ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Психологія управління

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 05 грудня 2022 року №128-22
Напрям:
  • Комунікація та взаємодія
Компетентності:
  • Командна робота та взаємодія
  • Управління організацією роботи та персоналом

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є удосконалення та оновлення фахових знань, набуття умінь та навичок у посадових осіб, які працюють у сфері державного управління, із урахуванням змін законодавства; забезпечення загальнодержавних інтересів у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад; розвитку людського потенціалу.

 

Форма навчання: дистанційна.

Обсяг програми: загальна кількість годин – 30 годин/1 кредит ЄКТС; дистанційних занять – 24 години, самостійна робота – 6 годин.

 

Очікувані результати:

знання:

ü  основ теорії організації, управління, структури, планування і прогнозування в організації;

ü  системи мотивації та стимулювання,

ü  закономірностей трансформацій різноманітних організаційних культур згідно з рівнем розвитку національної та корпоративної культури;

ü  якісного аналізу складу кадрiв, організації та соціальної адаптації працівників, обґрунтованого підбору і призначення кадрiв;

ü  психологічних основ ефективної організації комунікації в управлінні.

уміння:

ü  визначати основні психологічні закономірності управлінської діяльності, лідерства та керівництва;

ü  розкривати протиріччя і тенденції розвитку сучасної психології управління, вирішення  конфліктів в організації;

ü  проводити переговори, ділові бесіди, вести ділове листування;

ü  сприяти створенню позитивного психологічного клімату в організації; стимулювати працівників до роботи;

ü  формувати команду з працівників-професіоналів.

навички:

ü  ефективного керування розробкою кадрової політики організації;

ü  застосовувати методи колективного та індивідуального прийняття рішення;

ü  формувати організаційну культуру органів і менеджменту персоналу на основі використання світового досвіду управління персоналом, особливостей національної ділової культури і менталітету народу;

ü  підвищення мотивації діяльності працівників.

Перелік тем під час навчання:

1.    Наукові підходи у дослідженні процесу управління;

2.    Психологія управлінської діяльності: лідерство і керівництво;

3.    Психологічні процеси в управлінні організацією;

4.    Особливості управлінського спілкування;

5.    Конфлікти в організаціях.

 

 

Додаткова інформація:

Зазначений курс з підвищення кваліфікації державних службовців проводиться за юридичними договорами з органами влади, підприємствами, установами та організаціями будь якої форми власності, а також за фізичними договорами з працівниками органів публічної влади.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 098-573-54-32 та електронною скринькою pidkvalification@dpu.edu.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії посад в органах місцевого самоврядування: II III IV V VI VII

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

вулиця Університетська, 31, Ірпінь, Київська обл.

Київська

4.7

відгуків: 25
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 4.8
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 4.6
Інші програми за цим напрямом