ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Магістри з публічного управління та адміністрування набувають поглиблених знань щодо новітніх особливостей реформування державної влади та територіальної організації влади, теоретичних засад і практичних аспектів прийняття публічно-управлінських рішень, навиків стратегічного планування...

 • Безкоштовно
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Засвоєння знань законодавства України в сфері державної служби, формування цілісної системи знань та умінь в управлінні персоналом, використання комунікативних технологій у сфері публічного управління. Програма підвищення кваліфікації спрямована  на удосконалення...

 • Iнші умови
 • Хмельницький національний університет
 • вул. Інститутська,11 м.Хмельницький 29016
 • Хмельницька
найближчий набір - 07 Вересня 2020

Мета програми - розвиток сукупності професійних компетентностей з публічного управління та адміністрування, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної...

 • Iнші умови
 • Херсонський національний технічний університет
 • м. Херсон, вул. Бериславське Шосе, 24
 • Херсонська
набір припинено

Мета освітньої програми - підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.Освітньо-професійна програма базується...

 • Iнші умови
 • Херсонський національний технічний університет
 • м. Херсон, вул. Бериславське Шосе, 24
 • Херсонська
набір припинено

Підготовка фахівців, здатних критично осмислювати та розв’язувати складні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику на межі галузей знань, включаючи наукові дослідження та/або...

 • Iнші умови
 • Херсонський національний технічний університет
 • м. Херсон, вул. Бериславське Шосе, 24
 • Херсонська
набір припинено

Засвоєння знань законодавства України в сфері державної служби, основ комунікації та взаємодії у сфері публічного управління та управління проєктами, володіння навичками мотивації та стимулювання праці державних службовців. Програма підвищення кваліфікації...

 • Iнші умови
 • Хмельницький національний університет
 • вул. Інститутська,11 м.Хмельницький 29016
 • Хмельницька
найближчий набір - 07 Вересня 2020

Мета вивчення курсу:   надання фахівцям комплексних знань у сфері теорії і практики управління персоналом, нормативної бази командної роботи, психології спілкування та попередження конфліктів в колективі.   Цільова група:  державні службовці 

 • Iнші умови
 • Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
 • м.Чернівці, вул.Героїв Майдану 5/53
 • Чернівецька
набір припинено

Мета вивчення курсу:   -         оволодіння основними положеннями законодавства щодо організації, повноважень, порядку діяльності місцевих державних адміністрацій, а також засад організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого...

 • Iнші умови
 • Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
 • м.Чернівці, вул.Героїв Майдану 5/53
 • Чернівецька
набір припинено

Загальна мета: Підвищити професійну компетентність посадових осіб щодо надання адміністративних послуг населенню Цільова група: посадові особи ОТГ

 • Iнші умови
 • Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій
 • м.Чернівці, вул.Героїв Майдану 5/53
 • Чернівецька
набір припинено

Організація надання адміністративних послуг

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА актуалізувати і поглибити знання нормативно-правових засад та набуття практичних вмінь і навиків керівників та спеціалістів районних, міських та рад об’єднаних територіальних громад центрів надання адміністративних послуг щодо організації...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено