МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації

Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Додаткові електронні адреси: mcpk.mk@ukr.net, mocppk@gmail.com.

Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації є закладом післядипломної освіти.

Основними завданнями центру є:

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, консультативну, методичну діяльність;
- надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам підприємств, установ, організацій;
- надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам публічної влади.

Відповідно до основних завдань центр:

- визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі «Публічне управління та адміністрування»;
- визначає форми та засоби проведення освітнього процесу;
- залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців вищих освітніх закладів, закладів післядипломної освіти, у тому числі, іноземних партнерів;
- провадить видавничу діяльність;
- бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва.

Освітні програми провайдера:

Е-декларування та антикорупційний комплаєнс

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: актуалізація та систематизація знань, розвиток умінь і навичок запровадження заходів антикорупційного комплаєнсу в частині фінансового контролю в органах публічної влади.

немає набору

Запобігання професійному вигоранню на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток компетентності учасників професійного навчання із запобігання професійному вигоранню на публічній службі.

 

немає набору

Конфлікт-менеджмент на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток в учасників професійного навчання компетентності управління конфліктами на публічній службі.

 

немає набору

Державна політика: перспективи післявоєнного відновлення на центральному, регіональному та локальному рівнях

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування в учасників професійного навчання компетентностей з реалізації державної політики щодо відновлення України й подальшого регіонального економічного розвитку.

немає набору

Пріоритетні вектори розбудови національної економіки країни та інвестиційна політика у післявоєнний період

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення професійних компетентностей публічних службовців щодо впровадження та підтримки механізмів антикризового регулювання в процесі розбудови національної економіки України, в тому числі шляхом залучення інвестицій...

немає набору

Міжнародні та регіональні інституції у сфері міжнародних комунікацій

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення професійних компетентностей публічних службовців, спрямованих на підвищення ефективності професійної діяльності у сфері міжнародних комунікацій та забезпечення свободи слова.

немає набору

Управління соціально-економічним розвитком територій

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: формування в учасників професійного навчання умінь та практичних навичок ефективного управління соціально-економічним розвитком територій, використання інструментів стратегічного планування та маркетингу територій, залучення інвестицій.

немає набору

Електронне урядування на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасником професійного навчання умінь і навичок ефективного впровадження електронного урядування на публічній службі, що має забезпечити якість контролю, планування й ефективність управлінської діяльності на місцях та п

немає набору

Гнучке лідерство та формування команд на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток компетенцій лідерства та формування команди у публічних службовців.

 

Ст

немає набору

Державна та регіональна політика підтримки агропромислового комплексу України

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення професійних компетентностей публічних службовців, спрямованих на підвищення ефективності їх професійної діяльності щодо планування, розробки та провадження заходів під часі реалізації державної та регіональної політики підтримки агропромислового комплексу України.

немає набору

Інклюзивність як умова розвитку толерантності у суспільстві

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання необхідних знань, умінь та навичок з питань соціальної та правової захищеності осіб з інвалідністю, формування у публічних посадовців ключових компетенцій, необхідних для успішної реалізації державної інклюзивної політики.

...

немає набору

Креативне мислення як новітня професійна компетентність

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток учасниками професійного навчання креативного мислення, підвищення особистої ефективності публічних службовців, використання креативного підходу у вирішенні управлінських завдань та прийнятті ефективних рішень.

немає набору

Кібергігієна для публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання умінь і навичок правильного поводження з інформацією у кіберсфері, безпечної роботи із засобами комп’ютерної техніки в державному органі й органі місцевого самоврядування, засвоєння базових принципів...

немає набору

Цифрова трансформація громади

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання умінь і навичок ефективного впровадження цифрових інструментів управління ресурсами, автоматизації процесів моніторингу і контролю, які мають підвищити ефективність управління, прискорити цифрову трансформацію громади, сприяти залученню жителів громади та...

немає набору

Організація роботи по забезпеченню реабілітації, обслуговуванню осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників АТО, ООС установами соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців з питань нормативно-правового забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів та учасників війни.

 

...

немає набору

Майстерність презентації, спічрайтингу та публічних виступів

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: вдосконалення учасниками професійного навчання навичок презентації, спічрайтингу та публічного виступу.

 

немає набору

Міжнародна професійна комунікація. Ділова англійська мова (рівень В, В1, В2)

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: удосконалення учасниками професійного навчання мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення професійного спілкування англійською мовою (рівень В, В1, В2), а також розвиток навичок співпраці та налагодження...

немає набору

Забезпечення надання комплексної допомоги громадянам, постраждалим від торгівлі людьми, установами соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання знань та умінь з питань забезпечення роботи суб’єктів механізму взаємодії з протидії торгівлі людьми щодо виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від цього злочину, опанування сучасними...

немає набору

Тайм-менеджмент і персональна ефективність

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення учасниками професійного навчання знань щодо ефективних систем управління часом, принципів, методів, технік самоменеджменту, розвитку персональної ефективності, а також отримання практичних кейсів із застосування інструментів тайм-менеджменту.

немає набору

Правові аспекти запобігання проявам корупції на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: систематизація антикорупційних знань, вивчення практичного досвіду їх впровадження,  активізація самостійного навчання з проблем антикорупційної політики та антикорупційного виховання.

немає набору

Захист персональних даних

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання умінь і навичок ефективного впровадження прикладних знань у сфері функціонування, розвитку та захисту персональних даних в Україні та підвищення рівня професійної компетентності при реалізації завдань у сфері...

немає набору

Соціально відповідальний бізнес як інструмент антикризового розвитку територій

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування в учасників професійного навчання компетентностей із застосування інструментарію антикризового розвитку територій.

