КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ІМІДЖ СУЧАСНОГО ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Корпоративна культура та імідж сучасного публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми: формування у публічних службовців професійних компетентностей щодо дотримання морально-ціннісних та духовно-ціннісних засад публічної служби, високих етичних стандартів і норм поведінки та упровадження в органі публічної влади корпоративної (організаційної) культури.

Форма навчання: дистанційна (онлайн)

Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредита ЄКТС), у тому числі: дистанційне заняття (онлайн) – 8 годин; самостійна підготовка - 2 години.

Структура програми:

1.  Формування іміджу та репутації публічного службовця. Етичні аспекти формування корпоративної культури - (дистанційні (онлайн) – 2 год.,самостійні – 1 год.)

2.  Роль корпоративної культури у формуванні дієвої команди - (дистанційні (онлайн) – 2 год.)

3.   Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні - (дистанційні (онлайн) – 2 год.)

4.   Формування іміджу публічної служби в умовах розвитку інформаційного суспільства. Публічний службовець у соціальних мережах - (дистанційні (онлайн) – 2 год.самостійні – 1 год.)

 Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

-       особливості формування і розвитку корпоративної культури в публічному управлінні ;

-       моральі норми ділового етикету;

-       механізми формування позитивного іміджу та репутації публічного службовця;

-       законодавчі основи формування іміджу публічного службовця .

Додаткова інформація:

Цільова аудиторія: державні службовці категорії „Б“, „В“, посадові особи місцевого самоврядування


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: VII VI V IV


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом