ЧЕРКАСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Черкаський регіональний центр  підвищення кваліфікації

Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Навчально-методичний відділ (0472) 37-45-21 Навчально-організаційний відділ (0472) 37-93-60

Стратегічна місія: Регіональний провайдер освітніх послуг з професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері "Публічне управління та адміністрування". Центр визначає зміст освіти із урахуванням потреб замовників і є унікальною коворкінг-платформою для обговорення актуальних питань державної політики, реформування державної служби, розвитку місцевого самоврядування, формування в регіоні дієвої системи розвитку управлінських кадрів.

Освітні програми провайдера:

Ділова українська мова

Загальна професійна (сертифікатна) програма

немає набору
4.95

Актуальні питання реалізації законодавства про державну службу

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців з актуальних питань реалізації законодавства про державну службу та особливостей проходження державної служби, реалізації антикорупційної політики в органах державної влади, оновлення практичних знань з питань...

немає набору

Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
підвищення загального рівня правової культури посадових
осіб місцевого самоврядування. Поглиблення та оновлення теоретичних знань,
розвиток практичних умінь і навичок, необхідних секретарям...

немає набору

Інфомедійна грамотність суспільства в умовах війни

Загальна короткострокова програма

Мета програми: набуття публічними службовцями знань щодо інфомедійної гігієни. Формування у публічних службовців навичок критичного сприйняття інформації, протидії дезінформації, маніпуляціям та фейкам.

Структура програми:

Тема...

немає набору

Дотримання прав людини та протидія дискримінації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо прав і свобод людини, засад запобігання та протидії дискримінації; формування нульової толерантності до проявів насильства, розвиток навичок ідентифікації ознак насильства;...

немає набору

Організація забезпечення режиму секретності

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
підвищення загального рівня правової культури державних
службовців. Поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь
і навичок, необхідних спеціалістам, відповідальним за...

немає набору

Реалізація законодавства України з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня професійної
спроможності працівників Головного управління Пенсійного фонду України щодо
результативного та ефективного вирішення професійних завдань. Забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок
з питань пенсійного
забезпечення громадян.

немає набору

Ділова англійська мова у сфері державного управління та місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

немає набору

Європейська інтеграція України

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо євроінтеграційних процесів в Україні та основних завдань з їх реалізації.

немає набору

Актуальні питання організації ефективної діяльності працівників УДМС України в Черкаській області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Підвищення загального рівня правової культури державних службовців, Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам Управління...

немає набору

Актуальні питання організації роботи з наповнення бюджету Пенсійного фонду України

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної
спроможності працівників відділу
забезпечення наповнення бюджету фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного
фонду України в
 Черкаській області щодо результативного та
ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток...

немає набору

Нормативно-правове регулювання діяльності органів Пенсійного фонду України в Черкаській області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Пенсійна
система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну
можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні
проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання
сприяє підвищенню рівня спроможності...

немає набору

Рівні права та можливості жінок і чоловіків (гендерна рівність)

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності, поглиблення знань державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації гендерної політики в Україні й забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, підвищення спроможності реалізовувати...

немає набору

Актуальні проблеми децентралізації фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності
головних бухгалтерів, спеціалістів (І-ІІ категорії) з бухгалтерського обліку
сільських, селищних, міських рад, виконавчих органів об’єднаних територіальних
громад. Оновлення теоретичних знань та удосконалення практичних навичок щодо
ведення бухгалтерського обліку в...

немає набору

Актуальні питання реалізації податкового законодавства

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності працівників Головного управління ДПС у Черкаській області щодо
результативного та ефективного вирішення завдань професійної діяльності шляхом
поглиблення та оновлення теоретичних знань та практичних навичок.

Форма навчання: дистанційна...

немає набору

Правове забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення загального рівня
правової культури державних службовців, забезпечення поглиблення та оновлення
теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних

немає набору

Лідерство

Загальна короткострокова програма

Мета програми: надання уявлень про лідерство як спосіб скеровувати й організовувати командну роботу на досягнення професійних успіхів. Формування лідерських компетенцій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Формування...

немає набору

Детінізація доходів

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування системи знань з питань детінізації доходів та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

немає набору

Правові аспекти законодавства України з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної спроможності працівників управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області щодо результативного та...

немає набору

Комунікація та взаємодія

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності, поглиблення знань і навичок публічних службовців щодо налагодження ефективної комунікації та дієвої взаємодії.

немає набору

Тренінг управлінської комунікативної компетентності

Загальна короткострокова програма

Мета
програми:
п
ідвищення рівня комунікативної компетентності публічних
службовців для забезпечення успішної управлінської діяльності. Формування
навичок ефективної групової взаємодії.

немає набору

Актуальні питання адміністрування, супроводження та захисту інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня професійної
спроможності працівників Головного управління Пенсійного фонду України щодо
результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення
теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань пенсійного забезпечення громадян.

немає набору

Соціально-психологічні аспекти ділового спілкування

Загальна короткострокова програма

Ділові
відносини на публічній службі є важливим аспектом ефективного вирішення завдань
професійної діяльності державних службовців.

немає набору

Сприйняття змін

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності, поглиблення знань і навичок публічних службовців щодо подолання опору змінам, здатності сприймати зміни та змінюватися.

 

немає набору

Впровадження змін і прийняття ефективних рішень

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення знань і навичок публічних службовців щодо впровадження змін в органах публічної служби, подолання опору змінам.

немає набору

Антикризовий менеджмент у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у державних службовців
професійних компетентностей щодо базових принципів та підходів реалізації
антикризових стратегій у державному управлінні.

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Обсяг програми: 20 годин (0,67...

немає набору

Актуальні питання реалізації ефективної діяльності працівників архівних установ Черкаської області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

підвищення
загального рівня правової культури державних службовців, забезпечення поглиблення
та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам
архівних відділів...

немає набору

Організація прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної спроможності працівників управління обслуговування громадян, управління з ретроконверсії та сектору організаційно-інформаційної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області щодо результативного...

немає набору

Реалізація державної політики з питань архівної справи та діловодства

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам Державного архіву Черкаської області та архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад...

немає набору

Основні напрями удосконалення організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності працівників відділу державної
реєстрації актів цивільного стану у Черкаській області Управління державної
реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.
Київ) та міських, районних, міськрайонних відділів державної реєстрації
актів цивільного стану...

немає набору

Стратегічні комунікації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності публічних службовців у сфері стратегічних комунікацій, здобуття знань щодо застосування інструментів і правил антикризових комунікацій.

Структура програми

немає набору

Вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, питань універсального дизайну і доступності, забезпечення соціальної інклюзії. Удосконалення професійних компетентностей державних службовців і...

немає набору

Забезпечення ефективності дії системи соціального захисту населення та посилення адресності надання соціальних гарантій

Спеціальна короткострокова програма

Розбудова
економічно успішної держави потребує системної роботи щодо забезпечення
ефективного захисту прав і свобод людини, надання соціальних гарантій
незахищеним категоріям населення

немає набору

Цифрова грамотність. Впровадження інструментів диджиталізації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у публічних
службовців основ цифрової грамотності.
Поглиблення знань і умінь щодо
ефективного використання
цифрових інструментів та платформ...

немає набору

Основні завдання органів Пенсійного фонду України щодо виплати пенсій

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності
працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного
та ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок з
питань виплати пенсій.

Форма...

немає набору

Державне управління регіональним розвитком

Загальна короткострокова програма

немає набору

Ефективні механізми забезпечення соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності працівників департаменту  соціального захисту населення обласної
державної адміністрації, управлінь соціального захисту населення органів
місцевого самоврядування щодо
результативного та ефективного вирішення завдань професійної діяльності шляхом
поглиблення та оновлення теоретичних знань та практичних навичок.

немає набору

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

Мета програми: набуття публічними службовцями знань щодо особливостей стратегічного управління та планування в органах державного управління; формування у публічних службовців професійних...

немає набору

Управління персоналом та управління результативністю

Загальна короткострокова програма

Мета програми: удосконалення знань і навичок державних службовців щодо сучасних інструментів управління персоналом, організації ефективної системи кадрового менеджменту, оцінювання ефективності результатів роботи персоналу в органі державної влади.

немає набору

Державна політика у сфері розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо державної політики у...

немає набору

Організація державної служби в органах прокуратури в умовах законодавчих змін

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: забезпечення
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і
навичок, необхідних державних службовців місцевих прокуратур Черкаської області
для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Форма навчання:

немає набору

Соціальна робота в громаді. Ведення випадку, оцінка потреб

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності фахівців

немає набору

Практичні механізми формування морально-психологічного клімату в колективі

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення теоретичних знань та формування навичок управління емоціями, профілактики конфліктів, ефективної командної взаємодії, що сприятиме покращенню морально-психологічного клімату в колективі.

...

немає набору

Державна політика у сфері територіальної організації влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо державної політики у сфері територіальної організації влади, забезпечення збалансованого розвитку територій і стратегічного планування розвитку...

немає набору

Бюджетна система та система бухгалтерського обліку

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності
працівників Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області
щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення
теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань проведення заходів державного фінансового...

немає набору

Тренінг управлінської комунікативної компетентності

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня комунікативної компетентності публічних службовців для забезпечення успішної управлінської діяльності.

немає набору

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Мета
програми:
 поглиблення знань і навичок публічних
службовців щодо управління змінами в органах публічної служби, подолання опору
змінам.

Обсяг
програми:
 10 годин (0,33...

немає набору

Корпоративна культура та імідж сучасного публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування у публічних службовців професійних компетентностей щодо 

немає набору

Відкритість влади. Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації, роботи з публічною інформацією у формі відкритих даних.

 

немає набору

Державна політика цифрового розвитку

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації в Україні.

Структура програми

немає набору

Медіакультура у сфері публічного управління

Загальна короткострокова програма

Мета програмиформування у публічних
службовців основ медіакультури у сфері публічного управління.
Поглиблення
знань і умінь щодо ефективного використання
цифрових...

немає набору

Кібербезпека та інформаційна безпека

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо інформаційної безпеки та кібербезпеки в органах публічної влади.

немає набору

Актуальні питання реформування пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності
працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного
та ефективного вирішення професійних завдань. 
Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок з
питань пенсійного забезпечення громадян.

немає набору

Державна мова

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня володіння державною мовою відповідно до...

немає набору

Реалізація законодавства України з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: підвищення рівня професійної спроможності працівників Головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань; поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь...

немає набору

Організація діяльності у сфері землеустрою в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток професійної
компетентності спеціалістів-землевпопрядників щодо результативного та
ефективного вирішення завдань професійної діяльності, отримання знань з питань правового регулювання земельних відносин, а...

немає набору

Актуальні питання діяльності Черкаського рибоохоронного патруля

Спеціальна короткострокова програма

Мета програмипідвищення
загального рівня правової культури державних службовців. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок, необхідних державним службовцям

немає набору

Стратегічне планування розвитку регіону і територіальних громад

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування щодо сучасних підходів і механізмів реалізації державної регіональної політики та стратегічного планування розвитку регіону і територіальних громад.

немає набору

Організація діяльності у сфері землеустрою в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток професійної компетентності спеціалістів-землевпорядників щодо результативного та ефективного вирішення завдань професійної діяльності, удосконалення знань із питань правового регулювання земельних відносин, а також змін у земельному законодавстві.

немає набору

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня обізнаності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення доступу громадян до публічної інформації, формування навичок роботи з публічною інформацією у формі відкритих даних в органах...

немає набору

Концептуальні підходи до формування системи антикризового управління в органах державної влади. Проектний менеджмент

Загальна короткострокова програма

немає набору

Ефективні механізми забезпечення соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення та оновлення теоретичних знань і практичних навичок працівників Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації з метою результативного й ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

немає набору

Актуальні питання реалізації законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. Обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування. Електронне декларування

Загальна короткострокова програма

немає набору

Реалізація законодавства з питань архівної справи та діловодства

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення загального рівня правової культури державних службовців. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток
практичних умінь і навичок, необхідних працівникам

немає набору

Актуальні питання реалізації податкового законодавства

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня спроможності працівників Головного управління ДПС у Черкаській області щодо результативного та ефективного вирішення завдань професійної діяльності шляхом поглиблення та оновлення теоретичних знань і...

немає набору

Створення та соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програмипідвищення рівня спроможності фахівців

немає набору

Командоутворення та ефективна взаємодія на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Мета
програми:
 поглиблення знаннь щодо процесу
командоутворення, підвищення професійного рівня учасників навчання з
питань налагодження ефективної комунікації та дієвої взаємодії.

Обсяг
програми:
 10 годин (0,33 кредита...

немає набору

Реалізація державної політики у сфері культури

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: забезпечення поглиблення та
оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних працівникам з
питань культури райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст...

немає набору

Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні

Загальна короткострокова програма

немає набору

Практичні механізми формування морально-психологічного клімату в колективі

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення теоретичних знань та
формування навичок управління емоціями, профілактики конфліктів, ефективної командної взаємодії,

немає набору

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності

Загальна короткострокова програма

Мета програми: актуалізація, поглиблення та систематизація знань державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання, виявлення та протидії корупції.

 

немає набору

Лідерство у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: надання уявлень про лідерство як спосіб скеровувати й організовувати колективну поведінку на досягнення професійних успіхів. Формування комунікативних навичок лідера. Сприяння розвитку лідерського потенціалу публічних службовців

немає набору