СТРАТЕГІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

Стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Напрям:
  • Управління публічними фінансами

Опис програми:


Метою навчання є оновлення знань та навичок професійної діяльності на державній службі й службі в органах місцевого самоврядування загалом та щодо модернізації стратегічного державного планування і розвитку середньострокового планування зокрема.

Завданнями є:

-           комплексний виклад теоретичних та методичних засад планування і прогнозування бюджетів усіх рівнів бюджетної системи України;

-           висвітлення: правових основ бюджетного процесу України, принципів та методів бюджетного планування і прогнозування;

-           ознайомлення з переліком обов’язків державних та місцевих органів влади і місцевого самоврядування щодо планування та прогнозування бюджетів України.  

Предметом є підхід до планування та управління державними фінансами, який розширяє горизонт для формування бюджетної політики на три-п’ять років і дозволяє планувати та прогнозувати бюджетні доходи й видатки, необхідні для реалізації стратегічних цілей бюджетної політики держави у середньостроковій перспективі.

Обєктом є контроль над державними видатками, а також процес  аналізу використання бюджетних коштів з метою стимулювання їх ефективнішого використання на всіх рівнях та планування головними розпорядниками коштів своєї діяльності.

Загальна характеристика змісту навчального матеріалу, принципи його добору. Передбачається поглиблення розуміння необхідності реалізації державної стратегії реформування засад стратегічного державного планування та середньострокового бюджетного планування за умов інтеграції економіки України до ЄС з метою використання набутих теоретичних знань в практичній роботі в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також формування у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування системи знань щодо організаційно-управлінського забезпечення бюджетного прогнозування, середньострокового бюджетного планування як невідємних складових бюджетного процесу в Україні.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Шифри модулів

/тем

Назви складових     

програми, модулів, тем

Загальна кількість годин/кредитів ЄКТС

У тому числі

Дистанційні

заняття

(години)

Самостійна робота (години)

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ЗН 1   Теоретико-методологічні основи бюджетного планування і прогнозування

Т. 1

Необхідність, зміст і завдання бюджетного планування та прогнозування

6 / 0,2

-

6 / 0,2

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

ЗВ 1   Засади бюджетного планування і прогнозування

Т. 1

Теоретико-методологічні засади бюджетного планування

4 / 0,13

2 / 0,065

2 / 0,065

Т. 2

Засади бюджетного прогнозування

2 / 0,065

2 / 0,065

-

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ФН 1  Планування та прогнозування бюджетних показників

Т. 1

Підходи до планування та прогнозування бюджетних показників

2 / 0,065

2 / 0,065

 

Т. 2

Методи та моделі планування і прогнозування бюджетних показників

6 / 0,2

4 / 0,13

2 / 0,065

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

ФВ 1       Організація бюджетного планування і прогнозування

Т. 1

Взаємозалежність бюджету та макроекономічних показників

6 / 0,2

4 / 0,13

2 / 0,065

Т. 2

Організаційно-правові основи бюджетного планування і прогнозування в Україні

6 / 0,2

4 / 0,13

2 / 0,065

ФВ 2       Прогнозування та планування доходів і видатків бюджету

Т. 1

Прогнозування та планування доходів бюджету

8 / 0,26

6 / 0,2

2 / 0,065

Т. 2

Прогнозування та планування видатків бюджету

8 / 0,26

6 / 0,2

2 / 0,065

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА

ГВ Зарубіжний досвід та краща практика організації бюджетного планування

та прогнозування

Т 1

Досвід інших країн щодо організації бюджетного планування та прогнозування

6 / 0,2

4 / 0,13

2 / 0,065

Т. 2

Краща практика організації бюджетного планування і прогнозування

 

4 / 0,13

 

4 / 0,13

 

-

 

Підсумковий контроль

 

Підсумкове тестування  

2 / 0,065

2 / 0,065


Всього годин за програмою

60 / 2

40 / 1,3

20 / 0,7

Додаткова інформація:

Курси здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б В

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Голова Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

5

відгуків: 1
Рейтинг навчального заходу
  • Програма є практико-орієнтованою 5
  • Зміст програми відповідає моїм потребам у професійному навчанні 5