УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Університет державної фіскальної служби України

Університет державної фіскальної служби України

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
irpin-fiskal@ukr.net

Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг, видана 22 грудня 2016 р., наказ МОН України від 04.07.2016 №771; Ліцензія Міністерства освіти і науки України на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, видана 20.032019 р., наказ МОН №190-л від 20.03.2019

Освітні програми провайдера:

МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Спеціальна короткострокова програма

Програма
розроблена для вивчення та імплементації досвіду країн ЄС для впровадження у систему
управління митною діяльністю в Україні окремих положень Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї...

найближчий набір - 16 Листопада 2020

Планування діяльності з внутрішнього аудиту: ідентифікація подій та визначення ризиків

Спеціальна короткострокова програма

найближчий набір - 16 Вересня 2020

Кримінально-правова охорона прав і свобод людини та громадянина (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Метою програми є виявлення
загальних і...

найближчий набір - 21 Серпня 2020

Медичне право України

Спеціальна короткострокова програма

Метою

найближчий набір - 05 Жовтня 2020

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Метою навчання є оновлення
знань та навичок професійної діяльності щодо
удосконалення
управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання
бюджету.

найближчий набір - 29 Вересня 2020

Податкова політика держави

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми полягає у підвищенні рівня професійної компетентності державних
службовців категорії Б І В, які працюють в ЦОВВ, які підпорядковані
Міністерству фінансів України та інших органах виконавчої влади.

найближчий набір - 17 Вересня 2020

Міжнародне оподаткування та податкове планування

Спеціальна короткострокова програма

Метою навчання є розвиток у слухачів розуміння
тенденцій розвитку і функціонування системи міжнародного оподаткування, а...

найближчий набір - 08 Жовтня 2020

Податок на прибуток підприємств

Спеціальна короткострокова програма

Метою навчання є формування системи знань у сфері
оподаткування прибутку підприємств різних видів економічної діяльності;...

найближчий набір - 29 Вересня 2020

Адміністративне право: європейський вимір

Спеціальна короткострокова програма

Мета:  ознайомити слухачів з основами адміністративно-правового
регулювання в Україні у контексті європейських принципів публічного
адміністрування, структурною організацією органів публічної адміністрації,
змістом їх адміністративно-правового статусу, способами захисту прав, свобод та
інтересів людини і громадянина у...

найближчий набір - 26 Листопада 2020

Дипломатична та консульська служба

Спеціальна короткострокова програма

Мета
курсу –
ознайомити фахівців
органів виконавчої влади, які відповідають за вироблення політик та зв’язки з
громадськістю,
з основними характеристиками, особливостями і організацією
сучасної дипломатичної та консульської...

найближчий набір - 23 Листопада 2020

Писемна комунікація державного службовця і мовленнєвий етикет

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: сформувати високий рівень мовної культури і грамотності,
комунікативної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого...

найближчий набір - 18 Серпня 2020

Банкрутство та відновлення платоспроможності фізичних та юридичних осіб

Спеціальна короткострокова програма

Мета: ознайомити слухачів з умовами
та...

найближчий набір - 02 Жовтня 2020

Митне право ЄС

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми

вивчення сукупності принципів і норм митного права
Європейського Союзу

найближчий набір - 20 Жовтня 2020

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми полягає у підвищенні рівня професійної
компетентності державних службовців категорії В органів державної влади шляхом
формування системи знань з теорії та практики ведення обліку в установах
державного сектору економіки, навичок з організації...

найближчий набір - 19 Жовтня 2020

Управління процесами фінансового моніторингу (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Метою програми є

найближчий набір - 21 Вересня 2020

Основи програмування на мові Python

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:
формування компетентностей щодо застосовування інструментарію мови
програмування Python для побудови віконних додатків автоматизації вирішення
економічних задач та обробки даних.

найближчий набір - 21 Вересня 2020

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ОБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ ТА БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми:
підвищити рівень професійної компетентності слухачів,
поглибити знання щодо основних напрямів цивільного захисту, сформувати
необхідні уміння і навички з питань...

найближчий набір - 04 Листопада 2020

Європейський захист прав людини

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми

– формування системи знань про регіональний захист прав людини на теренах
Європи що називається європейським механізмом захисту прав людини, яка
представлена такими організаціями як Рада Європи, Європейський...

найближчий набір - 20 Жовтня 2020

Основи права Європейського Союзу

Спеціальна короткострокова програма

Мета програмирозширення й поглиблення знань
щодо формування фундаментальних уявлень про основні
принципи і норми права Європейського Союзу (далі – ЄС); вироблення чітких
уявлень про справедливість, рівність, про співвідношення понять «права й
обов'язки людини» і «права...

найближчий набір - 25 Листопада 2020

Правове забезпечення цифрової економіки (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Метою 

найближчий набір - 01 Жовтня 2020

Стратегія реформування системи управління державними фінансами (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

найближчий набір - 28 Вересня 2020

Психологія управління

Спеціальна короткострокова програма

найближчий набір - 28 Вересня 2020

Державні закупівлі: новації аудиту (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета

Ознайомлення з новаціями аудиту державних
закупівель як інструментарію здійснення обліково-контрольної діяльності

найближчий набір - 19 Серпня 2020

ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ І ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ, ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Спеціальна короткострокова програма

Мета
програми полягає у підвищенні рівня професійної компетентності державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом формування
етико-аксіологічного ставлення до складних процесів суспільного і професійного
спілкування та діалогу в контексті реалізації...

найближчий набір - 18 Листопада 2020
5

Запобігання корупції (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

найближчий набір - 17 Вересня 2020

Місцеве самоврядування в Україні: вітчизняний досвід у світовому вимірі та виклики сьогодення (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищити
рівень професійної компетентності слухачів щодо
розбудови місцевого самоврядування в Україні у теоретичному аспекті, поглибити
знання щодо...

найближчий набір - 12 Жовтня 2020

Тайм-менеджмент державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчання: оновлення
та удосконалення компетенцій з питань управління часом, шляхом ефективного
цілепокладання, планування, самоорганізації, самоконтролю і самомотивації для
підвищення особистісного розвитку та власної командної...

найближчий набір - 15 Жовтня 2020

Правовий статус державних службовців

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

найближчий набір - 21 Вересня 2020

Управління персоналом в органах влади

Спеціальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИнайближчий набір - 23 Вересня 2020

ПРОСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТЕРИТОРІЇ ЯК ЗАПОРУКА МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Спеціальна короткострокова програма

найближчий набір - 28 Вересня 2020

Стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

найближчий набір - 26 Жовтня 2020

Звітність бюджетних установ за національними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

найближчий набір - 05 Жовтня 2020

Використання відкритих даних в органах місцевого самоврядування

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчання – у

найближчий набір - 19 Жовтня 2020

Правовий режим обігу інформації з обмеженим доступом

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета навчанняя – формування
компетентностей
керівників служб управління персоналу державних
органів щодо результативної...

найближчий набір - 19 Жовтня 2020

Актуальні питання бюджету та бюджетного процесу

Спеціальна короткострокова програма

Мета

найближчий набір - 23 Вересня 2020

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми полягає у підвищенні рівня професійної
компетентності державних службовців категорії В, а також посадових осіб органів
місцевого самоврядування шляхом засвоєння ними головних принципів державної...

найближчий набір - 24 Вересня 2020

Статистичний аналіз даних

Спеціальна короткострокова програма

Мета навчання – поглиблення та оновлення
фахових знань у посадових осіб, щодо  формування системи теоретичних знань та
практичних навичок у використанні методів аналізу статистичних даних для проведення
прикладних досліджень фінансових процесів за...

найближчий набір - 23 Вересня 2020
5

Державні службовці: новації законодавства (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

найближчий набір - 17 Серпня 2020

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми полягає у підвищенні рівня професійної
компетентності державних службовців категорій Б, В органів державної влади та службовців
органів місцевого самоврядування з питань організації і ведення бухгалтерського...

найближчий набір - 05 Жовтня 2020
5

Бюджет і бюджетний процес: новації законодавства (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

нема набору
5

Ділова мова та комунікативний етикет (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

найближчий набір - 20 Серпня 2020

Ділова англійська мова

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

Удосконалення
рівня володіння англійською мовою як засобом комунікації та набуття професійно
спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання професійної...

найближчий набір - 12 Жовтня 2020

Комунікації територіальних громад: правові основи взаємин з державними установами

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: підвищити
рівень професійної компетентності слухачів щодо
розбудови місцевого самоврядування в Україні у теоретичному аспекті, акцентувавши
увагу на...

найближчий набір - 16 Жовтня 2020

Аудит державних закупівель

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета

поглиблення професійних компетентностей з питань
аудиту державних закупівель як інструментарію здійснення обліково-контрольної
діяльності

найближчий набір - 28 Вересня 2020

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПОВОДЖЕННЯ З ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

Спеціальна короткострокова програма

найближчий набір - 06 Жовтня 2020