ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

           Актуальність тематичного короткострокового курсу зумовлюється необхідністю поглиблення та набуття державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування адекватних для сучасних умов знань, умінь і навиків для...

 • Безкоштовно
 • Національний університет "Львівська політехніка"
 • Львівська
найближчий набір - 19 Жовтня 2020

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму: знання принципів формування та впровадження державної регіональної політики в умовах децентралізації; уміння застосовувати на практиці методологію та інструментарій стратегічного планування та...

 • Безкоштовно
 • Херсонський національний технічний університет
 • м. Херсон, вул. Бериславське Шосе, 24, корпус 3
 • Херсонська
набір припинено

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 1. Загальна інформація Назва програми Антикризовий менеджмент в умовах модернізації державного управління Шифр програми ЗК/2020/0013 Тип програми за змістом загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації Форма навчання дистанційна Цільова...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

1. Загальна інформація Назва програми Стратегічне планування та управління місцевим розвитком Тип програми за змістом Загальна короткострокова Форма навчання Дистанційна Цільова група Державні службовці категорій посад «Б», «В»; посадові...

 • Iнші умови
 • Університет державної фіскальної служби України
 • м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
 • Київська
найближчий набір - 23 Жовтня 2020

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: полягає у формуванні сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань в області теорії, метолодогії стратегічного управління, вироблення вмінь та використання стратегічного інструментарію в практиці діяльності підприємств 

 • Iнші умови
 • Маріупольський державний університет
 • м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 129А
 • Донецька
набір припинено

Стратегічне управління та планування

Загальна короткострокова програма

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИНАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТімені М.П. ДРАГОМАНОВА      ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ»                Шифр програми: ЗК/2020/002Рік запровадження програми: 2020Програму затверджено: засідання Вченої ради НПУ ім. М.П....

 • Iнші умови
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9
 • Київ
набір припинено

Основи місцевого економічного розвитку

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА Надати теоретично-методологічні знання та практичні навики щодо управління місцевим економічним та регіональним розвитком в Івано-Франківській областіЗМІСТ ПРОГРАМИТема 1. Основи місцевого економічного розвиткуТема 2. Стратегічні інструменти місцевого економічного розвитку...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Державне стратегічне планування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: формування у слухачів глибоких знань щодо стратегічного планування, опанування ними теоретичних засад та прикладних інструментів стратегічного планування у публічному управлінні.Зміст програми:Стратегічне планування у публічному управлінні.Використання кількісних та якісних...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Обсяг програми: 8 годин (0,3 кредиту ЄКТС)Цільова аудиторія: представники ОТГ, посадові особи місцевого самоврядування, державні службовціМета курсу – формування у слухачів стратегічного бачення перспективи реалізації проектів державно-приватного партнерства, розуміння особливостей підготовки та...

 • Безкоштовно
 • Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області
 • м. Київ, площа Лесі Українки, 1
 • Київська
набір припинено

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади.Форма навчання: очна (денна)Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено