АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННІЯ: ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП

Англійська для публічного управління та адмініструваннія: ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 07 листопада 2023 р. №178-23
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи
Компетентності:
  • Професійні знання
  • Комунікація та взаємодія
  • Командна робота та взаємодія
  • Іноземна мова

Опис програми:

ВНЗ “Університет імені Альфреда Нобеля” запрошує державних службовців, голів місцевих адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників обласної, районних військових адміністрацій, об’єднаних територіальних громад до вдосконалення англомовних навичок комунікації в публічному виступі.


Мета програми: Підвищення рівня професійної компетентності та фахового застосування в практичній діяльності знань, умінь та навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо удосконалення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи; розвитку навичок комунікації та взаємодії англійською мовою безпосередньо в публічному виступі; розвитку навичок презентації та обгрунтування ідей в рамках розвитку лідерського потенціалу держслужбовців.

Зміст програми

Тема 1. Вступ до публічного виступу: ораторське мистецтво, перешкоди публічного виступу. Вступна промова

Вступ до ораторського мистецтва: як подолати перешкоди для публічних виступів

Поради та інструменти, які допоможуть покращити навички публічних виступів

Вступна промова (introductory speech): вступне слово, аналіз практичних прикладів

Особливості відео-виступу

Тема 2. Мистецтво публічного виступу. Складові успішної риторики. Усний публічний виступ

Публічний виступ як риторика: що таке риторика, риторичні ситуації, канони риторики

Особливості усного публічного виступу: різниця між письмовою та усною промовою

30-секундна промова (elevator speech): особливості промови, зразок, практичний розбір

Запитання та відповіді як формат обгрунтування ідеї, приклади обміну ідеями під час Q&A

Тема 3. Ідеї, що переконують та запам’ятовуються. Інструменти переконливого виступу

Модель примови з акцентом на ключових ідеях: складові ключової ідеї, виокремлення та відповідність загальній ідеї

Виявлення ключових ідей та положень виступу: теми, кількість, аналіз практичних прикладів

Упорядкування та формулювання ключових положень: супідрядність, координація, дискретність, стилізація, фразування. Перегляд логічної побудови та відповідності стилю

Розбір промови №1 (key point speech): зразок виступу, огляд, аналіз промови, методи покращення промови

Тема 4. Структура промови та донесення ключових ідей. Підготовка до виступу

Пояснення ключової ідеї, ілюстрування прикладами

Структура виступу: вступ, переходи, висновки. Промова з акцентом на ключових ідеях (key point speech)

Перевірка, техніки відпрацювання та запам’ятовування виступу

Визначення мети виступу, підготовка презентації

Тема 5. Подолання страху публічного виступу, владнання конфліктних ситуацій і розробка подачі інформації в професійній презентації

Подолання страху перед публічними виступами: причини страху, інструменти зменшення рівня страху, розбори практичних ситуацій

Усна комунікація: контроль дихання, пітч, акценти в реченні, пауза

Мова тіла в публічному виступі: жести, поза, міміка, рух, мова тіла

Професійна презентація: як впоратися з нервовою напругою під час виступу, переваги артикуляційних вправ, помилки під час презентації

Розбір промови №2: зразок виступу, огляд, розбір промови, аналіз відгуків, методи покращення промови

Робота з конфліктними ситуаціями: мовні упередження, вербальні складнощі, переривання виступу

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:

- особливостей міжкультурної комунікації в рамках євроатлантичної інтеграції та інформаційної взаємодії

- типів, форм, форматів та стратегій публічної взаємодії

- ораторського мистецтва та особливостей публічного виступу

уміння:

- публічно виступати перед аудиторією англійською мовою

- обґрунтувати власну позицію 

- ефективної комунікації та публічних виступів

- надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

- переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

- ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку

- обирати та використовувати стратегію ефективного публічного виступу

- проводити професійну презентацію

- подолати страх публічного виступу

навички:

- підготовки до публічного виступу залежно від типу виступу, умов, формату, цільової аудиторії

- побудови промови та донесення ключових ідей різними засобами

- ефективної взаємодії - дослухатися, сприймати та викладати думку

- переконання інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Додаткова інформація:

Програма проводиться дистанційно онлайн за допомогою Zoom та особистого кабінету Workspace.

Силабус https://cutt.ly/PwghhjxA


Реєстрація за посиланням https://forms.gle/8SuVeUb93bZH3hn97 

Дата початку програми залежить від наповненості групи.

Вартість навчання уточнюйте у координатора.

 

За консультацією просимо звертатись до пані Альони Вихристюк: 

тел. +380671913988 

email consult@duan.edu.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: I II III IV V VI VII

Вимоги до учасників навчання:

Всі учасники мають підтвердити свій рівень англійської (не менше А2). Учасники можуть надати сертифікат міжнародного зразка (з переліку, затвердженого МОН) або пройти онлайн-тестування за посиланням https://onlinetestpad.com/zirv3mcnpkbl4


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.73

Набір на програму не розпочато.

Викладачі на курсі

  • Викладач англійської мови, перекладу, ділової англійської мови в ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля" з 2020 року; Загальний досвід викладання англійської мови 10 років; Авторка програми економічної англійської для дорослих (2021) Детальніше
Місце проведення навчання

м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18

Дніпропетровська

Інші програми за цим напрямом