ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У МІСЦЕВІ ПОЛІТИКИ, ПЛАНИ, БЮДЖЕТИ

Інтеграція гендерного підходу у місцеві політики, плани, бюджети

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 04 липня 2023 р. № 93-23
Напрям:
  • забезпечення рівних права та можливостей жінок і чоловіків (гендерна рівність)
  • Дотримання прав людини та протидія дискримінації
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Знання законодавства
  • Комунікація та взаємодія
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання

Опис програми:

Загальна мета: розвиток професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації гендерної політики, методів та практики включення гендерного підходу при формуванні, прийнятті, реалізації, моніторингу та оцінці стратегічних документів, програм і проєктів та у процесі управління громадою.   

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

 - знання законодавства у сфері забезпечення гендерної рівності;

 - професійні знання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

 - прийняття ефективних рішень;

 - впровадження змін; 

 - комунікація та взаємодія

 

Тривалість програми: до двох днів дистанційно у режимі реального часу

 

Структура програми:

Тема 1. Основні поняття у сфері гендерної рівності. Можливості для жінок і чоловіків в умовах децентралізації: питання рівності та справедливості

Тема 2. Міжнародні стандарти та національне законодавство реалізації гендерної політики

Тема 3. Гендерний підхід до управління як стратегія розвитку. Належне врядування та комплексний гендерний підхід

Тема 4. Гендерний аналіз - основа комплексного  гендерного підходу

Тема 5. Запровадження гендерного підходу в роботу ОМС: основні кроки

 
 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

- законодавства та напрямів реалізації державної гендерної політики;

- міжнародних зобов'язань та стандартів у сфері реалізації гендерної політики, у тому числі стандартів Ради Європи;

- національного механізму реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в Україні; 

- повноважень органів місцевого самоврядування у реалізації гендерної політики;

- застосування гендерного підходу у стратегічних документах громади та в процесі управління громадою.

Уміння:

- орієнтуватися в основних гендерних проблемах українського суспільства в цілому та в ситуаціях гендерної нерівності, факторах й умовах, що їх викликають;

- вирізняти гендерні проблеми та інтереси різних груп та враховувати їх при розробці, реалізації та оцінці програм, проєктів, бюджетів;

- застосовувати комплексний гендерний підхід під час розробки, впровадження та оцінки політик;

 - застосовувати гендерний підхід під час реалізації гуманітарної діяльності, підготовки планів відновлення та реконструкції.

Навички:

- застосовування методи гендерного аналізу в процесі підготовки (оформлені) пропозицій та рішень;

- включення гендерні показники та дані розподілені за статтю в процесі підготовки, реалізації, моніторингу та оцінки програм та рішень; 

- встановлення проявів гендерної дискримінації, сексизму, гендерно зумовленого насильства, визначення способів реагування на такі факти з метою їх мінімізації та подолання негативних наслідків.

 

Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Подати заявку на Порталі управління знаннями. 

Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць.

Перед реєстрацією актуалізуйте, будь ласка, Ваші дані в особистому кабінеті (назва установи, посада, номер телефону, електронна адреса)

  

 Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.

 

Зважаючи на реалізацію програми в режимі реального часу, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відео карти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 

Контактна особа від Вищої школи публічного управління  

 

електронна адреса: t.vlasyuk@hs.gov.ua

телефон: 223-49-27


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Посадові особи місцевого самоврядування


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.94

відгуків: 32
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом