БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ТА СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бюджетна система та система бухгалтерського обліку

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Реалізація державної регіональної політики

Опис програми:

Мета програми: підвищення рівня спроможності працівників Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань проведення заходів державного фінансового контролю.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 30 годин (1,0 кредит ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 24 годин; самостійна підготовка - 6 години.

Структура програми:

1. Бюджет та бюджетна система України (аудиторні – 2 год., самостійні – 2 год.)

2. Особливості перевірок дотримання вимог бюджетного законодавства при проведенні контрольних заходів місцевих бюджетів (аудиторні – 2 год.)

3. Запобігання та протидія корупції в органах державної влади (аудиторні – 2 год.,самостійні – 2 год.))

4. Особливості проведення контрольних заходів з питань використання коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів, отриманих з інших джерел, для забезпечення заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (аудиторні –  год.)

5. Особливості списання дебіторської та кредиторської заборгованості (аудиторні – 2 год.)

6.  Визначення джерел фінансування медичних закладів та напрямків їх використання на здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, зокрема на оплату праці медичним працівникам та іншим працівникам закладів охорони здоров’я (аудиторні – 2 год.)

7. Взаємозв’язок Плану рахунків бухгалтерського обліку з формами фінансової звітності установ державного сектору економіки (аудиторні – 2 год.)

8. Облік основних засобів, запасів та нематеріальних активів суб’єкта державного сектору (аудиторні – 2 год.)

9.  Визнання та відображення доходів та витрат (аудиторні – 2 год.)

10. Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (аудиторні – 2 год.)

11.   Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви зростання(аудиторні – 2 год.)

12.   Вихідне комплексне тестування(аудиторні – 2 год., самостійні – 2 год.)

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі мають знати:

-вимоги законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують роботу державних службовців Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області;

- основні принципи побудови бюджетної системи України;

- принципи державної політики України у сфері запобігання корупції;

-особливості проведення заходів державного фінансового контролю.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції;

застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність працівників Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області;

здійснювати заходи державного фінансового контролю.

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші програми за цим напрямом