ЧЕРКАСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Черкаський регіональний центр  підвищення кваліфікації

Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Навчально-методичний відділ (0472) 37-45-21 Навчально-організаційний відділ (0472) 37-93-60

Стратегічна місія: Регіональний провайдер освітніх послуг з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері "Публічне управління та адміністрування". Центр визначає зміст освіти із урахуванням потреб замовників і є унікальною коворкінг-платформою для обговорення актуальних питань державної політики, реформування державної служби, розвитку місцевого самоврядування, формування в регіоні дієвої системи розвитку управлінських кадрів.

Освітні програми провайдера:

Захист прав дітей як пріоритетний напрям державної політики

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Ділова українська мова

Загальна професійна (сертифікатна) програма

нема набору

Практичні аспекти професійної діяльності старост територіальних громад області

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Реалізація державної політики у сфері культури

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Державне управління регіональним розвитком

Загальна короткострокова програма

нема набору

Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні

Загальна короткострокова програма

нема набору

Реалізація молодіжної політики в області. Організація національно-патріотичного виховання.

Спеціальна короткострокова програма

нема набору
4.8

Управління персоналом у органах виконавчої влади

Спеціальна короткострокова програма

нема набору
5

Функціонування системи надання адміністративних послуг

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Реформування земельних відносин на ринкових засадах

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Реалізація державної політики у сфері культури

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: забезпечення поглиблення та
оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам з
питань культури райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст...

нема набору

Бюджетна система та система бухгалтерського обліку

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності
працівників Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області
щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення
теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань проведення заходів державного фінансового...

нема набору

Ділова англійська мова у сфері державного управління та місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

нема набору

Тренінг управлінської комунікативної компетентності

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення рівня
комунікативної компетентності державних службовців для забезпечення успішної
управлінської діяльності. Формування навичок ефективної групової взаємодії.
Корекція емпатійності, толерантності.

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Концептуальні підходи до формування системи антикризового управління в органах державної влади. Проектний менеджмент

Загальна короткострокова програма

нема набору

Актуальні питання реалізації законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування. Електронне декларування

Загальна короткострокова програма

нема набору

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Актуальні проблеми децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Актуальні питання реалізації ефективної діяльності працівників архівних установ Черкаської області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

підвищення
загального рівня правової культури державних службовців, забезпечення поглиблення
та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам
архівних відділів...

нема набору

Забезпечення ефективності дії системи соціального захисту населення та посилення адресності надання соціальних гарантій

Спеціальна короткострокова програма

Розбудова
економічно успішної держави потребує системної роботи щодо забезпечення
ефективного захисту прав і свобод людини, надання соціальних гарантій
незахищеним категоріям населення

нема набору

Ефективний менеджмент у державному секторі

Спеціальна короткострокова програма

Ефективність сучасного реформування системи державного
управління значною мірою залежить від застосування нових концепцій та форм
соціальної взаємодії, уже апробованих у країнах зі сталими традиціями
демократичного врядування. Нові реалії вимагають застосування нових підходів...

нема набору

Основні напрями удосконалення організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану

Спеціальна короткострокова програма

В умовах розбудови правової держави та активних євроінтеграційних процесів створення дієвого механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина є однією з найважливіших ознак демократичної держави.

нема набору

Актуальні проблеми децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності
головних бухгалтерів, спеціалістів (І-ІІ категорії) з бухгалтерського обліку
сільських, селищних, міських рад, виконавчих органів об’єднаних територіальних
громад. Оновлення теоретичних знань та удосконалення практичних навичок щодо
ведення бухгалтерського обліку в...

нема набору

Актуальні питання організації ефективної діяльності працівників органів державної виконавчої служби у Черкаській області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення загального рівня правової культури державних службовців, Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам Управління забезпечення примусового виконання рішень...

нема набору

Соціально-психологічні аспекти ділового спілкування

Загальна короткострокова програма

Ділові
відносини на публічній службі є важливим аспектом ефективного вирішення завдань
професійної діяльності державних службовців.

нема набору

Актуальні питання організації ефективної діяльності працівників УДМС України в Черкаській області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення загального рівня правової культури державних службовців, Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам Управління...

нема набору

Формування навичок командної роботи на державній службі. Управління конфліктами.

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

поглиблення знань
щодо процесу командоутворення, підвищення професійного рівня учасників навчання
з питань налагодження ефективної комунікації та дієвої взаємодії,...

нема набору

Основні завдання органів Пенсійного фонду України щодо виплати пенсій

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Пенсійна
система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну
можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні
проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання сприяє
підвищенню рівня спроможності...

нема набору

Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Пенсійна
система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну
можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні
проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання
сприяє підвищенню рівня спроможності...

нема набору

Організація діловодства в органах державної влади. Робота в системі електронного документообігу.

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

забезпечення поглиблення та
оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних
працівникам, відповідальним за ведення
діловодства (контроль), структурних підрозділів 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів...

нема набору

Організація державної служби в органах прокуратури в умовах законодавчих змін

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і
навичок, необхідних державних службовців місцевих прокуратур Черкаської області
для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Форма навчання:

нема набору

Нормативно-правове регулювання діяльності органів Пенсійного фонду України в Черкаській області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Пенсійна
система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну
можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні
проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання
сприяє підвищенню рівня спроможності...

нема набору

Правове забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення загального рівня
правової культури державних службовців, забезпечення поглиблення та оновлення
теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних

нема набору

Реалізація законодавства України з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення
рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України
щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань. Забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь...

нема набору

Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Формування компетентностей працівників управління застосування пенсійного законодавства Головного
управління Пенсійного фонду України в Черкаській
області щодо
пенсійного забезпечення громадян

нема набору

Основні завдання органів пенсійного фонду України щодо виплати пенсій

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності
працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного
та ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок з
питань виплати пенсій

нема набору

Реалізація законодавства з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності
працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного
та ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок з
питань обслуговування...

нема набору
5

Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з актуальних питань реалізації законодавства про державну службу та особливостей проходження державної служби, реалізації антикорупційної політики в органах державної влади, оновлення практичних знань з питань...

нема набору

Реалізація молодіжної політики в області. Організація національно-патріотичного виховання

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і
навичок, необхідних працівникам відділів з питань сім’ї, молоді та...

нема набору