ЧЕРКАСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Черкаський регіональний центр  підвищення кваліфікації

Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Навчально-методичний відділ (0472) 37-45-21 Навчально-організаційний відділ (0472) 37-93-60

Стратегічна місія: Регіональний провайдер освітніх послуг з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері "Публічне управління та адміністрування". Центр визначає зміст освіти із урахуванням потреб замовників і є унікальною коворкінг-платформою для обговорення актуальних питань державної політики, реформування державної служби, розвитку місцевого самоврядування, формування в регіоні дієвої системи розвитку управлінських кадрів.

Освітні програми провайдера:

Захист прав дітей як пріоритетний напрям державної політики

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Ділова українська мова

Загальна професійна (сертифікатна) програма

нема набору

Реалізація законодавства з питань архівної справи та діловодства

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення загального рівня правової культури державних службовців. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок, необхідних працівникам

нема набору

Забезпечення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення загального рівня правової культури посадових осіб місцевого
самоврядування.
Забезпечення поглиблення та
оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних
працівникам

нема набору

Практичні аспекти професійної діяльності старост територіальних громад області

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Реалізація державної політики у сфері культури

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Актуальні питання діяльності Черкаського рибоохоронного патруля

Спеціальна короткострокова програма

Мета програмипідвищення
загального рівня правової культури державних службовців. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок, необхідних державним службовцям

нема набору

Державне управління регіональним розвитком

Загальна короткострокова програма

нема набору

Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні

Загальна короткострокова програма

нема набору

Цифрова грамотність. Впровадження інструментів диджиталізації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у публічних
службовців основ цифрової грамотності.
Поглиблення знань і умінь щодо
ефективного використання
цифрових інструментів та платформ...

нема набору

Корпоративна культура та імідж сучасного публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у публічних
службовців
професійних компетентностей щодо дотримання морально-ціннісних та духовно-ціннісних
засад публічної служби, високих етичних стандартів і...

нема набору

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення знань і навичок
публічних службовців щодо управління змінами в органах публічної служби,
подолання опору змінам.

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредита...

нема набору

Реалізація молодіжної політики в області. Організація національно-патріотичного виховання.

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Практичні механізми формування морально-психологічного клімату в колективі

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення теоретичних знань та
формування навичок управління емоціями, профілактики конфліктів, ефективної командної взаємодії,

нема набору
4.8

Управління персоналом у органах виконавчої влади

Спеціальна короткострокова програма

нема набору
5

Функціонування системи надання адміністративних послуг

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Реформування земельних відносин на ринкових засадах

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Реалізація державної політики у сфері культури

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: забезпечення поглиблення та
оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам з
питань культури райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст...

нема набору

Бюджетна система та система бухгалтерського обліку

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності
працівників Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області
щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення
теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань проведення заходів державного фінансового...

нема набору

Ділова англійська мова у сфері державного управління та місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

нема набору

Основні завдання органів Пенсійного фонду України щодо виплати пенсій

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності
працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного
та ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок з
питань виплати пенсій.

Форма...

нема набору

Тренінг управлінської комунікативної компетентності

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення рівня
комунікативної компетентності державних службовців для забезпечення успішної
управлінської діяльності. Формування навичок ефективної групової взаємодії.
Корекція емпатійності, толерантності.

Форма навчання: очна (денна)

нема набору

Концептуальні підходи до формування системи антикризового управління в органах державної влади. Проектний менеджмент

Загальна короткострокова програма

нема набору

Актуальні питання реалізації законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування. Електронне декларування

Загальна короткострокова програма

нема набору

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Актуальні проблеми децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Практичні аспекти професійної діяльності старост територіальних громад області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток професійної
компетентності, отримання знань про місце і роль інституту старости в системі
сучасного місцевого самоврядування в Україні; оволодіння уміннями і навичками,
необхідними для професійного розвитку та ефективного виконання посадових
обов’язків на службі...

нема набору

Актуальні питання реалізації ефективної діяльності працівників архівних установ Черкаської області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

підвищення
загального рівня правової культури державних службовців, забезпечення поглиблення
та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам
архівних відділів...

нема набору

Механізми ефективного управління персоналом

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців щодо
основних аспектів законодавства про державну службу та механізмів ефективного
управління персоналом.

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Обсяг програми: 20...

нема набору

Комунікаційна стратегія державного органу: сучасні підходи

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня комунікативної
компетентності працівників Головного
управління Пенсійного фонду України в
 Черкаській області, відповідальних
за організаційно-роз’яснювальну роботу
.

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Обсяг програми: 30 годин

нема набору

Соціальна робота в громаді. Ведення випадку, оцінка потреб

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності фахівців

нема набору

Забезпечення ефективності дії системи соціального захисту населення та посилення адресності надання соціальних гарантій

Спеціальна короткострокова програма

Розбудова
економічно успішної держави потребує системної роботи щодо забезпечення
ефективного захисту прав і свобод людини, надання соціальних гарантій
незахищеним категоріям населення

нема набору

Реалізація законодавства України з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня професійної
спроможності працівників Головного управління Пенсійного фонду України щодо
результативного та ефективного вирішення професійних завдань. Забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок
з питань пенсійного
забезпечення громадян.

нема набору

Ефективний менеджмент у державному секторі

Спеціальна короткострокова програма

Ефективність сучасного реформування системи державного
управління значною мірою залежить від застосування нових концепцій та форм
соціальної взаємодії, уже апробованих у країнах зі сталими традиціями
демократичного врядування. Нові реалії вимагають застосування нових підходів...

нема набору

Основні напрями удосконалення організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану

Спеціальна короткострокова програма

В умовах розбудови правової держави та активних євроінтеграційних процесів створення дієвого механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина є однією з найважливіших ознак демократичної держави.

нема набору

Актуальні проблеми децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності
головних бухгалтерів, спеціалістів (І-ІІ категорії) з бухгалтерського обліку
сільських, селищних, міських рад, виконавчих органів об’єднаних територіальних
громад. Оновлення теоретичних знань та удосконалення практичних навичок щодо
ведення бухгалтерського обліку в...

нема набору

Актуальні питання організації ефективної діяльності працівників органів державної виконавчої служби у Черкаській області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення загального рівня правової культури державних службовців, Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам Управління забезпечення примусового виконання рішень...

нема набору

Соціально-психологічні аспекти ділового спілкування

Загальна короткострокова програма

Ділові
відносини на публічній службі є важливим аспектом ефективного вирішення завдань
професійної діяльності державних службовців.

нема набору

Актуальні питання організації ефективної діяльності працівників УДМС України в Черкаській області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення загального рівня правової культури державних службовців, Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам Управління...

нема набору

Формування навичок командної роботи на державній службі. Управління конфліктами.

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

поглиблення знань
щодо процесу командоутворення, підвищення професійного рівня учасників навчання
з питань налагодження ефективної комунікації та дієвої взаємодії,...

нема набору

Основні завдання органів Пенсійного фонду України щодо виплати пенсій

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Пенсійна
система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну
можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні
проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання сприяє
підвищенню рівня спроможності...

нема набору

Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Пенсійна
система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну
можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні
проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання
сприяє підвищенню рівня спроможності...

нема набору

Організація діловодства в органах державної влади. Робота в системі електронного документообігу.

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

забезпечення поглиблення та
оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних
працівникам, відповідальним за ведення
діловодства (контроль), структурних підрозділів 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів...

нема набору

Організація державної служби в органах прокуратури в умовах законодавчих змін

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і
навичок, необхідних державних службовців місцевих прокуратур Черкаської області
для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Форма навчання:

нема набору

Нормативно-правове регулювання діяльності органів Пенсійного фонду України в Черкаській області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Пенсійна
система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну
можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні
проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання
сприяє підвищенню рівня спроможності...

нема набору

Правове забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення загального рівня
правової культури державних службовців, забезпечення поглиблення та оновлення
теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних

нема набору

Реалізація законодавства України з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення
рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України
щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань. Забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь...

нема набору

Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Формування компетентностей працівників управління застосування пенсійного законодавства Головного
управління Пенсійного фонду України в Черкаській
області щодо
пенсійного забезпечення громадян

нема набору

Основні завдання органів пенсійного фонду України щодо виплати пенсій

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності
працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного
та ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок з
питань виплати пенсій

нема набору

Реалізація законодавства з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності
працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного
та ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок з
питань обслуговування...

