ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Основи місцевого економічного розвитку

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА Надати теоретично-методологічні знання та практичні навики щодо управління місцевим економічним та регіональним розвитком в Івано-Франківській областіЗМІСТ ПРОГРАМИТема 1. Основи місцевого економічного розвиткуТема 2. Стратегічні інструменти місцевого економічного розвитку...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Державне стратегічне планування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: формування у слухачів глибоких знань щодо стратегічного планування, опанування ними теоретичних засад та прикладних інструментів стратегічного планування у публічному управлінні.Зміст програми:Стратегічне планування у публічному управлінні.Використання кількісних та якісних...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Обсяг програми: 8 годин (0,3 кредиту ЄКТС)Цільова аудиторія: представники ОТГ, посадові особи місцевого самоврядування, державні службовціМета курсу – формування у слухачів стратегічного бачення перспективи реалізації проектів державно-приватного партнерства, розуміння особливостей підготовки та...

 • Безкоштовно
 • Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації
 • м. Київ, площа Лесі Українки, 1
 • Київська
набір припинено

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади.Форма навчання: очна (денна)Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади. Форма навчання: очна (денна)Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

Мета програми: розвиток основних складових когнітивного та функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».Форма навчання: очна (денна)Обсяг програми:...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

Стратегічне планування та управління місцевим розвитком

Спеціальна короткострокова програма

Обсяг програми: 8 годин (0,3 кредиту ЄКТС)Цільова аудиторія: працівники органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад (ОТГ)Мета курсу – оснастити слухачів практичними знаннями та навичками, необхідними для здійснення діяльності щодо стратегічного планування та управління...

 • Безкоштовно
 • Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації
 • м. Київ, площа Лесі Українки, 1
 • Київська
набір припинено

Розроблена Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України програма короткострокового семінару на тему: «Державно-приватне партнерство як фактор стратегічного розвитку території» (далі – Програма) орієнтована на державних службовців 1-5...

 • Безкоштовно
 • Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • м.Одеса, вул. Генуезька 22
 • Одеська
набір припинено