ПОЛІГРАННІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ПРОСТОРОВОМУ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ВІННИЧЧИНИ

Полігранність сільського туризму в просторовому розвитку громади. Збереження та поширення культурної спадщини Вінниччини

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Розвиток територіальних громад

Опис програми:

Мета семінару:

Розвиток професійної компетентності учасників навчання щодо реалізації стратегії розбудови сільського туризму як провідної галузі Вінниччини та його ролі в просторовому розвитку громад. Оновлення знань щодо державної політики у сфері збереження та поширення культурної спадщини та ролі органів місцевого самоврядування  у збережені історичних пам'яток.

Форма навчання:  дистанційна


Обсяг програми: загальна кількість годин – 12 годин/0,4 кредиту ЄКТС; дистанційних  занять – 10 годин, самостійна робота – 2. 

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні

знання:

сутності державної політики у сфері збереження та поширення культурної спадщини;

ролі місцевої громади в підтримці і розвитку зеленого туризму і збережені історичних пам'яток;

   стану та перспектив розвитку зеленого туризму на Вінниччині та його ролі в сталому розвитку громад.


уміння: 

розробляти пропозиції щодо розвитку сільського зеленого туризму в громаді;

визначати економічну важливість сільського зеленого туризму та прибуток від зеленого туризму;

аналізувати передумови та чинники розвитку екологічного туризму;

визначати сфери доцільного використання рекреаційно-туристичних ресурсів та агрорекреаційний потенціал території.

навички:

забезпечення органами місцевого самоврядування  виконання чинного законодавства щодо збережені історичних пам'яток;

  проведення аналізу  і розробки конкурентних пропозиції щодо розвитку (просування) екотуристичних продуктів та їх інфраструктури.
Додаткова інформація:

Навчання для  посадових осіб районних рад, сільських, селищних міських рад територіальних громад  Вінницької області є безкоштовним.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади ( НАВЧАННЯ ПЛАТНЕ). За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами: 0432-53-00-19 - методвідділ, 0432-67-33-82 - бухгалтерія.

Запрошуємо до співпраці!


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.4

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Вінниця, вул. Театральна,15

Вінницька