СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ

Стратегічне планування та управління місцевим розвитком

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 04 лютого 2023 року №10-23
Напрям:
  • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
  • Знання законодавства
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання
  • Робота з інформацією

Опис програми:

Мета навчальної програми:

Метою навчання є удосконалення та оновлення фахових знань, набуття умінь та навичок у посадових осіб, які працюють у сфері державного управління, із урахуванням змін законодавства; забезпечення загальнодержавних інтересів у сфері підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб практичними знаннями та навичками, необхідними для здійснення діяльності щодо стратегічного планування та управління місцевим розвитком.

 

Форма навчання: дистанційна.

Обсяг програми: загальна кількість годин – 30 годин/1 кредит ЄКТС; дистанційних занять – 24 години, самостійна робота – 6 годин.

 

Очікувані результати:

знання:

ü основних понять стратегічного планування, стратегічного управління, положення нормативно-правової бази;

ü принципів, моделей та інструментів місцевого розвитку, їх застосування у конкретних ситуаціях;

ü основних переваг стратегічного управління;

ü технологій розробки стратегічного плану;

ü організаційно-правових засад, здійснення моніторингу та оцінювання реалізації стратегічного плану місцевого розвитку територій.

уміння:

ü керуватися положеннями нормативно-правової та законодавчої бази під час розробки стратегічного плану;

ü розробки стратегічних планів розвитку територій у процесі здійснення своєї професійної діяльності;

ü організовувати процес стратегічного управління та реалізації стратегічних планів на різних рівнях;

ü здійснювати моніторинг та оцінювання ефективності та результативності реалізації стратегічних планів розвитку територій за ключовими показниками.

навички:

ü використання методології стратегічної діяльності;

ü визначення перспективи розвитку організації;

ü аналізування та визначення пріоритетів та стратегічних цілей для розвитку об’єкта управління.

 

Перелік тем під час навчання:

1.    Стратегічне планування місцевого розвитку: основні поняття та взаємозв’язок з іншими сферами публічного управління;

2.    Нормативно-правове забезпечення стратегічного планування в Україні;

3.    Технологія розробки стратегії місцевого розвитку;

4.    Механізм реалізації стратегії місцевого розвитку;

 

5.    Моніторинг та оцінювання реалізації стратегії місцевого розвитку.

Додаткова інформація:

За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном 098-573-54-32 та електронною скринькою pidkvalification@dpu.edu.ua


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Категорії керівників місцевих державних адміністрацій: Заступник Перший заступник


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

м. Ірпінь, вул. Університетська, 31

Київська

4.78

відгуків: 12
Рейтинг навчального заходу
Інші програми за цим напрямом