ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Заклад післядипломної освіти

Освітні програми провайдера:

ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Антикорупційна політика в органах публічної влади

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Національна стратегія у сфері прав людини

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Актуальні питання організації та здійснення публічних закупівель

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Управління змінами в умовах проведення реформ»

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

План дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

Тренінг «СПРИЙНЯТТЯ ЗМІН»

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ: ПРОБЛЕМИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

нема набору

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ЯК СКЛАДОВА МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна короткострокова програма

нема набору
5

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ державних службовців категорії „Б”, „В” апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Поглиблення
та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, необхідних
публічним службовцям для ефективного вирішення завдань професійної діяльності

нема набору

ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальна короткострокова програма

Професійний рівень фахівця значною мірою залежить від того, наскільки грамотно і точно він формулює свої думки, вміє враховувати ситуацію ділового спілкування при складанні ділових паперів, приймати оптимальні рішення. Саме тому у роботі фахівців важливе місце посідають знання, уміння, навички з...

нема набору

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Спеціальна короткострокова програма

нема набору

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УПРАВЛІНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ, ЯКІ НЕ ПІДВИЩУВАЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ БІЛЬШЕ 3 РОКІВ

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

нема набору

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Опис
програми:

Програма
передбачає очну форму навчання.

Обсяг програми: 1 кредит ЄКТС (30 год)

Цільова аудиторія:

нема набору

ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Спеціальна короткострокова програма

Опис
програми:

Мета програми: забезпечити
поглиблення та оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і
навичок, необхідних публічним службовцям для ефективного вирішення...

нема набору

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБРАНИХ АБО ЗАТВЕРДЖЕНИХ ВІДПОВІДНОЮ РАДОЮ НА ВИБОРНУ ПОСАДУ (СЕКРЕТАРІ РАД), ЯКІ НЕ ПІДВИЩУВАЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ БІЛЬШЕ 3 РОКІВ

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Опис
програми:

Програма
передбачає очну форму навчання.

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС (60 год)

Цільова аудиторія:

нема набору

Командоутворення та ефективна взаємодія

Спеціальна короткострокова програма

нема набору