СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ЦНАПІВ В НОВОУТВОРЕНИХ ГРОМАДАХ

Створення та організація ефективної роботи ЦНАПів в новоутворених громадах

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета навчальної програми:  формування комплексу професійних компетентностей учасників навчання  задля покращення рівня якості надання адміністративних послуг громадянам і подальшого інноваційного розвитку публічної служби.

Форма навчання:  дистанційна

Обсяг програми:  загальна кількість годин – 12; дистанційні заняття – 10, самостійна робота – 2.

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати

знання:

 • основ діючого законодавства та нововведення у сфері надання адміністративних послуг;
 • перелік послуг та порядок їх надання в  ЦНАПах;
 • стандарти якості обслуговування відвідувачів у центрах надання адміністративних послуг;
 • кращих практик роботи центрів надання адміністративних послуг територіальних громад області.

уміння:

 • ефективно використовувати діюче законодавство у сфері надання адміністративних послуг;
 • розробляти та затверджувати нормативно-правові акти для забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг: Регламент, Положення, Перелік послуг, посадові інструкції, інформаційні та технологічні картки тощо;
 • використовувати найкращий  практичний досвід у сфері надання адміністративних послуг;
 • забезпечувати реалізацію сервісно-    орієнтованої державної служби;
 • володіти комунікативними технологіями задля сприятливої атмосфери в обслуговуванні відвідувачів центрів надання адміністративних послуг;
 • оптимізовувати  мережу ЦНАПів, забезпечивши якісну та швидку їхню трансформацію та передачу з РДА то територіальних громад.

навички:

 • організації роботу центру надання адміністративних послуг;
 • налагодження ефективної співпраці з суб’єктами надання адміністративних послуг;
 • дотримання алгоритму процедури та регламенту надання адміністративних послуг.

Додаткова інформація:

Запрошуємо до співпраці!

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад державної служби: В Б

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 0.4

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

м. Вінниця, вул. Театральна,15

Вінницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом