ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Організація державної служби в органах прокуратури в умовах законодавчих змін

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Напрям:
  • Публічне управління та адміністрування

Опис програми:

Мета програми: забезпечення поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних державних службовців місцевих прокуратур Черкаської області для ефективного вирішення завдань професійної діяльності.

Форма навчання: дистанційна (онлайн), денна (очна)

Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредитів ЄКТС), у тому числі: аудиторні заняття – 16 годин; самостійна підготовка - 4 години.

Структура програми:

1. Особливості організації державної служби в органах прокуратури та ведення діловодства в умовах законодавчих змін (аудиторні – 2 год.)

2. Порядок підготовки до зберігання та використання документів і справ. Експертиза цінності документів та забезпечення їх збереження в органах прокуратури (аудиторні – 2 год.)

3. Організація роботи з розгляду і вирішення звернень, депутатських документів, особистого прийому громадян та забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури (аудиторні – 2 год.)

4.  Організація діяльності державного службовця. Тайм-менеджмент (аудиторні – 2 год.)

5.  Ефективна співпраця та комунікація в колективі (аудиторні – 2 год.)

6.  Культура ділового мовлення. Ділове листування. Новий український правопис (аудиторні – 2 год.)

7.   Вихідне комплексне тестування (аудиторні – 2 год.)

         За результатами навчання слухачі мають знати:

-  норми чинного законодавства, які регулюють роботу в органах прокуратури;

-  порядок підготовки до зберігання та використання документів і справ;

-  порядок розгляду звернень громадян, згідно з Законом України «Про звернення громадян;

-  інструменти ефективного планування часу та правил розстановки пріоритетів при прийнятті управлінських рішень.;

-  основні принципи ефективної співпраці та комунікації в колективі.

За результатами навчання слухачі мають уміти:

-    застосовувати норми чинного законодавства, які регулюють питання проходження державної служби в органах прокуратури;

-   організовувати підготовку до зберігання та використання документів і справ;

-   організовувати роботу з розгляду і вирішення звернень, депутатських документів, особистого прийому громадян;

-   застосовувати інструменти ефективної комунікації публічних службовців;

-    володіти нормами культури писемного ділового мовлення.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.67

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17

Черкаська