КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ВЛАСНІСТЬ ТА КОРИСТУВАННЯ ЮРИДИЧНИМ І ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ

Контроль за використанням та охороною земель. Порядок надання земельних ділянок комунальної власності у власність та користування юридичним і фізичним особам

Спеціальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
 • Розвиток територіальних громад

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Розвиток наскрізних професійних компетентностей учасників навчання та засвоєння знань щодо контролю за використанням та охороною земель, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків спеціалістами-землевпорядниками, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й проведення системних реформ


Очікувані результати:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати

знання:

 •  знання законів, актів земельного законодавства України з питань регулювання земельних відносин в громадах області;
 • знання законодавства щодо охорони землі та інших   природних ресурсів територіальних громад;
 • теоретичних основ виникнення та    профілактики конфліктних ситуацій;
 • вимог до системи екологічного управління;
 • знання процедури проведення державної      експертизи землевпорядної документації;
 • правил утримання полігонів та сміттєзвалищ;
 • нормативно-правових актів антикорупційного законодавства України;
 • інформаційної державної політики та безпеки під час пандемії; 
 •   базових технік ефективної комунікації;
 •  сутності державної політики в агропромисловому комплексі

уміння:

 • приймати відповідні рішення в межах повноважень, визначених земельним законодавством України;
 • відповідно до встановленого законодавством порядку здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок;
 • використовувати європейський досвід та засади належного врядування  в реформуванні місцевого самоврядування в Україні;
 •  забезпечувати ефективне виконання  посадових обов’язків і функцій в органах місцевого самоврядування

навички:

 •      здійснення оцінки корупційних ризиків своєї діяльності;
 • проведення дозвільної діяльності в сфері охорони навколишнього природного середовища та економічного механізму природокористування;

  процедури порядку видалення зелених насаджень.

Додаткова інформація:

Навчання для  посадових осіб районних рад, сільських, селищних міських рад територіальних громад  Вінницької області є безкоштовним.

Зазначений курс з підвищення кваліфікації кадрів може проводитися за окремими договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за індивідуальними договорами з працівниками органів публічної влади ( НАВЧАННЯ ПЛАТНЕ). За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами: 0432-53-00-19 - методвідділ, 0432-67-33-82 - бухгалтерія.

Запрошуємо до співпраці!


Цільова група:

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: III IV V VI VII


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Вінниця, вул. Театральна,15

Вінницька

Інші програми за цим напрямом