ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ. ПІДТРИМКА АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ

Інноваційний розвиток громади. Підтримка агропромислового бізнесу

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета навчальної програми: розвиток наскрізних професійних компетентностей учасників навчання та засвоєння знань про основи державного управління у сфері інноваційного розвитку громади та підтримки агропромислового бізнесу; вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й проведення системних реформ.


Форма навчання:  дистанційна

Обсяг програми: загальна кількість годин – 30; аудиторних занять – 24, самостійна робота – 6.


Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати

знання:


 • сутності державної політики в агропромисловому комплексі
 • прав та обов’язків органів місцевого самоврядування в сфері охорони навколишнього природного середовища
 • порядку видалення зелених насаджень;
 • правил утримання полігонів та сміттєзвалищ;
 • нормативно-правових актів антикорупційного законодавства України
 • інформаційної державної політики та безпеки під час пандемії;
 • базових технік ефективної комунікації;
 • теоретичних основ виникнення та профілактики конфліктних ситуацій;

 • основ тайм-менеджменту.уміння:


 •  проводити екологічну оцінку документів державного планування;

 •  дотримуватися засад етичної поведінки та доброчесності на публічній службі;

 • ефективно працювати з інформацією;

 • проводити діагностування та самооцінювання комунікативних здібностей, стилів поведінки у конфліктних ситуаціях;
 • застосовувати техніки ефективної комунікації;
 • організовувати командну взаємодію та обговорення, орієнтовані на компроміс і співпрацю;
 • забезпечувати реалізацію сервісно-орієнтованої державної служби;
 • планувати та організовувати власну     професійну діяльність;

 • формулювати, готувати і реалізовувати  управлінські рішення.

навички:

 •   проведення дозвільної діяльності в сфері охорони навколишнього природного середовища та економічний механізм природокористування;
 •   здійснення оцінки корупційних ризиків своєї діяльності;
 •   управління конфліктними ситуаціями;
 •  застосування технік і методів регуляції власного емоційного стану;

 • управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами;
 • розпізнавання загроз та фейків в інформаційному просторі, викликаними інформаційними загрозами.

Додаткова інформація:

Запрошуємо до співпраці!

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Вінниця, вул. Театральна,15

Вінницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом