ПРАВА ЛЮДИНИ

Права людини

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Безкоштовно
Форма навчання - Змішана
Напрям:
  • Дотримання прав людини та протидія дискримінації
Компетентності:
  • Знання законодавства

Опис програми:

Загальна мета: підвищення спроможності публічних службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику щодо реалізації обов’язків держави в сфері прав людини та основоположних свобод, спонукати їх до партнерських дій з громадськістю та міжнародними організаціями для покращення ситуації з правами людини в Україні.

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму:

- права людини та основоположні свободи;

- реалізації функцій держави в сфері гарантування прав людини та основоположних свобод;

- організаційні та правові особливості механізму гарантування прав людини та основоположних свобод.


Цільова група: державні службовці підкатегорії Б3 категорії «Б» та «В» (в тому числі вперше призначені на державну службу) (відповідно до наказу НАДС від 21.01.2021 № 10-21)


Тривалість програми: навчання дистанційно в асинхронному режимі до чотирьох тижнів; два дні очно 


Форма навчаннязмішана (дистанційно-очна)

 

Структура програми:

Обов’язкові модулі програми

Модуль 1. Права людини – поняття, філософія, теорія, історія виникнення та розвитку

Модуль 2. Обов'язки держави щодо прав людини

Модуль 3. Недискримінація, як базовий принцип прав людини

Модуль 4. Роль державного службовця в сфері прав людини


Вибіркові модулі програми

Модуль 5. Застосування принципів прав людини на державній службі

Модуль 6. Права людини в конкретних ситуаціях на різних рівнях виконання завдань та функцій державної служби

Модуль 7. Застосування принципів прав людини на державній службі

Модуль 8. Права людини в конкретних ситуаціях на різних рівнях виконання завдань та функцій державної служби

 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання:

- системи міжнародних та національних документів, що визначають, закріплюють права людини та мають стосунок до роботи державного службовця;

- принципів і критеріїв правомірності обмежень фундаментальних прав людини, а також об’єму та принципів реалізації соціально-економічних і культурних прав;

- основних механізмів захисту прав людини, що є актуальними для країни: національна, система ООН, регіональна європейська; 

- зв’язку між міжнародними та національними механізмами захисту прав людини, можливості застосування міжнародного права у національних інституціях на прикладах, що мають безпосереднє відношення до державної служби.

Уміння:

- робити порівняльний аналіз між громадянськими, політичними та соціально-економічними і культурними правами людини, наводити відповідні приклади з роботи державних службовців;

- знаходити в міжнародних документах та національному законодавстві норми, пов’язані з тим чи іншим правом/свободою людини та співвідносити це із власними повноваженнями та обов’язками;

- проводити базовий аналіз конкретної ситуації для формування власної думки щодо наявності чи відсутності порушення права/свободи людини в контексті власної роботи;

- використовувати існуючі інструменти для захисту власних прав та прав інших людей.

Навички:

- уникнення дискримінаційних практик у професійній діяльності;

- оцінювання проблемних ситуацій з позиції прав людини.


Для успішного проходження навчання Вам необхідно:

Пройти реєстрацію на Порталі управління знаннями. Після підтвердження заявки щодо участі у навчальному заході, Вам на вказану вами електронну адресу буде надіслано лист з посиланням на Google анкету УШУ, яку необхідно обов’язково заповнити, що є остаточним етапом Вашої реєстрації на навчанні.

Звертаємо вашу увагу, що реєстрація на програму закінчується за 2 (два) робочих дні до дати початку навчання.


Дистанційний асинхронний етап навчання (обов’язкові Модулі 1 – 4) представлений платформою масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 


Очна частина навчання (Модулі 5 - 6 або Модулі 7 - 8)  відбуватиметься протягом двох днів шляхом участі слухачів та слухачок у практичних заняттях.


Для допуску до участі у наступному етапі навчання необхідно отримати та надіслати УШУ електронний сертифікат про проходження дистанційної частини курсу не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до завершення етапу навчання в асинхронному режимі. 


Контактна особа від Української школи урядування – відділ взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування УШУ,

тел. +38 (098) 350-33-23, +38 (093) 364-50-17, (044) 455-05-73

електронна адреса: trening-centr@usg.org.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а

Київ

4.6

відгуків: 13
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.6
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.6