УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Управління змінами

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
 • Управління змінами
Компетентності:
 • Впровадження змін

Опис програми:

Мета програми: поглиблення знань і навичок публічних службовців щодо управління змінами в органах публічної служби, подолання опору змінам.

Обсяг програми: 10 годин (0,33 кредита ЄКТС), зокрема: дистанційні заняття (онлайн) – 8 год; самостійна підготовка – 2 год.

Структура програми:

 1. Управління змінами у стратегічному розвитку (дистанційні заняття – 2 год)
 2. Підготовка до змін та їх планування. Механізм реалізації змін. Контроль (дистанційні заняття – 2 год, самостійна робота – 1 год).
 3. Психологічні основи управління змінами (дистанційні заняття 4 год, самостійна робота – 1 год).

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі мають знати:

 • моделі управління змінами;
 • психологічні основи управління змінами;
 • причини опору змінам;
 • механізмів реалізації змін.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

 • обирати ефективні стратегії та застосовувати різноманітні технології управління змінами;
 • застосовувати механізми реалізації змін;
 • визначати причини опору змінам;
 • визначати та застосовувати методи подолання опору змінам.

Додаткова інформація:

План-графік підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування розміщений на сайті https://www.centerpk.ck.ua 


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.33

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші програми за цим напрямом