НАВИЧКИ МЕДІАЦІЇ ТА ДІАЛОГУ ДЛЯ ПОТРЕБ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Навички медіації та діалогу для потреб публічної служби

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 27 липня 2020 р. No 133-20
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
  • Публічне управління та адміністрування
Компетентності:
  • Комунікація та взаємодія
  • Робота з інформацією

Опис програми:

Загальна мета: підвищення спроможності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо застосування такого інструменту як діалог та можливостями його застосування для підвищення  власної ефективності публічних службовців, а також застосування базових інструментів та технік управління конфліктами, фасилітації та медіації, зокрема, сформувати в учасників розуміння можливостей їх застосування як всередині певної організації, так і з зовнішніми групами зацікавлених осіб (стейкхолдерами).

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- комунікація та взаємодія;

- управління конфліктами;

- робота з інформацією та технічні навички.

 

Цільова група: державні службовці  «В» 

 

Тривалість програми: дистанційно в асинхронному режимі – чотири тижні; дистанційно в синхронному режимі (режимі реального часу) – один тиждень

  

Форма навчання: дистанційна

 

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми

Модуль 1. Основи побудови діалогу на публічній службі

Модуль 2. Інструменти роботи із конфліктами на публічній службі

Модуль 3. Інструменти медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби 

Модуль 4. Використання діалогових підходів у публічних громадських обговореннях

Вибіркові модулі програми

Модуль 5. Навички діалогу для потреб публічної служби

Модуль 6. Навички медіації для потреб публічної служби

 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

- теорії конфліктів та медіації;

- класифікації конфліктів та різних способів аналізу конфлікту;

- інструментів роботи із конфліктами на публічній службі;

- інструментів медіації та діалогу для ефективної взаємодії всередині публічної служби;

- інклюзивного та гендерного аспекту в побудові діалогу;

- принципів побудови діалогу в публічних громадських обговореннях.

Уміння:

- визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

- здатність чути та сприймати думки та погляди інших учасників діалогу;

- бути спрямованими на відкрите прийняття рішення, яке є найбільш прийнятним для усіх учасників діалогу, зокрема, враховує озвучені ними інтереси та потреби;

- орієнтуватися на представлення різних поглядів та думок на предмет обговорення;

- бути здатним брати відповідальність за керування процесом діалогу;

- готувати взаємовигідні варіанти співпраці/вирішення питання;

- орієнтуватись на припинення конфліктної ситуації, обирати оптимальні стратегії розв'язання конфлікту;

- бути спрямованою на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об'єктивне обговорення проблемних питань;

- керувати своїми емоціями, розуміти емоції учасників;

- орієнтуватись на запобігання конфліктних ситуацій.

Навички:

- активного слухання;

- роботи із запитаннями;

- pастосування перефразу, рефремінгу, резюмування.


Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Подати заявку на Порталі управління знаннями.


Звертаємо Вашу увагу, що Портал управління знаннями приймає заявки в обмеженій кількості в залежності від наявності вільних місць. Перед  реєстрацією перевірте актуальність даних у Вашому особистому кабінеті (назва установи, категорія посади, посада, номер телефону, електронна адреса).

Реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання. 


Дистанційний асинхронний етап навчання представлений курсом платформи студії онлайн-освіти Educational Era (EdEra) «Навички діалогу та медіації для потреб публічної служби» 

 

Для участі у наступному синхронному етапі навчання та отримання доступу до вебкабінету відеоконференції у ZOOM необхідно отримати та надіслати на електронну адресу контактної особи Вищої школи (з якої Ви отримаєте лист про зарахування в день початку навчання) електронний сертифікат про проходження дистанційної частини курсу.


Звертаємо вашу увагу, що генерація сертифікату за результатами дистанційного навчання на платформі студія онлайн освіти Educational Era (EdEra) може тривати до двох тижнів. Прохання це врахувати під час проходження дистанційного навчання з метою вчасного отримання сертифікату.

Зважаючи на реалізацію програми в форматі вебінару, навчальне місце учасника програми має відповідати таким технічним вимогам:

1. Наявність відеокарти та камери.

2. Наявність мікрофону.

3. Наявність інтернет зв’язку із швидкістю не менше ніж 20 Мбіт/с.

 Контактна особа від Вищої школи публічного управління 

тел. (044) 223-49-28

електронна адреса: region_center@hs.gov.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
02 Червня 2023 05 Червня 2023 07 Липня 2023 0 Безкоштовно
Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.7

відгуків: 233
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.8
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.7