість програми: два дні впродовж тижня


Форма навчання: дистанційна

Навчання в синхронному режимі (режимі реального часу) надається доступ до вебкабінету відео-конференції.


Структура програми:

Тема 1. Основні поняття у сфері гендерної рівності. Можливості для жінок і чоловіків в умовах децентралізації: питання рівності та справедливості

Тема 2. Міжнародні стандарти та національне законодавство реалізації гендерної політики

Тема 3. Гендерний підхід до управління як стратегія розвитку. Комплексний гендерний підхід

Тема 4. Гендерний аналіз - основа комплексного  гендерного підходу

Тема 5. Запровадження гендерного підходу в роботу ОМС: основні кроки

Підсумковий контроль результатів навчання


Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

- законодавства та напрямів реалізації державної гендерної політики;

- міжнародних зобов'язань та стандартів у сфері реалізації гендерної політики, у тому числі стандартів Ради Європи;

- національного механізму реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Україні; 

- повноважень органів місцевого самоврядування у реалізації гендерної політики;

- застосування гендерного підходу у стратегічних документах громади та в процесі управління громадою.

Уміння:

- орієнтуватися в основних гендерних проблемах українського суспільства в цілому та в ситуаціях гендерної нерівності, факторах й умовах, що їх викликають;

- вирізняти гендерні проблеми та інтереси різних груп та враховувати їх при розробці, реалізації та оцінці програм, проєктів, бюджетів;

- застосовувати комплексний гендерний підхід під час розробки, впровадження та оцінки політик.

Навички:

- застосовування методи гендерного аналізу в процесі підготовки (оформлені) пропозицій та рішень;

- включення гендерні показники та дані розподілені за статтю в процесі підготовки, реалізації, моніторингу та оцінки програм та рішень; 

- встановлення проявів гендерної дискримінації, сексизму, гендерно зумовленого насильства, визначення способів реагування на такі факти з метою їх мінімізації та подолання негативних наслідків.

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.


Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відеокарти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

Контактна особа від Української школи урядування – відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ,

 тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, (044) 455-05-73

електронна адреса: trening-centr@usg.org.ua


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:
Посадові особи місцевого самоврядування


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

Інші програми за цим напрямом