РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН

Реалізація законодавства України з питань пенсійного забезпечення громадян

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета програми:

Підвищення рівня спроможності працівників головного управління Пенсійного фонду України щодо результативного та ефективного вирішення професійних завдань. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з обслуговування громадян

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми:

30 годин (1 кредит ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 21 годин; самостійна підготовка - 9 годин.

Структура програми:

1. Організація роботи органів Пенсійного фонду України щодо виконання законодавства про пенсійне забезпечення. Пріоритетні завдання відділів обслуговування громадян (аудиторні – 1 год.)

2. Єдині стандарти якості обслуговування громадян в системі органів Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

3. Дотримання норм законодавства під час прийому документів для призначення та перерахунків пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (аудиторні – 2 год.)

4. Застосування норм Закону України «Про державну службу», «Про прокуратуру» (аудиторні – 2 год.)

5. Порядок застосування міжнародних договорів в галузі пенсійного забезпечення (аудиторні – 2 год.)

6. Основні вимоги Закону України від 14.10.2014 № 1700-VI "Про запобігання корупції". Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в роботі спеціалістів з питань обслуговування громадян (аудиторні – 1 год.)

7. Рекомендації щодо роботи з внутрішніми документами у підсистемі «Документообіг(аудиторні – 1 год.)

8. Окремі питання захисту інформації в органах Пенсійного Фонду (аудиторні – 1 год.)

9. Окремі питання з виплати пенсій через установи уповноважених банків. Виплата допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера, у тому числі внутрішньо переміщеним особам (аудиторні – 1 год.)

10. Окремі питання судової практики з питань пенсійного забезпечення (аудиторні – 1 год.)

11.  Практичні аспекти організаційно-інформаційної роботи у відділах обслуговування громадян (аудиторні – 1 год.)

12. Робота з інформаційними системами автоматизації в діяльності Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

13. Робота з інформаційними системами автоматизації в діяльності Пенсійного фонду України (аудиторні – 1 год.)

14. Культура ділового мовлення.Ділове листування. Новий український правопис(аудиторні – 2 год.)

15. Порядок здійснення доплати до мінімального страхового внеску та добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (аудиторні – 1 год.)

16.  Технологія опрацювання звернень в ІКІС ПФУ підсистемі «Звернення». (аудиторні – 1 год.)

Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

-організаційні засади функціонування управління з питань обслуговування громадян;

-єдині стандарти якості обслуговування громадян в системі органів Пенсійного фонду України;

-порядк подання та оформлення документів для перерахунку пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

-загальні правила оформлення документів.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність працівників із питань обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області;

-визначати та вирішувати актуальні питання щодо оформлення, фінансування та виплати пенсій


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Необхідна кваліфікація слухача:
Керівники, спеціалісти з питань обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом