ТРЕНІНГ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Тренінг управлінської комунікативної компетентності

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
 • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
 • Командна робота та взаємодія
 • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

Мета програми: підвищення рівня комунікативної компетентності публічних службовців для забезпечення успішної управлінської діяльності. Формування навичок ефективної групової взаємодії.

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредита ЄКТС), зокрема: аудиторні заняття – 16 год, самостійна підготовка  4 год. 

Структура програми:

 1. Комунікаційні процеси в системі публічного управління (дистанційні заняття – 2 год, самостійна робота – 1 год).
 2. Побудова ефективних комунікацій в управлінській діяльності. Ефективний діалог на публічній службі. Тренінг комунікативних навичок управлінця (дистанційні заняття – 2 год).
 3. Групові ефекти в практиці управлінської комунікації. Емоційна саморегуляція як фактор профілактики конфліктів (дистанційні заняття – 2 год).
 4. Гендерні особливості владних комунікацій (дистанційні заняття – 2 год, самостійна робота – 1 год).
 5. Організація комунікації в управлінській діяльності на основі сучасних інформаційних технологій (дистанційні заняття – 2 год, самостійна робота – 1 год).
 6. Особливості комунікації публічних службовців із медівниками (дистанційні заняття – 2 год).
 7. Особливості спілкування публічних службовців у соціальних мережах (дистанційні заняття – 2 год). 

Вихідне тестування (дистанційні заняття – 2 год).


Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі мають знати:

 • сутність і завдання управлінської комунікації;
 • комунікаційні процеси у системі публічного управління;
 • гендерні особливості владних комунікацій;
 • основні правила спілкування зі ЗМІ, принципи комунікації органів державної влади зі ЗМІ та громадськістю;
 • структуру пресрелізу та вимоги до його написання;
 • особливості професійного спілкування публічних службовців, вербальні і невербальні засоби комунікативного впливу;
 • вимоги до усного мовлення публічного службовця.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

 • викликати довіру у співрозмовника;
 • створювати  ефективну самопрезентацію;
 • планувати та будувати власні робочі комунікації, слухати аргументації при спілкуванні з колегами;
 • використовувати ефективний діалог для командної взаємодії на публічній службі.

Додаткова інформація:

План-графік підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування розміщений на сайті https://www.centerpk.ck.ua 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші програми за цим напрямом