КРАЩІ ПРАКТИКИ ЦЕНТРІВ БЕЗПЕКИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Кращі практики Центрів безпеки: вітчизняний та регіональний досвід

Спеціальна короткострокова програма

Опис програми:

Мета: розвиток професійних компетентностей та формування знань щодо забезпечення доступності основних публічних послуг, що надаються населенню територіальної громади в сфері безпеки життєдіяльності - передусім забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, дотримання громадської безпеки, своєчасної медичної допомоги на основі передового вітчизняного та регіонального досвіду.

Цільова група: відповідальні особи в сільських, селищних, міських радах об’єднаних територіальних громад за створення Центрів безпеки (організація роботи та взаємодія з поліцією, МНС, цивільним захистом).

Форма навчання: очна (денна)

Обсяг програми: 1 кредит ЄКТС. Загальна кількість годин – 30 годин; аудиторних занять – 24 годин, самостійна робота – 6.

Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні

знати:

нормативного регулювання діяльності Центру безпеки;

алгоритму впровадження Центру безпеки;

складових  Центру безпеки;


формування бюджету Центру безпеки;

вміти:

самостійно орієнтуватися в системі чинного законодавства щодо діяльності Центру безпеки  застосувати його положення на практиці;

аналізувати стан та перспективи діяльності Центру безпеки;

застосовувати інноваційні методи по впровадженню публічних послуг щодо забезпечення безпеки населення.


Додаткова інформація:

Запрошуємо до співпраці!

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей 


Для кого призначена ця програма:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: IV V VI VII


Тривалість програми (кредити ЄКТС): 1

Набір слухачів не розпочато.

Місце проведення курсу

21100 м. Вінниця, вул. Театральна, 15, телефон/факс: (0432) 61-15-41

Вінницька

Інші навчальні заходи за цим напрямом