ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації

Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Фактичне місцезнаходження: 10014 Україна, м. Житомир, майдан імені С.П.Корольова, 12

Освітні програми провайдера:

4.94

Стресостійкість. Навички роботи в команді

Загальна короткострокова програма

 

ОПИС ПРОГРАМИ

 

Загальна мета: 

найближчий набір - 04 Березня 2024
4.92

Доступ до публічної інформації

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: удосконалення та поглиблення знань публічних службовців законодавства з доступу до...

найближчий набір - 06 Березня 2024
4.83

Ґендерна рівність

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: Оновлення та поглиблення знань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя та протидії насильству і дискримінації за ознакою статі; удосконалення практичних навичок щодо...

найближчий набір - 07 Березня 2024
4.9

Ефективна комунікація як засіб подолання емоційного вигорання публічних службовців

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: Формування та розвиток навичок саморегуляції емоційного стану, стресостійкості, управління власним позитивним самосприйняттям у професійній діяльності публічних службовців.

Перелік професійних компетентностей на підвищення який спрямовано програму:

* комунікаці і взаємодія;

...

найближчий набір - 12 Березня 2024
4.94

Особливості проходження державної служби

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ:

Загальна мета: Оновлення та поглиблення знань з питань законодавства про державну службу, необхідних для ефективного виконання завдань, формування навичок дотримання існуючих процедур та особливостей правового регулювання проходження державної служби

Перелік професійних компетентностей:

професійні знання правових...

найближчий набір - 13 Березня 2024
4.96

Реалізація права громадян на звернення

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета: Поглиблення теоретичних знань публічних службовців щодо...

найближчий набір - 18 Березня 2024
5

Захист прав осіб з інвалідністю

Загальна короткострокова програма

 

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: Оновлення та поглиблення знань публічних службовців з проблем «інвалідності», прав і потреб осіб з інвалідністю та перешкод на шляху реалізації цих прав в українському суспільстві. Розкрити можливості підвищення ефективності...

найближчий набір - 20 Березня 2024

Управління конфліктами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення теоретичних та практичних навичок управління конфліктами та побудови продуктивних людських взаємовідносин, набуття професійного вміння вирішувати конфлікти під час службової діяльності. 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Сутність конфлікту та його особливості.

найближчий набір - 25 Березня 2024

Захист і забезпечення прав дітей та молоді

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: актуалізувати й поглибити знання слухачів з питань реалізації прав дітей та молоді, профілактики соціального сирітства, дитячої бездоглядності і безпритульності. Підвищення ефективності системи соціальної та юридичної допомоги дітям і молодим людям груп ризику для захисту і...

найближчий набір - 26 Березня 2024
4.88

Підвищення професіоналізму державних службовців як важливий чинник модернізації державної служби

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: Підвищення рівня знань та фахової підготовки, необхідних для ефективної професійної діяльності на державній службі та у відповідності до сучасних вимог до професійної кваліфікації державного службовця.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

немає набору
4.94

Тайм-менеджмент

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Оновлення та удосконалення знань ефективного планування та управління часом задля підвищення професійної та особистої ефективності.

немає набору
4.95

Ефективна комунікація з громадськістю в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення знань, умінь та навичок задля формування ефективної комунікації з громадськістю та спроможності розробляти дієві стратегії і...

немає набору
4.91

Комп’ютерна грамотність та застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності державного органу

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: поглиблення рівня базових знань публічних службовців в галузі

немає набору
4.88

Практичний курс ділової української мови та спілкування в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Удосконалення мовних та комунікативних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Ознайомлення з інноваціями нового українського правопису, класифікацією...


немає набору
4.75

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення теоретичних та практичних знань, умінь та навичок публічних службовців із організації процесу управління змінами.

Структура програми:

Тема 1. Зміни як основа розвитку організації

Тема 2. Моделі...

немає набору
4.84

Управління змінами

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Удосконалення теоретичних та практичних знань, умінь та навичок публічних службовців із організації процесу управління змінами.

Структура програми:

Тема 1. Зміни як основарозвитку організації

Тема 2. Моделі управліннязмінами в організації

немає набору
4.95

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Поглиблення та систематизація знань з питань запобігання й протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Структура програми:

Тема 1. Нормативно-правове регулювання у сфері запобігання і протидії корупції в...

немає набору
5

Реалізація молодіжної політики та національно-патріотичного виховання

Загальна короткострокова програма

Опис програми

Загальна мета: Розвиток...

немає набору
4.97

Основи інформаційної безпеки та цифрової грамотності

Загальна професійна (сертифікатна) програма

ОПИС ПРОГРАМИ:

Загальна мета: Підвищення рівня власної цифрової компетентності держслужбовців, яка включає в себе не лише вміння використовувати комп’ютерні засоби в професійній діяльності, а й відповідати викликам кібер-ризиків, уникати небезпек в цифровому просторі, зберігати конфіденційні дані, вміти ефективно...

немає набору
5

Організація роботи з документами та здійснення контролю за станом їх виконання

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення мовних компетентностей державних службовців. Ознайомлення з інноваціями нового українського правопису, класифікацією документів, основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, нормами сучасної української мови в професійномуспілкуванні; опанування фахової лексики, вироблення вмінь і навичок вільноговикористання й практичного...

немає набору
4.92

Засади та принципи державної політики у сфері інформаційної безпеки

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Оновлення та удосконалення знань щодоосновних напрямів державної інформаційної політикита застосування методів та засобів захисту інформації...

немає набору
4.86

Електронне врядування та електронна демократія в Україні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета

Поглиблення теоретичних знань щодо сучасних тенденцій розвитку е-врядування та е-демократії. Опанування комплексом організаційно-правових, інформаційних, технічних навичок  впровадження технологій е-врядування та е-демократії в діяльності органів публічної влади.

немає набору
4.96

Лідерство в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма


Загальна мета: Формування та розвиток лідерських якостей посадових осіб публічного управління.

Структура програми

Тема 1

немає набору
4.96

Стратегічне планування та управління в державному органі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Оновлення та удосконалення знань щодо сутності стратегічного планування та управління, практичних навичок використання інструментарію стратегічного планування, ...

немає набору
4.88

Стратегічні комунікації в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: розвиток...

немає набору
5

Реалізація державної сімейної, ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та дискримінації

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Оновлення та поглиблення знань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя та ефективної реалізації основних напрямів сімейної політики в області; удосконалення практичних навичок щодо зниження рівня домашнього насильства,...

немає набору

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення теоретичних та практичних знань, умінь та навичок публічних службовців із організації процесу управління змінами.

Структура програми:

Тема 1. Зміни як основарозвитку організації

Тема 2. Моделі управліннязмінами...

немає набору
5

Особливості управління персоналом в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: Оновлення та поглиблення знань щодо базових понять та сучасних моделей і методів управління персоналом на державній службі. Формування вмінь та навичок використання інструментів роботи...

немає набору
4.94

Європейська та євроатлантична інтеграція

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ:

Загальна мета: Поглиблення теоретичних та практичних знань публічних службовців з європейської та євроатлантичної інтеграції. Сформувати у слухачів розуміння сутності процесів євроінтеграційного та євроатлантичного характеру та їх вплив на...

немає набору
4.95

Управління публічними фінансами.

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: Удосконалення знань з питань публічних фінансів, набуття практичних вмінь та навичок з теорії функціонування фінансової й бюджетної системи держави. Оновлення знань щодо методики розрахунку основних фінансових і бюджетних показників, а також щодо теоретичних та практичних...

немає набору
5

Проєктний менеджмент

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: Поглиблення теоретичних знань та практичних умінь щодо основ управління проєктами та формування навичок розробки та написання проєктів

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

Тема 1. Управління...

немає набору
5

Глобальні зміни клімату

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Формування у публічних службовців теоретичних знань та практичних навичок щодо удосконалення державної...

немає набору
5

Формування професійних компетентностей державних службовців

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета:  підвищення рівня знань та фахової підготовки, необхідних для ефективної професійної діяльності на державній службі та у відповідності до сучасних вимог до професійної кваліфікації державного службовця.

немає набору
5

Ділова українська мова та спілкування в публічному управлінні

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Удосконалення мовних та комунікативних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.Ознайомлення з...

немає набору

Безбар’єрний простір в Україні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Удосконалення теоретичних та практичних знань, умінь й навичок публічних службовців щодо створення безбар"

немає набору

Актуальні питання місцевого самоврядування

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: підвищення рівня знань та фахової підготовки, необхідних для ефективної професійної діяльності в органах місцевого самоврядування та у відповідності до сучасних вимог до професійної кваліфікації публічного службовця 

немає набору

Стратегічне планування та управління в державному органі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: Оновлення та удосконалення знань щодо сутності стратегічного планування та управління, практичних навичок використання інструментарію стратегічного планування,  методик стратегічного аналізу, розроблення стратегій діяльності і засобів їх реалізації в органах державної влади та органах...

немає набору
4.94

Ефективна комунікація та взаємодія в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна мета: Вдосконалення знань слухачів щодо інструментів та технік налагодження ефективного співробітництва та комунікації для забезпечення успішної професійної діяльності

Перелік професійних компетентностей: 

комунікація та взаємодія; 

* командна робота та взаємодія.

немає набору