ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

ЗАГАЛЬНА МЕТА надати теоретично-методологічні знання та практичні навики щодо управління розвитком міжнародного співробітництва та регіональним розвитком у регіоні. ЗМІСТ ПРОГРАМИТема 1. Забезпечення місцевого розвитку через здійснення проєктної діяльності. Суть проєкту, його...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

ЗАГАЛЬНА МЕТА надати систематизовані знання про пошук додаткових джерел фінансування територіальних громад, розробку та реалізацію проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування, уміння брати успішну участь в обласному конкурсі проєктів і...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

ЗАГАЛЬНА МЕТА надання працівникам, які ведуть питання туризму у обласній та районних державних адміністраціях, міськвиконкомах та радах об’єднаних територіальних громад знань зміни положень нормативно-правових актів, інших інструктивних документів, які регулюють...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

ЗАГАЛЬНА МЕТА оновлення та засвоєння учасниками освітньої програми підвищення кваліфікації теоретично-методологічних знань законодавства України щодо формування та реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів; удосконалення умінь та практичних навиків щодо розробки інфраструктурних...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Мета програми: сформувати критичну масу професійних проектних менеджерів для участі в проектах всіх типів. Сприяти ефективному використанню компетентного кадрового потенціалу України в проектах і програмах відомчого, регіонального, національного і міжнародного...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Мета програми: Ознайомлення слухачів з системними ознаками та рисами кризи у державному управлінні. Визначення концептуальних підходів до формування системи антикризового управління в органах державної влади. Формування у державних службовців професійних...

 • Безкоштовно
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:Підвищення компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у галузі професійних знань стосовно розроблення інвестиційних проектів, знання форм, методів та інструментів залучення інвестицій для місцевого економічного розвитку. Форма навчання:...

 • Безкоштовно
 • Чернігівський ЦППК
 • просп. Миру, 43, м.Чернігів
 • Чернігівська
набір припинено

Мета програми:Підвищення компетентностей державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері проектного підходу до здійснення соціально-економічної діяльності у регіоні. Форма навчання: очна (денна). Обсяг програми: 8 годин (0,27 кредиту ЄКТС). Структура програми:1.      ...

 • Безкоштовно
 • Чернігівський ЦППК
 • прос. Миру, 43, м.Чернігів
 • Чернігівська
набір припинено

Написання проектів та грантів. Управління проектами

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами і здійснення моніторингу та оцінювання ефективності їх реалізації. Форма навчання: очна. Обсяг програми: 20 годин (0,67...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє
 • Київ
набір припинено

Мета програми: підготовка управлінців, здатних моделювати та керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади. Форма навчання: очна (денна)Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС), у тому числі: аудиторні...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено