ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Мета навчальної програми: формування комплексу професійних компетентностей щодо гендерних аспектів публічної служби в Україні, оволодіння знаннями та навичками гендерного аналізу державної політики, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі.Форма...

 • Iнші умови
 • Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області
 • 21100 м. Вінниця, вул. Театральна, 15, телефон/факс: (0432) 61-15-41
 • Вінницька
набір припинено

МЕТА ПРОГРАМИ: оновлення та поглиблення знань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах суспільного життя та ефективної реалізації основних напрямів сімейної політики в області; удосконалення...

 • Iнші умови
 • Житомирський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м. Житомир, бульвар Новий, 5,
 • Житомирська
набір припинено

Мета програми: оволодіння системою знань щодо стану, проблем, мети та завдань державної кадрової політики, проблемами гендерної рівності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування та шляхами її досягнення. Форма...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє
 • Київ
набір припинено

Мета програми:розвиток професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо врахування етичної складової та гендерного компоненту управлінської діяльності через розкриття змісту, специфіки нормативно-правових, управлінських, соціально-етичних, психологічних аспектів формування...

 • Безкоштовно
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,
 • Дніпропетровська
набір припинено

Мета програми: систематизація та поглиблення знань щодо сутності та основних складових гендерної політики як напряму державної діяльності, а також законодавчого забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок в Україні. Форма...

 • Iнші умови
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • м. Харків, просп. Московський, 75
 • Харківська
набір припинено

Мета семінару:– підвищення рівня професійної компетентності слухачів щодо гендерних аспектів публічної служби в Україні, оволодіння знаннями та навичками гендерного аналізу державної політики;– ознайомлення з законодавчою базою державної політики щодо досягнення ...

 • Безкоштовно
 • Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області
 • 21100 м. Вінниця, вул. Театральна, 15, телефон/факс: (0432) 61-15-41
 • Вінницька
набір припинено

Засади формування гендерної політики в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Актуальність і значення спеціальної короткострокової програми: набуття та вдосконалення спеціальних професійних знань, розвиток умінь необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності державних службовців органів юстиції.Мета спеціальної короткострокової програми: підвищення професійної...

 • Безкоштовно
 • Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України
 • Костанайська,6
 • Київ
набір припинено

Опис програми: Програма передбачає очну форму навчання. Обсяг програми: 0,33 кредита ЄКТС (10 год). Цільова аудиторія публічні службовці. Мета програми: формування системного уявлення про шляхи та інструменти реалізації державної...

 • Iнші умови
 • Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м. Полтава вул. Європейська49
 • Полтавська
набір припинено

Ґендерна політика в Україні

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:підвищення рівня знань учасників професійного навчання з питань формування та реалізації державної ґендерної політики в Україні; окреслення основних напрямів державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і...

 • Безкоштовно
 • Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
 • м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1
 • Запорізька
набір припинено

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності слухачів щодо гендерних аспектів публічної служби в Україні, ознайомлення з теоретичним обґрунтуванням впровадження гендерних підходів в діяльність органів публічної влади, гендерними особливостями самореалізації. Форма навчання:...

 • Безкоштовно
 • Тернопільський регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • Тернопіль, Шпитальна,7
 • Тернопільська
набір припинено