ДІЛОВА МОВА ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ЕТИКЕТ (ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС)

Ділова мова та комунікативний етикет (дистанційний курс)

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Напрям:
  • удосконалення рівня володіння державною мовою
Компетентності:
  • Багатозадачність
  • Ведення діалогу
  • Комунікація та взаємодія

Опис програми:

    Метою навчання є підвищення рівня усного та писемного фахового спілкування державних службовців; закріплення креативних навичок налагодження комунікативних зв’язків у професійній сфері; удосконалення набутих знань та вмінь з написання текстів ділового спрямування, призначених для урегулювання відносин в сфері публічного управління; покращення управлінських навичок.

 

     Основними завданнями вивчення курсу «Ділова мова та комунікативний етикет» є:

- чітко й влучно формулювати свої думки у повсякденному спілкуванні з громадою та у сфері офіційної комунікації;

- правильно укладати тексти професійного спрямування, дотримуючись лексичних, граматичних, стилістичних, синтаксичних та пунктуаційних норм української літературної мови та враховуючи останні доповнення до українського правопису;

- налагоджувати комунікативні зв’язки з дотриманням правил мовленнєвого етикету та культури спілкування на всіх рівнях соціальної взаємодії;

- вільне володіння державною мовою;

- ефективна організація роботи в колективі;

- продуктивна комунікація з громадою;

- результативність використання здобутих знань з метою досягнення стратегічних цілей щодо управління муніципальними структурними підрозділами;

- аналіз власної діяльності з метою її вдосконалення.

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

 

 

Назви тем

Кількість годин

загальна

кількість годин/ кредитів ЄКТС

у тому числі

аудит.

заняття

(годин)

самост.

робота

(годин)

1.

Норми усного та писемного спілкування офіційної особи

5

4

1

2.

Службовий етикет та імідж – складові культури менеджменту офіційної особи

5

4

1

                 

Усього:

10 / 0,3

8

2

Додаткова інформація:

Курси здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.3

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Ірпінь вул. Університетська 31

Київська

4.9

відгуків: 23
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.8