ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Державний університет "Житомирська політехніка"

Державний університет "Житомирська політехніка"

Заклад вищої освіти

Додаткові контакти:
Підготовку студентів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснює факультет публічного управління та права. Декан факультету ‒ д.е.н., проф. Грицишен Димитрій Олександрович. E-mail : , officerector@ztu.edu.ua, fpupdekanat@gmail.com. Телефони: +38 063 367 13 78; +38 098 175 53 67. Соціальні мережі : https://www.facebook.com/fpyp.zdtu/.

Державний університет «Житомирська політехніка» – заклад вищої освіти державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Підготовку студентів за денною та заочною формами навчання здійснюють 5 факультетів: • факультет публічного управління та права; • факультет інформаційно-комп'ютерних технологій; • факультет комп'ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки; • факультет бізнесу та сфери обслуговування; • гірничо-екологічний факультет. Метою освітньої діяльності Житомирської політехніки є відтворення інтелектуального потенціалу держави шляхом підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців для підприємств усіх форм власності, наукових та освітніх установ, органів державної влади і управління за всіма ступенями вищої освіти (доктор наук, доктор філософії (кандидат наук), магістр, бакалавр, молодший бакалавр), післядипломної освіти та забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Освітні програми провайдера:

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців відділів (управлінь) освіти виконавчих органів влади

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма1. Загальна інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма "Управління публічними фінансами"

Загальна короткострокова програма1. Загальна інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах публічної влади»

Загальна короткострокова програма1. Загальна
інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні»

Загальна короткострокова програма1. Загальна
інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Лідерство в умовах трансформаційних змін»

Загальна короткострокова програма1. Загальна інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Європейська інтеграція України в умовах глобалізації»

Загальна короткострокова програма1. Загальна
інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Інформаційна безпека в органах державної влади та місцевого самоврядування»

Загальна короткострокова програма1. Загальна інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Актуалізація комунікативних компетентностей у взаємодії державних службовців»

Загальна короткострокова програма1. Загальна інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Інституалізація публічного управління: впровадження змін»»

Загальна короткострокова програма1. Загальна
інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Сприйняття змін в органах публічної влади»

Загальна короткострокова програма1. Загальна
інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Стратегічне управління та планування регіонального розвитку»

Загальна короткострокова програма1. Загальна
інформація

немає набору

Загальна короткострокова програма «Забезпечення прав людини та протидія дискримінації»

Загальна короткострокова програма1. Загальна інформація
...

немає набору

Загальна короткострокова програма «Впровадження діджиталізації в органах влади»

Загальна короткострокова програма 


немає набору

Загальна короткострокова програма «Електронне урядування та електронна демократія в умовах перетворень»

Загальна короткострокова програма 


немає набору

Загальна короткострокова програма «Детінізація доходів»

Загальна короткострокова програма 


немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма «Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні»

Загальна професійна (сертифікатна) програма1. Загальна
інформація

немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма з підвищення кваліфікації державних службовців категорії «В» (не рідше одного разу на три роки)

Загальна професійна (сертифікатна) програма1. Загальна інформація

немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма з підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б»

Загальна професійна (сертифікатна) програма1. Загальна інформація

немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, з питань управління фінансами

Загальна професійна (сертифікатна) програма1. Загальна інформація

немає набору

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції

Загальна професійна (сертифікатна) програма1. Загальна інформація

немає набору

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма1. Загальна
інформація

немає набору

Спеціальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань екологічного управління

Спеціальна короткострокова програма1. Загальна інформація

немає набору