ДІЛОВА АНГЛІЙСЬКА МОВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Ділова англійська мова у сфері державного управління та місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Іноземна мова

Опис програми:

У зв’язку із обраним курсом України на євроінтеграцію знання англійської мови, як основної мови міжнародного спілкування, набирають додаткової ваги. Питання володіння державними службовцями англійською мовою залишається актуальним і справедливо вважається одним із стратегічних завдань реформи державної служби.

Мета програми:

Удосконалення рівня володіння англійської мовою як засобом комунікації та набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання професійної діяльності.  Набуття практичних навичок спілкування діловою англійською мовою з дотриманням орфографічних, орфоепічних, акцентологічних, лексико-фразеологічних, граматичних, пунктуаційних і стилістичних норм.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 60 годин (2 кредита ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття − 40 годин (1,33 кредита ЄКТС); самостійна підготовка – 20 годин (0,67 кредита ЄКТС).

Структура програми:

1.  Greetings in formal and informal situations (Привітання в офіційних і неофіційних ситуаціях). (аудиторні - 5 год.: інтерактивна лекція та практичне заняття).

2.  Meeting new people. First impressions (Знайомство. Перше враження). (аудиторні - 5 год.: інтерактивна лекція та практичне заняття).

3.  Going on a business trip (Відрядження). (аудиторні - 5 год.: інтерактивна лекція та практичне заняття).

4.  In the working place. Telephoning (На робочому місці. Ділове спілкування по телефону). (аудиторні - 5 год.: інтерактивна лекція та практичне заняття).

5.  Discussing current news (Обговорення поточних подій). (аудиторні - 5 год.: інтерактивна лекція та практичне заняття).

6.  Making an appointment (Ділова зустріч). (аудиторні - 5 год.: інтерактивна лекція та практичне заняття).

7.  Writing business letters (Ділове листування). (аудиторні - 5 год.: інтерактивна лекція та практичне заняття).

8.  Business negotiations (Ведення ділових переговорів). (аудиторні - 5 год.: інтерактивна лекція та практичне заняття).

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі мають знати:

-основні поняття, проблеми та концепції, які є загальноприйнятими у сфері ділового спілкування;

- основи ділової лексики відповідно до ситуацій ділового спілкування на публічній службі;

- основні граматичні, фонетичні та лексичні особливості англійської мови;

- фундаментальний англомовний термінологічний матеріал;

- базові лексикосемантичні структури англійської мови;

- лексико-граматичні стратегії ведення дискусії іноземною мовою;

За результатами навчання слухачі мають уміти:

- практично застосовувати знання мовних норм (орфографічних, орфоепічних, акцентологічних, лексико-фразеологічних, граматичних, пунктуаційних, стилістичних) в офіційних і неофіційних комунікативних ситуаціях;

-аналізувати явища і події, використовуючи ділову термінологію для опису поточних ділових ситуацій;

-пояснювати та ілюструвати процеси у сфері ділового спілкування, вживаючи відповідну ділову лексику;

-спілкуватися з носіями англійської мови з питань професійної діяльності, використовуючи сучасні управлінські технології;

-читати, розуміти і перекладати тексти, розбиратися в граматичних формах, конструкціях, зворотах; вести бесіди на профільні теми, передбачені програмою;

-правильно застосовувати лексику тем у реальних ситуаціях; писати резюме, приватні та офіційні листи.

 

 

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: працівники апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та посадові особи органів місцевого самоврядування.

!!! У зв'язку із введенням карантинних заходів набір слухачів тимчасово припинено.

Слідкуйте за інформацією на Порталі!


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші програми за цим напрямом