нема набору
5

Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з актуальних питань реалізації законодавства про державну службу та особливостей проходження державної служби, реалізації антикорупційної політики в органах державної влади, оновлення практичних знань з питань...

нема набору

Реалізація молодіжної політики в області. Організація національно-патріотичного виховання

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і
навичок, необхідних працівникам відділів з питань сім’ї, молоді та...

нема набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для державних службовців Головного управління статистики у Черкаській області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програмипідвищення загального рівня правової культури державних службовців. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного
вирішення завдань професійної діяльності.

нема набору

Створення та соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програмипідвищення рівня спроможності фахівців

нема набору

Медіакультура у сфері публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програмиформування у публічних
службовців основ медіакультури у сфері публічного управління.
Поглиблення
знань і умінь щодо ефективного використання
цифрових...

нема набору

Антикризовий менеджмент у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у державних службовців
професійних компетентностей щодо базових принципів та підходів реалізації
антикризових стратегій у державному управлінні.

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Обсяг програми: 20 годин (0,67...

нема набору

Основні вимоги антикорупційного законодавства в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: актуалізація, поглиблення та
систематизація знань державних службовців з питань запобігання, виявлення та
протидії корупції; вивчення основних положень антикорупційного законодавства,;
ознайомлення з новаціями у законодавстві щодо запобігання корупції та
запобігання і врегулювання конфлікту інтересів для публічних...

нема набору

Організація діяльності у сфері землеустрою в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток професійної
компетентності спеціалістів-землевпопрядників щодо результативного та
ефективного вирішення завдань професійної діяльності, отримання знань з питань правового регулювання земельних відносин, а...

нема набору

Бухгалтерський облік і звітність в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної
компетентності головних бухгалтерів, спеціалістів з бухгалтерського обліку
органів місцевого самоврядування. Оновлення теоретичних знань та удосконалення
практичних навичок щодо ведення бухгалтерського обліку в органах місцевого
самоврядування.

Форма...

нема набору

Актуальні питання організації роботи з наповнення бюджету Пенсійного фонду України

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної
спроможності працівників відділу
забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного
фонду України в
 Черкаській області щодо результативного та
ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток...

нема набору

Основні напрями удосконалення організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності працівників відділу державної
реєстрації актів цивільного стану у Черкаській області Управління державної
реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Київ) та міських, районних, міськрайонних відділів державної реєстрації
актів цивільного стану...

нема набору

Впровадження змін у бюджетному законодавстві та актуальні проблеми фінансової децентралізації

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності керівники фінансових управлінь та відділів
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо
результативного та ефективного вирішення завдань...

нема набору

Актуальні питання організації ефективної діяльності працівників органів державної виконавчої служби у Черкаській області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення загального рівня правової культури державних службовців. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок, необхідних державним службовцям

нема набору

Ефективні механізми забезпечення соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності працівників департаменту  соціального захисту населення обласної
державної адміністрації, управлінь соціального захисту населення органів
місцевого самоврядування щодо
результативного та ефективного вирішення завдань професійної діяльності шляхом
поглиблення та оновлення теоретичних знань та практичних навичок.

нема набору

Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності
працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного
та ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок з
питань пенсійного забезпечення громадян.

нема набору

Актуальні питання реалізації податкового законодавства

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності працівників Головного управління ДПС у Черкаській області щодо
результативного та ефективного вирішення завдань професійної діяльності шляхом
поглиблення та оновлення теоретичних знань та практичних навичок.

Форма навчання: дистанційна...

нема набору

Актуальні питання адміністрування, супроводження та захисту інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня професійної
спроможності працівників Головного управління Пенсійного фонду України щодо
результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення
теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань пенсійного забезпечення громадян.

нема набору

Тренінг управлінської комунікативної компетентності

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня комунікативної
компетентності публічних службовців для забезпечення успішної управлінської діяльності.
Формування навичок ефективної групової взаємодії.

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредита...

нема набору

Командоутворення та ефективна взаємодія на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення 

нема набору