СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Соціально-психологічні аспекти ділового спілкування

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Ділові відносини на публічній службі є важливим аспектом ефективного вирішення завдань професійної діяльності державних службовців.

Додаткова інформація:

Мета програми:

Підвищення загального рівня правової культури державних службовців. Забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності. Формування цілісного уявлення про державну службу як публічно-правовий інститут та різновид управлінської діяльності.

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 30 годин (1 кредит ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 24 години; самостійна підготовка - 6 годин.

Структура програми:

1. Проходження державної служби: існуючі процедури та особливості правового регулювання (аудиторні – 2 год.)

2. Управління персоналом на державній службі. Практичні питання в застосуванні законодавства про державну службу з врахуванням змін (проходження державної служби, тощо) (аудиторні – 2 год.)

3.  Ділове українське мовлення. Ділове листування. Новий український правопис (аудиторні – 2 год.)

4.  Лідерство на державній службі як умова належного врядування (аудиторні – 2 год.)

5.   Особливості формування корпоративної культури органу публічної влади. Професійна етика та правила поведінки публічного службовця (аудиторні – 2 год.)

6.   Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на публічній службі (аудиторні – 2 год.)

7.   Ефективна співпраця та комунікація в колективі (аудиторні – 2 год.)

8.   Професійно-особистісна антикрихкість державного службовця (аудиторні – 2 год.)

9.    Управління змінами (аудиторні – 2 год.)

10.   Практичний тайм-менеджмент як інструмент ефективного публічного управління (аудиторні – 2 год.)

11.    Ефективне управління в органах державної влади. Взаємовідносини керівник-підлеглий(аудиторні – 2 год.)


Очікувані результати:

         За результатами навчання слухачі мають знати:

-вимоги законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують питання державної служби;

-принципи державної політики України у сфері запобігання корупції;

-сутності та задачі управлінської комунікації;

-принципи ефективного менеджменту персоналу на публічній службі, методів поліпшення ефективності роботи персоналу.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють професійну діяльність державних службовців; дотримуватись основних прав та обовязків державного службовця;

-застосовувати закони та підзаконні нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції;

-застосовувати прнципи ефективного управління в державній установі;

-сприяти конструктивній командній роботі, застосовуючи принципи ефективного менеджменту;

-використовувати принципи практичного тайм-менеджменту.


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Необхідна кваліфікація слухача:
Керівники, спеціалісти Головного управління статистики у Черкаській області


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська

Інші навчальні заходи за цим напрямом