НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Нормативно-правове регулювання діяльності органів Пенсійного фонду України в Черкаській області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Соціальний захист населення

Опис програми:

Пенсійна система України перебуває в умовах постійного реформування, що дає реальну можливість досягати певного прогресу і вирішувати найгостріші соціальні проблеми країни, особливо в умовах карантинних обмежень. Професійне навчання сприяє підвищенню рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.

Додаткова інформація:

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань.  Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з питань виплати пенсій

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми:

60 годин (2 кредита ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 48 годин; самостійна підготовка - 12 годин.

Структура програми:

Модуль 1. Організаційні засади функціонування діяльності підрозділів органів Пенсійного фонду України в Черкаській області

Пріоритетні завдання в роботі управлінь інформаційних систем та електронних реєстрів, контрольно-перевірочної роботи та фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (аудиторні – 2 год.)

1. Загальні питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (аудиторні – 2 год.)

2. Основні вимоги Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI "Про запобігання корупції". Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в роботі спеціалістів з питань виплати пенсій (аудиторні – 2 год.)

Модуль 2. Практичні аспекти діяльності підрозділів органів Пенсійного фонду України в Черкаській області

1. Новітні технології та сервіси Пенсійного фонду України. Використання інформації з Реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (аудиторні – 2год.)

2. Практичні аспекти здійснення контролю за дотриманням суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства (аудиторні – 1 год.)

3. Робота з інформаційними системами автоматизації діяльності Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

4. Зміни в пенсійному законодавстві у 2020 році.Окремі аспекти застосування законодавства під час проведення контрольно-перевірочних заходів. Загальний порядок формування електронних пенсійних справ, порядок приєднання актів перевірок в електронному вигляді (аудиторні – 1 год.)

5. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1. Порядок взаємообміну документами між управліннями (аудиторні – 1 год.)

6. Загальні правила оформлення документів. Рекомендації щодо роботи з внутрішніми документами у підсистемі «Документообіг» (аудиторні – 1 год.)

7. Порядок здійснення доплати до мінімального страхового внеску відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV та добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (аудиторні – 2 год.)

8. Аспекти ведення Реєстру застрахованих осіб та обробка інформації, що міститься в інформаційних системах Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

9. Порядок складання актів перевірок та застосування законодавства під час проведення перевірок довідок про заробітну плату (стаж) (аудиторні – 1 год.)

10. Деякі особливості опрацювання щомісячних вибірок з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру  загальнообов’язкового державного соціального страхування для виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю (аудиторні – 1 год.)

11. Загальні правила оформлення документів (аудиторні – 1 год.)

12. Окремі аспекти застосування законодавства під час проведення контрольно-перевірочних заходів. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за результатами проведених перевірок. Новини в законодавстві з питань діяльності Пенсійного фонду України (аудиторні – 2 год.)

13. Складові заробітної плати державних службовців. Порядок нарахування лікарняних, відпусток, відряджень (аудиторні – 1 год.)

14. Актуальні питання законодавства про державну службу (аудиторні – 1 год.)

15. Основні принципи формування позначок про сплату внесків та причини відсутності даних про підтвердження сплати внесків у картках страхувальників, взаємодія між відділами (аудиторні – 1 год.)

16. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності управління контрольно-перевірочної роботи. Зміна підходу до порядку висвітлення результатів перевірок суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Інтегрованій автоматизованій системі державного контролю (нагляду) (аудиторні – 1 год.)

17. Актуальні питання застосування законодавства з питань цільового використання коштів Пенсійного фонду України (аудиторні – 2 год.)

18. Окремі питання захисту інформації в органах Пенсійного Фонду.Основні роботи з програмним забезпеченням для формування електронних документів, що використовуються в органах ПФУ (аудиторні – 1 год.)

19. Порядок відшкодування підприємствами витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. Взаємодія між відділами з питань призначення,  виплати пенсій та відділу забезпечення наповнення бюджету з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій (аудиторні – 2 год.)

20. Здійснення аналізу фонду оплати, чисельності застрахованих осіб в розрізі страхувальників у підсистемі ЦС ОССВ2 (аудиторні – 1 год.)

21.  Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій. Порядок подання нотаріусами звіту про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Аналіз помилок у  звітності (аудиторні – 1 год.)

Модуль 3. Ключові компетентності.

1. Культура ділового мовлення. Ділове листування. Новий український правопис(аудиторні – 4 год.)

2. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на публічній службі (аудиторні – 2 год.)

3. Побудова ефективних комунікацій в управлінській діяльності (аудиторні – 4 год.)

4. Здоровий спосіб життя (аудиторні – 2 год.)

Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

-організаційні засади функціонування управління інформаційних систем та електронних реєстрів, контрольно-перевірочної роботи та фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;

агальні питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

-порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

-загальні правила оформлення документів

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність працівників із питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;

-здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства;

-працювати з  інформаційними системами автоматизації діяльності Пенсійного фонду України.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Вимоги до учасників навчання:
Працівники фінансово-економічного управління, управління контрольно-перевірочної роботи, управління інформаційних систем та електронних реєстрів


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська