ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Полтавський регіональний центр підвищення кваліфікації

Полтавський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Освітні програми провайдера:

4.79

Тайм-менеджмент у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми

Формування системи базових знань, умінь та практичних навичок у державних службовців, щодо ефективного застосовування системи планування і управління своїм часом, цілепокладання, самоконтролю...

найближчий набір - 27 Лютого 2024
4.99

Ділова українська мова

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: 


поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з ділової української мови, необхідних публічним службовцям для ефективного виконання завдань у професійній сфері. 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання:

 норм сучасної української літературної...

найближчий набір - 28 Лютого 2024

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета:

поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

 

Структура програми:

Модуль 1. Основи публічного управління та...

найближчий набір - 04 Березня 2024
4.83

Управління змінами в умовах проведення реформ

Загальна короткострокова програма

 Опис програми:


Загальна мета: формування системного уявлення про принципи, методи і засоби управління змінами та сприйняття змін; формування навичок управління стратегічними змінами підприємств, установ та організацій; забезпечення в учасників навчання практичних знань та навичок із організації...

найближчий набір - 04 Березня 2024

Забезпечення національної стійкості

Загальна короткострокова програма

Загальна мета – удосконалення професійних знань, умінь та навичок публічних службовців щодо забезпечення національної стійкості в умовах мінливості й невизначеності безпекового середовища

 

Зміст Програми

Тема 1. Теоретичні засади забезпечення національної стійкості.

Тема 2. Забезпечення системи національної стійкості в сучасній...

найближчий набір - 06 Березня 2024
4.75

Органи самоорганізації населення на території старостинського округу: сприяння старости в їх утворенні та діяльності

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

оновлення знань, що визначають правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення, набуття нових умінь і навичок для професійного та належного здійснення окремих повноважень старостою...

найближчий набір - 07 Березня 2024
4.67

Захист цивільного населення під час надзвичайних ситуацій

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета: формування системи базових знань, умінь та навичок для здійснення функцій органу управління з питань цивільного захисту місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування
Структура програми:


Тема 1. Основи забезпечення захисту населення в надзвичайних...

найближчий набір - 07 Березня 2024

Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

формування професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії.

 

Структура програми

Тема 1. Основні поняття: рівність, недискримінація, доступність, інклюзія, безбар’єрність. Безбар’єрна Україна для кожного(-ї) 

...

найближчий набір - 11 Березня 2024
4.67

Основи державної політики євроатлантичної інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета: 
поглиблення  та систематизація знань публічних службовців щодо цілей та завдань функціонування НАТО; здобуття знань про основні напрями державної політики України в галузі євроатлантичної інтеграції, умінь аналізувати інформацію щодо пріоритетів євроатлантичної інтеграції України, а також...

найближчий набір - 14 Березня 2024

Актуальні питання впровадження нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

ознайомлення з вимогами нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

 

Структура програми:

Тема 1. Основні новели Закону України від 02 травня 2023...

найближчий набір - 15 Березня 2024

Державна інвестиційна політика у контексті розвитку міжнародного інвестиційного співробітництва

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань щодо реалізації інвестиційної політики України у контексті розвитку міжнародного інвестиційного співробітництва; формування практичних навичок створення інвестиційних проектів

Структура програми:

Тема 1. Державна інвестиційна політика: сутність, основні складові та їх нормативно-правове забезпечення 

...

немає набору

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

поглиблення  та систематизація знань щодо використання інструментарію та методології стратегічного управління та планування, формування умінь та навичок здійснення оцінювання та моніторингу реалізації стратегічних планів у публічному управлінні


Очікувані результати навчання


знання основних положень законодавства...

немає набору
5

Складання індивідуальної інструкції з діловодства та номенклатури справ міської, сільської (селищної) ради

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета: поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань організації документаційного забезпечення управління, ознайомлення із законодавством та нормативними документами з питань організації діловодства, набуття практичних умінь і навичок з налагодження партнерської взаємодії із структурними підрозділами виконавчого...

немає набору
4.76

Ділове українське мовлення та документування управлінської діяльності

Загальна короткострокова програма

Мета програми: поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок з ділової української мови, необхідних публічним службовцям для...

немає набору
4.85

Впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

немає набору
4

Управління в екстремальних умовах (регіональний, місцевий та організаційний аспекти)

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

удосконалення компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських інституцій та стейкхолдерів щодо забезпечення результативності управління в умовах екстремальних викликів, а також створення умов для формування якісної системи управління і запровадження...

немає набору
4.43

Спічрайтинг

Загальна короткострокова програма


Загальна мета:

поглиблення теоретичних знань державних службовців щодо оволодіння сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з підготовки публічних виступів та презентацій,...

немає набору
4.6

Гендерно зумовлене та домашнє насильство: причини, наслідки, профілактика та законодавче врегулювання

Загальна короткострокова програма

 Загальна мета: набуття знань про правові та соціально-психологічні засади запобігання та протидії проявам гендерно зумовленого та домашнього насильства, виявлення та ідентифікацію форм насильства, усунення його наслідків, формування вмінь і навичок щодо застосування алгоритму дій у випадку виявлення гендерно зумовленого та...

немає набору

Англійська мова професійного спрямування. Рівень В2

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Англійська мова професійного спрямування. Рівень В2

Загальна мета

Розвиток іншомовної комунікативної компетенції на визначеному Програмою рівні В2 (незалежний користувач) для забезпечення ефективного спілкування  фахівців у професійній і діловій сферах у найбільш типових ситуаціях

немає набору
4.67

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета:...

немає набору
5

Впровадження системи "RBM - управління, орієнтоване на результат" у сфері регіональної політики

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета 

удосконалення професійних знань, умінь та навичок державних службовців та фахівців органів місцевого самоврядування для забезпечення відповідного рівня їх професійної кваліфікації у сфері розроблення документів стратегічного планування та проведення моніторингу й оцінювання програм регіональної політики.

 

Структура...

немає набору
4.95

Сприйняття змін

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

формування системного уявлення про принципи, методи і засоби управління змінами та сприйняття змін; формування навичок управління стратегічними змінами підприємств, установ та організацій; забезпечення в учасників навчання практичних знань та навичок із організації процесу управління змінами.

немає набору
4.92

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета: поглиблення та оновлення теоретичних...

немає набору
4.93

Стресостійкість публічного службовця в умовах професійної діяльності та кризових соціальних ситуацій (війни)

Загальна короткострокова програма

Опис програми:


Загальна мета: поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань стресостійкості та підвищення її рівня у під час виконання службових обов’язків в умовах кризових станів (військових дій).

немає набору
4.93

Управління персоналом в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми:


Загальна мета: розвиток професійних компетентностей публічних службовців  щодо ефективного управління людськими ресурсами в органах публічної влади 

Структура програми:


Тема 1. Актуальні питання законодавства щодо діяльності служб управління персоналом органів виконавчої влади


Тема 2. Стратегічні аспекти управління персоналом

Тема...

немає набору
4.82

Організація роботи із зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань в контексті останньої редакції Закону України «Про звернення громадян», удосконалення навичок  проведення особистого прийому громадян, розгляду звернень громадян, які надходять на адресу територіальної громади

Очікувані результати навчання

знання


 • нормативно-правових актів, які врегульовують...

немає набору
4.86

Етикет та імідж як складові культури управління публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

Розвиток професійнихкомпетентностей щодоформування ціннісного ставлення до норм службової етики та дотримання загальних правил етичних норм поведінки; забезпечення позитивного іміджу та репутації публічних службовців; дотримання правил та норм ділового етикету.

Очікувані результати...

немає набору

Зміна клімату: наслідки та перспективи

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

формування у слухачів уявлення про глобальні тенденції зміни клімату, що є однією з найбільш актуальних загроз із довгостроковим негативним впливом на населення, навколишнє середовище та економіку

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: • знання

немає набору
4.86

Лідерство в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

Мета...

немає набору

Державна інвестиційна політика у контексті реалізації проєктів сталого розвитку: регіональний аспект

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань щодо реалізації  інвестиційної політики на рівні регіонів; формування практичних навичок створення інвестиційних проектів сталого розвитку 

Структура програми:

Тема 1. Державна інвестиційна політика у контексті...

немає набору
4.99

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета: формування знань з актуальних питань антикорупційної політики України, а також шляхи реалізації механізмів запобігання...

немає набору

Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Забезпечення дотримання, захисту прав та найкращих інтересів дитини

Загальна короткострокова програма

Загальна мета 

забезпечити поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:


 • знання законодавства з питань державної...

немає набору
5

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б", "В" (протягом року після призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

немає набору
5

Управління коаліціями в оптимізації системи комунікації в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета:

Розширення знань щодо специфіки організації комунікації у сфері публічного управління, функціонального навантаження коаліцій в даному процесі та ролі різних видів коаліцій...

немає набору
4.83

Запобігання та протидія торгівлі людьми

Загальна короткострокова програма

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Поняття «торгівля людьми»

Тема 2.Виявлення постраждалих від торгівлі людьми,...

немає набору

Корпоративна культура в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Цільова група

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

Загальна мета

формування системного уявлення про принципи, методи та розвиток нової корпоративної культури як чинника підвищення якості управлінської праці,...

немає набору
4.97

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: поглиблення
та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних
публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

немає набору
4.86

Національна стратегія у сфері прав людини

Загальна короткострокова програма

немає набору
4.81

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

 

Сесія 1. Обов’язкові модулі програми (44/1,46ЄКТС)

Модуль 1. Основи публічного управління та...

немає набору
4.83

Співробітництво територіальних громад – правовий механізм спільного вирішення питань місцевого значення

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань місцевого самоврядування в частині підготовки та організації співробітництва територіальних громад

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: • знання основних положень чинного законодавства, що унормовує порядок організації...

немає набору
4.88

Кібергігієна як основа кібербезпеки та державної інформаційної безпеки

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія

державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

Загальна мета

оновлення та удосконалення...

немає набору
5

Державна політика у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань євроатлантичної інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Цільова група:

державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

Мета програми: 

немає набору

Підготовка та впровадження органами місцевого самоврядування проєктів міжмуніципального співробітництва

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань підготовки та впровадження органами місцевого самоврядування проєктів міжмуніципального співробітництва

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: • знання вимог до розроблення проєктів міжмуніципального співробітництва, змісту етапів організації...

немає набору
4.86

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців категорії Б (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних державним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

немає набору
5

Реалізація законодавства у сфері державної служби

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми

поглиблення  та систематизація знань щодо реалізації законодавства про державну службу зі змінами та доповненнями, формування здатності до самостійного оцінювання ступеня відповідності займаній посаді та рівня професіоналізму у реалізації завдань у сфері державної служби.

немає набору

Молодіжна політика, заснована на підходах участі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета – підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики з урахуванням стандартів та підходів Ради Європи.

 

Зміст Програми

Тема 1. Молодіжна політика

Поняття та...

немає набору
5

Організація діяльності старости у територіальній громаді

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: старости, заступники сільських, селищних, міських голів, секретарі сільських, селищних, міських рад.

 

немає набору
4.92

Командоутворення та ефективна взаємодія

Загальна короткострокова програма

Загальна мета:

поглиблення та оновлення теоретичних знань щодо командної роботи, розвиток практичних умінь і комунікаційних  навичок для налагодження партнерської взаємодії  у публічному управлінні

...

немає набору
4.85

Основи міжнародного гуманітарного права

Загальна короткострокова програма

Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування

Мета: забезпечити поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок публічних службовців щодо забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю в Україні

Очікувані результати навчання

За результатами навчання...

немає набору

Попередження та вирішення конфліктів у професійній діяльності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Цільова групадержавні службовці категорії «Б», «В», посадові особи місцевого самоврядування 

Мета програми:  поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань конфліктної поведінки публічних службовців,...

немає набору
5

Фандрайзинг та грантрайтинг як інструменти повоєнного соціально-економічного розвитку територіальних громад

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

ознайомити слухачів із фандрайзингом та грантрайтингом як інструментами підготовки та управління й реалізації проєктів повоєнного соціально-економічного розвитку територіальних громад

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання


 • нормативно-правового забезпечення проєктної діяльності;

 • принципів,...

немає набору
4.97

Державна політика у сфері територіальної організації влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми:


Загальна мета: поглиблення та оновлення теоретичних знань про складові державної політики територіальної організації влади, ознайомлення із законодавством щодо територіальної організації влади, набуття практичних умінь і навичок реалізації повноважень щодо здійснення заходів правового режиму воєнного стану,...

немає набору
5

Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю

Загальна короткострокова програма

Мета

забезпечити поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок публічних службовців щодо...

немає набору
4.89

Інформаційна безпека особи, держави та суспільства в сучасну цифрову епоху

Загальна короткострокова програма

Загальна метапоглиблення
та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок щодо питань
інформаційної безпеки особи, суспільства, держави в сучасну цифрову епоху. 

Структура програми:

немає набору
4.96

Захист персональних даних

Загальна короткострокова програма

Мета

формування системи базових знань, умінь та практичних навичок у державних службовців щодо ефективного застосовування законодавства України в сфері доступу до публічної інформації в розрізі виконання посадових обов’язків

 

Очікувані результати навчання

 

Після завершення навчання слухачі повинні демонструвати:

 
...

немає набору
5

Європейська інтеграція: інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

набуття слухачами знань щодо суті процесу європейської економічної інтеграції України, основних...

немає набору
5

Комунікації та взаємодія в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

підвищення рівня управлінської компетенції за допомогою набуття теоретичних знань та практичних навичок у сфері комунікативної діяльності в публічному управлінні

 

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

  ...

немає набору
4.87

Управління стратегічними комунікаціями

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

удосконалення теоретичних та практичних знань, умінь та навичок публічних службовців з методології побудови системи стратегічних комунікацій для забезпечення успішності взаємодії з зацікавленими сторонами та досягнення поставлених цілей у...

немає набору
4.91

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

Загальна мета програми

 

формування системи базових знань, умінь та навичок у публічних службовців щодо ефективного застосовування законодавства України в сфері доступу до публічної інформації в розрізі виконання посадових обов’язків

 

Очікувані результати навчання

 

Після завершення навчання слухачі повинні...

немає набору

Основи медіаграмотності та медійної культури

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

Отримання знань про специфіку інформаційного простору, структури та технологій створення повідомлень, набуття практичних умінь і навичок розпізнавання маніпулятивних та дезінформаційних технологій

Очікувані результати навчання

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати: • знання сучасного масмедійного простору; поняття...

немає набору
4.75

Формування ефективної мережі закладів освіти у громадах: старша профільна школа

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

поглибити  теоретичні знання заступників керівників органів місцевого самоврядування з гуманітарних питань, керівників місцевих органів управління в сфері освіти щодо забезпечення територіальної доступності освіти та формування мережі закладів освіти в...

немає набору
5

Ефективна діяльність бізнесу в контексті реалізації цілей і цінностей суспільства

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета: розвиток професійних компетентностей щодо забезпечення сталого розвитку бізнес-структури  для розробки, фінансування та реалізації рішень соціальних, культурних та екологічних проблем

Структура програми:

Тема 1. Концептуальні основи соціально відповідального бізнесу

Тема 2. Управління соціально відповідальним бізнесом

Тема 3. Український...

немає набору

Співробітництво територіальних громад – правовий механізм спільного вирішення питань місцевого значення

Загальна короткострокова програма

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Правова природа та практичний зміст співробітництва, його місце та роль у розвитку територіальних громад

немає набору

Спічрайтинг

Загальна короткострокова програма

немає набору

Управління змінами в умовах проведення реформ

Загальна короткострокова програма

немає набору

Корпоративна культура в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Сучасні...

немає набору

Державна інвестиційна політика у контексті реалізації проєктів сталого розвитку: регіональний аспект

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань щодо реалізації  інвестиційної політики на рівні регіонів; формування практичних навичок створення інвестиційних проектів сталого розвитку

 

Структура програми:

Тема 1. Державна інвестиційна політика у контексті сталого розвитку: сутність, нормативно-правове забезпечення 

Тема...

немає набору

Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку територіальної громади та її інфраструктури

Загальна короткострокова програма

Загальна мета – опанування теоретичними знаннями в контексті Закону України «Про державно-приватне партнерство» для забезпечення післявоєнного відновлення і розвитку територіальної громади та її інфраструктури.

 

Зміст Програми

Тема 1. Державно-приватне партнерство (ДПП): поняття, правова основа, місце та роль у розвитку...

немає набору

Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів виконавчої влади з громадськістю

Загальна короткострокова програма

. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Громадянське суспільство: сутність та функції.

немає набору

Загальна проофесійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

 

Структура програми:

Сесія 1 Обов’язкові модулі програми (44/1,46ЄКТС)

немає набору

Захист персональних даних

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

формування системи базових знань, умінь та практичних навичок у державних службовців щодо ефективного застосовування законодавства України в сфері доступу до публічної інформації в розрізі виконання посадових обов’язків

 

Структура програми:

...

немає набору

РЕФОРМА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: посадові особи місцевого самоврядування.

 

Мета...

немає набору

Управління в екстремальних умовах (регіональний, місцевий та організаційний аспекти) <очна>

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

удосконалення компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадських інституцій та стейкхолдерів щодо забезпечення результативності управління в умовах екстремальних викликів, а також створення умов для формування якісної системи управління і запровадження...

немає набору

ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ УСУНЕННЯ

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

 

немає набору

Забезпечення національної стійкості

Загальна короткострокова програма

Загальна мета – удосконалення професійних знань, умінь та навичок публічних службовців щодо забезпечення національної стійкості в умовах мінливості й невизначеності безпекового середовища

 

Зміст Програми

Тема 1. Теоретичні засади забезпечення національної стійкості.

Тема...

немає набору

Детінізація доходів: стан, реалії та перспективи майбутнього

Загальна короткострокова програма

Тема 1. Загальна характеристика тіньової економічної діяльності


 • сутність тіньової економіки: класифікація тіньової економіки, етапи розвитку;

 • причини розвитку тіньової економіки;

 • соціальні та економічні наслідки тіньової економіки;

 • підходи та ознаки класифікації тіньової економіки;

 • сфери тіньової економіки та їх соціально-економічна класифікація;

 • внесок...

немає набору

Загальна професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування (протягом року після призначення)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

 

Структура програми:

Сесія 1. Обов’язкові модулі програми (46/1,53 кредитів ЄКТС)

...

немає набору

Складання індивідуальної інструкції з діловодства та номенклатури справ міської, сільської (селищної) ради

Загальна короткострокова програма

Опис програми:

Загальна мета: поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань організації документаційного забезпечення управління, ознайомлення із законодавством та нормативними документами з питань організації діловодства, набуття практичних умінь і навичок з налагодження партнерської взаємодії із структурними підрозділами виконавчого...

немає набору

Впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади

Загальна короткострокова програма


Загальна мета:

набуття знань про правові та організаційні засади гендерної рівності,
виявлення та припинення дискримінації за ознакою статі, її проявів, усунення
наслідків, формування вмінь...


немає набору

Управління коаліціями в оптимізації системи комунікації в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета: розширення знань щодо специфіки організації комунікації у сфері публічного управління, функціонального навантаження коаліцій в даному процесі...

немає набору

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

 

немає набору

Запобігання та протидія торгівлі людьми

Загальна короткострокова програма

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Тема 1. Поняття «торгівля людьми»

Тема 2.Виявлення постраждалих від торгівлі людьми, зокрема дітей, та особливості роботи...

немає набору

УПРАВЛІНСЬКА РИТОРИКА. МАЙСТЕРНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

 

немає набору

Статус, діяльність, повноваження, обов’язки та функції депутатів місцевих рад

Загальна короткострокова програма
немає набору

Управління результативністю та ефективністю публічної служби в умовах змін

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

формування моделі розвитку компетенцій управлінського персоналу в органах публічної влади в контексті ефективного управління персоналом та досягнення результативності діяльності

Структура програми:

Тема 1. Сутність ефективності та результативності діяльності органів влади...

немає набору

КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

 

немає набору

Реалізація законодавства у сфері державної служби

Загальна короткострокова програма


Опис рограми


Загальна мета: поглиблення  та систематизація знань щодо реалізації законодавства про державну службу зі змінами та доповненнями, формування здатності до самостійного оцінювання ступеня відповідності займаній посаді та рівня професіоналізму у...

немає набору

Організація роботи із зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань в контексті останньої редакції Закону України «Про звернення громадян», удосконалення навичок  проведення особистого прийому громадян, розгляду звернень громадян, які надходять на адресу територіальної громади

 

немає набору

Актуальні питання впровадження нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

ознайомлення з вимогами нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

 

Структура програми:

Тема 1. Основні новели Закону...

немає набору

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

 

немає набору

Співробітництво територіальних громад – дієвий інструмент вирішення питань місцевого значення

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань місцевого самоврядування в частині підготовки та організації співробітництва територіальних громад.

 

Структура програми:

Тема 1. Правова природа співробітництва, його переваги, головний практичний зміст та перешкоди в організації

Тема...

