ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації

Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
+380 43 2611728 - організаційний відділ +380 43 2530019 - методичний відділ

ВІННИЦЬКИЙ ЦППК - регіональний лідер вдосконалення публічного управління. МІСІЯ ЦППК професійний розвиток кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування, спрямований на підвищення їхньої професійної компетентності щодо здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ. Основні напрями діяльності: Надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування на принципах: - цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру підвищення кваліфікації публічних службовців; - інноваційності та практичної спрямованості, гнучкості та мобільності, що передбачають своєчасні зміни відповідно до вимог сучасних систем управління державою, місцевого самоврядування; - індивідуалізації та диференціації підходів до формування нових професійних компетентностей публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи у сучасних умовах професійної діяльності; - професіоналізму, конкурентоспроможності та результативності у наданні освітніх послуг; - відкритості та академічної доброчесності; - співробітництва з органами державної влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, науковими, освітніми центрами, іншими інституціями; - забезпечення механізму безперервної освіти у системі підвищення кваліфікації публічних службовців на основі компетентнісного та клієнто-орієнтованого підходах у галузі публічного управління та адміністрування на рівні кращих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів. Надання високоякісних послуг з післядипломної освіти публічним службовцям, що включає підвищення кваліфікації за такими видами: - навчання за загальними професійними (сертифікатними) програмами; - навчання за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами; - загальні тематичні короткострокові семінари; - спеціальні тематичні короткострокові семінари. Надання науково-методичної, інформаційної, консультативної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Освітні програми провайдера:

Кращі практики Центрів безпеки: вітчизняний та регіональний досвід

Спеціальна короткострокова програма

Мета: розвиток професійних компетентностей та формування знань щодо забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються населенню територіальної громади в сфері безпеки життєдіяльності - передусім забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, дотримання громадської безпеки, своєчасної медичної допомоги на...

немає набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації керівників органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної держадміністрації

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей та засвоєння знань про основи державного управління у сфері соціальної та молодіжної політики, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й...

немає набору

Призначення адресних допомог органами соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: розвиток професійних компетентностей та поглиблення знань щодо призначення адресних допомог органами соціального захисту населення

Форма навчання: очна (денна)

немає набору

Створення та організація роботи молодіжних центрів, молодіжних рад, сприяння створенню НГО

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми: розвиток професійних компетентностей та формування знань щодо створення та організації молодіжних центрів, молодіжних рад, НГО з метою реалізації потенціалу активної молоді для втілення суспільно – корисних ініціатив.

немає набору

Просторовий розвиток громад. Особливості залучення коштів держбюджету 2020 на розвиток інфраструктури громад

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Створення та організація ефективної роботи ЦНАПів в новоутворених громадах

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:  формування
комплексу професійних компетентностей учасників навчання  задля покращення рівня якості надання
адміністративних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку
публічної служби.

немає набору

Інноваційний розвиток громади. Підтримка агропромислового бізнесу

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

ЗАГАЛЬНА ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВПЕРШЕ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ КАТЕГОРІЇ «Б», «В»

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Організація роботи житлово-комунальних підприємств в новостворених громадах

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Контроль за використанням та охороною земель. Порядок надання земельних ділянок комунальної власності у власність та користування юридичним і фізичним особам

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Вдосконалення системи цивільного захисту громадськості задля безпеки громадян. Створення безпекових центрів

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

немає набору

Розвиток сільської території. Статус старости та його повноваження

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Розвиток наскрізних професійних компетентностей  та засвоєння знань, умінь і навичок,
необхідних для ефективного виконання завдань та посадових обов’язків старостами
сільських, селищних, міських рад територіальних громад , вміння їх застосовувати для реформування системи...

немає набору

Проблеми та виклики виконання місцевих бюджетів 2021 року

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Формування
комплексу професійних компетентностей 
щодо  виконання місцевих бюджетів,
організації ведення бухгалтерського обліку та формування звітності; удосконалення
умінь та навиків щодо техніки та методики організації обліку згідно зі специфікою
діяльності органів місцевого самоврядування...

немає набору

Місцевий економічний розвиток. Інвестиції та міжнародна діяльність

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Розвиток
наскрізних професійних компетентностей учасників навчання для забезпечення
ефективного управління місцевим економічним розвитком, вироблення умінь та
навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання
посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації...

немає набору

Полігранність сільського туризму в просторовому розвитку громади. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини

Спеціальна короткострокова програма

Мета семінару:

немає набору

Сучасні підходи в управлінні людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Розвиток
професійної компетентності
сільських, селищних,
міських голів
та депутатів місцевих ради
щодо ефективної організації роботи виконавчих органів місцевої ради,...

немає набору
5

HR-менеджемент в органах місцевого самоврядуванн

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Трансформація функціоналу фахівців з управління
персоналом органів місцевого самоврядування від виконання ними традиційних
функцій з кадрового адміністрування до системи сучасного HR-менеджменту через
формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації та
психологічних...

немає набору

Лідерство та управлінські комунікації в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Вдосконалення та оновлення професійних компетентностей щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства в системі публічного управління та набуття практичних вмінь і навиків управління колективом в умовах змін. Напрацювання власного стилю ефективного керівництва

немає набору

Ефективне ділове спілкування з громадянами у процесі роботи Державної міграційної служби України

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Оновити
та поповнити  базові
знання учасників навчання  з ділової
української мови відповідно до нових вимог в українському правописі;
удосконалити писемне й усне ділове мовлення задля покращення...

немає набору

Лідерство як складова управління людськими ресурсами в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Вдосконалення та оновлення професійних компетентностей
щодо використання принципів, типів, інструментів лідерства в системі публічного
управління та набуття практичних вмінь і навиків управління колективом в умовах
змін, напрацювання власного стилю ефективного...

немає набору

Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Підвищення
рівня професійної компетентності учасників щодо ґендерних аспектів публічної
служби в Україні, оволодіння знаннями та навичками ґендерного аналізу державної
політики, ознайомлення з законодавчою базою державної політики щодо
досягнення  ґендерного...

немає набору
5

Ефективне ділове спілкування з громадянами у процесі роботи Державної міграційної служби України

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Оновити
та поповнити  базові
знання учасників навчання  з ділової
української мови відповідно до нових вимог в українському правописі;
удосконалити писемне й усне ділове мовлення задля покращення якості роботи з...

немає набору

Забезпечення прозорості публічного доступу до даних задля підзвітності та ефективного функціонування державної служби

Загальна короткострокова програма

Мета навчальної програми:

Розвиток професійної компетентності учасників навчання,
набуття умінь і навичок, необхідних для забезпечення прозорості і відкритості
та ефективного функціонування органів публічної влади  в умовах проведення системних реформ в Україні

немає набору
5

Ефективні комунікації в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Формування комплексу професійних компетентностей щодо основ психологічних аспектів управлінської діяльності в умовах змін, професійного діагностування та вироблення індивідуальної тактики професійного самовдосконалення, а також сприятливого морально-психологічного клімату для ділових...

немає набору
5

Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю. Впровадження стандартів країн ЄС

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Формування
комплексу професійних компетентностей учасників навчання щодо реалізації
державної політики  з питань захисту прав та інтересів осіб із
інвалідністю та
специфіки інклюзивного соціального середовища людини з обмеженими
можливостями. Формування суспільства рівних...

немає набору

Повноваження та завдання старост. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Розвиток наскрізних професійних компетентностей  та засвоєння знань, умінь і навичок,
необхідних для ефективного виконання завдань та посадових обов’язків старостами
сільських, селищних,
міських рад територіальних громад...

немає набору

Ефективне ділове спілкування з громадянами у процесі роботи Державної міграційної служби України

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

Оновити
та поповнити  базові
знання учасників навчання  з ділової
української мови відповідно до нових вимог в українському правописі;
удосконалити писемне й усне ділове мовлення задля покращення якості роботи з
громадянами в...

немає набору

Дотримання прав людини та протидія дискримінації як запорука розбудови демократичного суспільства

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору

Цифрова грамотність та інформаційна безпека публічних службовців

Загальна короткострокова програма

 

Мета програми:

немає набору

Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю. Впровадження стандартів країн ЄС

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору

Протидія інформаційній та гібридній агресії як невід'ємна складова системи забезпечення національної безпеки України

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору

Лідерство та управлінські комунікації в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору

Повноваження та завдання старост. Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору

Участь молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору

Забезпечення прозорості публічного доступу до даних задля підзвітності та ефективного функціонування публічної служби

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору