ДІЛОВА МОВА ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ЕТИКЕТ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Ділова мова та комунікативний етикет (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 13 липня 2021 р. No 109-21
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Впровадження змін
  • Командна робота та взаємодія
  • Комунікація та взаємодія
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є підвищення рівня усного та писемного фахового спілкування державних службовців; закріплення креативних навичок налагодження комунікативних зв’язків у професійній сфері; удосконалення набутих знань та вмінь з написання текстів ділового спрямування, призначених для урегулювання відносин в сфері публічного управління; покращення управлінських навичок.

Форма навчання: дистанційна

Обсяг програми: загальна кількість годин – 10 годин/0,3 кредити ЄКТС; дистанційних занять – 8 годин, самостійна робота – 2 години.

Очікувані результати:

знання:

ü норм культури усного професійного спілкування;

ü норм сучасної української літературної мови (морфологічні, лексичні, стилістичні та синтаксичні);

ü принципів системної організації професійної лексики державних службовців та осіб місцевого самоврядування, її семантичні особливості;

ü особливостей та комунікативних ознак культури усного й писемного мовлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

ü способів впливу на співрозмовника.

уміння:

ü чітко й влучно формулювати свої думки у повсякденному спілкуванні з громадою та у сфері офіційної комунікації;

ü правильно укладати тексти професійного спрямування, дотримуючись лексичних, граматичних, стилістичних, синтаксичних та пунктуаційних норм української літературної мови та враховуючи останні доповнення до українського правопису;

ü налагоджувати комунікативні зв’язки з дотриманням правил мовленнєвого етикету та культури спілкування на всіх рівнях соціальної взаємодії.

навички:                                                                                                        

ü вільного володіння державною мовою;

ü ефективної організації роботи в колективі;

ü продуктивної комунікації з громадою;

ü результативності використання здобутих знань з метою досягнення стратегічних цілей щодо управління муніципальними структурними підрозділами;

 

ü аналізу власної діяльності з метою її вдосконалення.

 

Перелік тем під час навчання:

1. Норми усного та писемного спілкування офіційної особи;

2. Службовий етикет та імідж – складові культури менеджменту офіційної особи.

 

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації державних службовців проводиться за юридичними договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за фізичними договорами з працівниками органів публічної влади.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 098-573-54-32 та електронною скринькою pidkvalification@ukr.net


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Ірпінь вул. Університетська 31

Київська

4.9

відгуків: 25
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.8
Інші програми за цим напрямом