ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
+380 43 2611728 - організаційний відділ +380 43 2530019 - методичний відділ

ВІННИЦЬКИЙ ЦППК - регіональний лідер вдосконалення публічного управління.

МІСІЯ ЦППК
професійний розвиток кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування, спрямований на підвищення їхньої професійної компетентності щодо здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ.

Основні напрями діяльності:
Надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування на принципах:
- цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру підвищення кваліфікації публічних службовців;
- інноваційності та практичної спрямованості, гнучкості та мобільності, що передбачають своєчасні зміни відповідно до вимог сучасних систем управління державою, місцевого самоврядування;
- індивідуалізації та диференціації підходів до формування нових професійних компетентностей публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи у сучасних умовах професійної діяльності;
- професіоналізму, конкурентоспроможності та результативності у наданні освітніх послуг;
- відкритості та академічної доброчесності;
- співробітництва з органами державної влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, науковими, освітніми центрами, іншими інституціями;
- забезпечення механізму безперервної освіти у системі підвищення кваліфікації публічних службовців на основі компетентнісного та клієнто-орієнтованого підходах у галузі публічного управління та адміністрування на рівні кращих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів.

Надання високоякісних послуг з післядипломної освіти публічним службовцям, що включає підвищення кваліфікації за такими видами:
- навчання за загальними професійними (сертифікатними) програмами;
- навчання за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами;
- загальні тематичні короткострокові семінари;
- спеціальні тематичні короткострокові семінари.

Надання науково-методичної, інформаційної, консультативної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Освітні програми провайдера:

Кращі практики Центрів безпеки: вітчизняний та регіональний досвід

Спеціальна короткострокова програма

Мета: розвиток професійних компетентностей та формування знань щодо забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються населенню територіальної громади в сфері безпеки життєдіяльності - передусім забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, дотримання громадської безпеки, своєчасної медичної допомоги на...

немає набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації керівників органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної держадміністрації

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері соціальної та молодіжної політики, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й...

немає набору

Призначення адресних допомог органами соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: розвиток професійних компетентностей та поглиблення знань щодо призначення адресних допомог органами соціального захисту населення

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Створення та організація роботи молодіжних центрів, молодіжних рад, сприяння створенню НГО

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: розвиток професійних компетентностей та формування знань щодо створення та організації молодіжних центрів, молодіжних рад, НГО з метою реалізації потенціалу активної молоді для втілення суспільно – корисних ініціатив.

немає набору

Впровадження змін стосовно правових та кадрових питань в ОТГ

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: трансформація функціоналу фахівців з управління персоналом органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної влади від виконання ними традиційних функцій з кадрового адміністрування до системи сучасного HR-менеджменту через формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації та психологічних установок HR-фахівця....

немає набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації спеціалістів управління інформаційних систем та електронних реєстрів управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері інформаційних систем та електронних реєстрів управлінь Пенсійного фонду України; вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та...

немає набору

Запровадження європейських стандартів належного адміністрування в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: формування в учасників професійного навчання сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань щодо європейських стандартів публічного адміністрування, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати управлінську діяльність...

немає набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації спеціалістів органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, відповідальних працівників сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері соціального захисту населення, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов'язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й проведення...

немає набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для спеціалістів структурних підрозділів з пенсійного забезпечення управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері пенсійного законодавства управлінь ПФУ у Вінницькій області, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов'язків, здійснення професійної діяльності в умовах...

немає набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації cпеціалістів структурних підрозділів з пенсійного забезпечення управлінь Пенсійного фонду України у Вінницькій облаcті

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:  Розвиток
наскрізних професійних компетентностей
та засвоєння знань про основи державного
управління у сфері пенсійного законодавства
управлінь ПФУ у Вінницькій області;
вироблення умінь та навичок, необхідних
для професійного розвитку та ефективного
виконання посадових...

немає набору

Земельне законодавство України. Використання земель сільськогосподарського призначення органами місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:  ознайомлення
голів
сільських, селищних, міських рад
об’єднаних
територіальних громадах з основними
аспектами трансформації земельно-правових
відносин, що відбуваються в громадах
та основними нормативно-правовими
актами, що регламентують діяльність у
відповідній галузі, а також з особливостями
державного регулювання...

немає набору

Просторовий розвиток громад. Особливості залучення коштів держбюджету 2020 на розвиток інфраструктури громад

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Створення та організація ефективної роботи ЦНАПів в новоутворених громадах

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:  формування
комплексу професійних компетентностей учасників навчання  задля покращення рівня якості надання
адміністративних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку
публічної служби.

немає набору

Інноваційний розвиток громади. Підтримка агропромислового бізнесу

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «Б», «В»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Організація роботи житлово-комунальних підприємств в новостворених громадах

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Контроль за використанням та охороною земель. Порядок надання земельних ділянок комунальної власності у власність та користування юридичним і фізичним особам

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Для спеціалістів Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми:

Розвиток наскрізних професійних компетентностей спеціалістів Головного
управління ПФУ у Вінницькій області та засвоєння знань про основи державного
управління у сфері пенсійного законодавства; вироблення умінь та навичок,
необхідних для професійного розвитку та ефективного...

немає набору

Вдосконалення системи цивільного захисту громадськості задля безпеки громадян. Створення безпекових центрів

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Децентралізація влади та децентралізація фінансів в Україні: регіональний аспект

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Розвиток
наскрізних професійних компетентностей учасників навчання та засвоєння знань
про основи державного управління у фінансовій сфері, вироблення умінь та
навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання
посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності...

немає набору

Розвиток сільської території. Статус старости та його повноваження

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Розвиток наскрізних професійних компетентностей  та засвоєння знань, умінь і навичок,
необхідних для ефективного виконання завдань та посадових обов’язків старостами
сільських, селищних, міських рад територіальних громад , вміння їх застосовувати для реформування системи...

немає набору

Проблеми та виклики виконання місцевих бюджетів 2021 року

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Формування
комплексу професійних компетентностей 
щодо  виконання місцевих бюджетів,
організації ведення бухгалтерського обліку та формування звітності; удосконалення
умінь та навиків щодо техніки та методики організації обліку згідно зі специфікою
діяльності органів місцевого самоврядування...

немає набору

Для фахівців структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми:

Розвиток наскрізних
професійних компетентностей фахівців структурних підрозділів Головного
управління ПФУ у Вінницькій області та засвоєння знань про основи державного
управління у сфері пенсійного законодавства; вироблення умінь та навичок,
необхідних для професійного розвитку...

немає набору

Місцевий економічний розвиток. Інвестиції та міжнародна діяльність

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Розвиток
наскрізних професійних компетентностей учасників навчання для забезпечення
ефективного управління місцевим економічним розвитком, вироблення умінь та
навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання
посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації...

немає набору

Полігранність сільського туризму в просторовому розвитку громади. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини

Спеціальна короткострокова програма

Мета семінару:

немає набору

Комунікація та взаємодія в публічному управлінні для державних службовців Управління державної міграційної служби

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Формування
 комунікативної компетентності  державних службовців, професійного
діагностування та вироблення індивідуальної тактики професійного
самовдосконалення, а також  
сприятливого
морально-психологічного клімату для ділових взаємовідносин.

Форма навчання:  дистанційна

немає набору