немає набору

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ІНСТРУМЕНТИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНА-ЄС ЗАДЛЯ МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

 

немає набору

Розвиток територіальних громад: теорія, методологія, практика

Загальна короткострокова програма

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Сучасні підходи до сталого розвитку територіальних громад в умовах соціально-орієнтованої економіки

сталий розвиток...

немає набору

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

забезпечити поглиблення та оновлення теоретичних знань з актуальних питань антикорупційної політики України, а також шляхи реалізації механізмів запобігання та протидії корупції, забезпечення доброчесності як умов формування соціально орієнтованої правової держави

 

Структура...

немає набору

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Загальна короткострокова програма

Цільова аудиторія: державні службовці категорії "Б","В", посадові особи місцевого самоврядування.

немає набору

Державна інвестиційна політика у контексті розвитку міжнародного інвестиційного співробітництва

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань щодо реалізації інвестиційної політики України у контексті розвитку міжнародного інвестиційного співробітництва; формування практичних навичок створення інвестиційних проектів

Структура програми:

Тема 1. Державна інвестиційна політика: сутність, основні складові та їх нормативно-правове забезпечення 

...

немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

 

Сесія 1. Обов’язкові модулі програми (44/1,46ЄКТС)

Модуль 1....

немає набору

Стресостійкість публічного службовця в умовах професійної діяльності та кризових соціальних ситуацій (війни)

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань стресостійкості та підвищення її рівня у під час виконання службових обов’язків в умовах кризових станів (військових дій).

 

Структура програми:

Тема 1. Теоретичні підходи до розуміння сутності феномену стресу,...

немає набору

Ефективність надання соціальних послуг фахівцями із соціальної роботи як механізм профілактики та мінімізації складних життєвих обставин у родинах

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета

набуття знань про особливості соціальної роботи із сім’ями, що належать до вразливих груп населення та/або перебувають в складних життєвих обставинах, застосування методу ведення випадку, використання потенціалу патронатних вихователів з метою...

немає набору
4.86

Детінізація доходів: стан, реалії та перспективи майбутнього

Загальна короткострокова програма

Загльна мета: уадосконалити навички щодо аналізу діяльності економічних агентів поза межами легальної економіки та визначення масштабів тіньового сектору економіки, а також окреслення основних напрямів протидії цьому явищу та забезпечення детінізації нелегальних доходів.

Структура програми:

немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета

поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

 

Структура програми:

Сесія 1 Обов’язкові модулі програми (44/1,46ЄКТС)

Модуль 1. Основи...

немає набору
4.88

Організація роботи місцевих архівних установ

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета: поглиблення та оновлення теоретичних знань з питань організації...

немає набору
5

Професійне вигорання: причини виникнення та шляхи усунення

Загальна короткострокова програма

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Теоретичні...

немає набору
5

Практичні та теоретичні аспекти державної політики у сфері пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг

Спеціальна короткострокова програма


Опис програми:Загальна мета: поглиблення та систематизація знань та умінь працівників у сфері пенсійного законодавства, формування здатності до самостійного вирішення питань відповідно до займаної посади

Очікувані результати навчання: • знання чинного законодавства з питань...

немає набору
5

Управлінська риторика. Майстерність публічного виступу

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

розвиток мовної та комунікативної компетентностей; навичок співробітництва, взаємодії та ведення перемовин, необхідних публічним службовцям для ефективного виконання завдань у професійній сфері

немає набору
5

Основи української жестової мови

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: оволодіння знаннями і
навичками, необхідними для
використання української
жестової мови як одного із важливих засобів у...

немає набору

Англійська мова професійного спрямування. Рівень B1

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета 

розвиток англомовної комунікативної компетенції на рівні В1 (незалежний користувач) для забезпечення ефективного спілкування фахівців у професійній і діловій сферах у найбільш типових ситуаціях.

 

Структура програми:

...

немає набору
4.71

«Загальна адміністративна процедура»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис програми

Загальна мета

Сформувати розуміння євроінтеграційної сутності, цілей та змісту Закону України «Про адміністративну процедуру», виробити уміння і навички, необхідні для застосування загальної адміністративної процедури, а також здатність розв’язувати колізії, що можуть виникнути між Законом України «Про адміністративну процедуру» і...

немає набору
4.57

Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів виконавчої влади з громадськістю

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування у слухачів уявлення про громадянське суспільство та його
інститути, структуру, функції, інструменти взаємодії влади і громадськості.

Структура програми: 

немає набору