 

немає набору

Перспективи співробітництва територіальних громад в контексті реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр.

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення професійних компетентностей публічних службовців спрямованих на підвищення ефективності їх професійної діяльності, зокрема, ініціювання та створення співробітництва територіальних громад в контексті реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр.

немає набору

Психологія та технологія публічного виступу

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: отримання учасниками професійного навчання теоретико-практичних знань щодо основ психології та технології публічного виступу; формування риторичної компетентності публічних службовців та удосконалення їх комунікативних умінь і навичок.

немає набору

Етика та доброчесність на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання знань щодо елементів системи інституційної доброчесності, норм етичної поведінки публічних службовців та використання їх в практичній діяльності; сприяння формуванню особистості, яка використовує повноваження і ресурси, доручені публічній...

немає набору

Моніторинг стану виплати заробітної плати та забезпечення зайнятості населення в умовах воєнного стану

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання практичних знань та умінь з забезпечення дотримання прав громадян у сфері оплати праці та зайнятості населення, особливо у період дії воєнного стану. 

немає набору

Інструменти зовнішнього фінансування відбудови економіки країни

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення професійних компетентностей публічних службовців, спрямованих на підвищення ефективності їх професійної діяльності в процесі планування, розробки, впровадження заходів щодо реалізації державної та регіональної політики відбудови економіки України.

немає набору

Гендерна рівність в Україні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування в учасників професійного навчання політичної, правової, економічної, соціально-культурної грамотності у питаннях, пов’язаних з впровадженням гендерної політики в Україні. Набуття знань та умінь

немає набору

Державна служба України в контексті європейської інтеграції

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності щодо правових норм, підходів, принципів і механізмів організації управлінської діяльності державної служби країн Європейського Союзу, формування вмінь розв’язання задач у сфері державної служби базуючись на європейських принципах...

немає набору

Емоційний інтелект як складова професійної успішності публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток в учасників професійного навчання компетентності управління своїми емоціями та емоціями інших.

 

немає набору

Організація роботи із запобігання та протидії домашньому насильству установами соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: отримання учасниками професійного навчання умінь і навичок у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, застосування спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству.

немає набору

Комунікаційна ефективність публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування комунікаційної компетентності публічних службовців, медійної грамотності та навичок взаємодії зі ЗМІ, здатності відповідально реалізовувати свої права та обов’язки, налагоджувати соціальне партнерство у розв’язанні суспільних проблем, вирішувати конфлікти й запобігати дискримінації.

...

немає набору

Протокол та етикет для публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання знань щодо правил етикету та дрес-коду, умінь ведення ділових переговорів, підготовки офіційних прийомів, візитів, що має підвищити ефективність комунікаційних навичок публічних службовців та сприяти встановленню взаємовигідних зв’язків з...

немає набору

Співробітництво України з НАТО: поточний стан та перспективи

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців щодо механізму формування та функціонування НАТО, процесу євроатлантичної інтеграції України, основних завдань, форматів, можливостей та механізмів співробітництва.

немає набору

Електронні комунікації. Нові медіа.

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання умінь і навичок ефективного використання цифрових інструментів для професійної комунікації на публічній службі; підвищення рівня комунікаційних взаємодій публічних службовців за допомогою електронних засобів.

немає набору

Партнерство Україна-ЄС: безпековий вимір

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: навчальні заняття проводяться у формі лекцій, практичних занять із використанням мультимедійних презентацій, обговорень, дискусій, практичних завдань.

 

немає набору

Прагматичний нетворкінг територіальної громади як інструмент побудови політики лобіювання інтересів громади за її межами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: отримання учасниками професійного навчання сукупності знань та умінь із застосування технології нетворкінгу, що необхідні для ефективного розвитку громади, лобіювання її інтересів за межами території, участі у інноваційних проєктах та залучення інвестицій...

немає набору

Управління розвитком національної економіки та інвестиційна політика у післявоєнний період

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: формування в учасників професійного навчання компетентностей з управління розвитком національної економіки та інвестиційна політика у післявоєнний період.

немає набору

Стратегічний менеджмент та управління публічними фінансами

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: отримання учасниками професійного навчання знання основ стратегічного та проєктного менеджменту, управління фінансами, розуміння їх ролі у післявоєнному оновленні країни, оволодіння практичними навичками прийняття стратегічних рішень у процесі управління, формування професійних компетентностей...

немає набору

Теоретичні та практичні аспекти створення Агенцій розвитку в територіальних громадах

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: отримання учасниками професійного навчання теоретичних знань та практичних кейсів із створення Агенцій розвитку, що необхідні для стратегічного розвитку громади, лобіювання її інтересів за межами території, участі у інноваційних проєктах та залучення...

немає набору

Медіаграмотність для публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: набуття учасниками професійного навчання знань та отримання практичних кейсів, необхідних для відповідального споживання інформації, розвитку критичного мислення та формування інфомедійної компетентності.

немає набору

Бюджетний процес України в умовах воєнного стану

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: ознайомлення учасників професійного навчання зі змінами до бюджетного, податкового, трудового законодавства України, законодавства про публічні закупівлі, що були запроваджені внаслідок збройної агресії з боку рф, набуття слухачами необхідних умінь та...

немає набору

Практикум із ділової української мови

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: сприяти розвиткові професійної мовної компетентності учасників професійного навчання. Зокрема, розвивати мовну й мовленнєву компетентність; оновити й поглибити лінгвістичні знання; орієнтувати на...

немає набору

Програмне забезпечення діяльності органів соціального захисту населення: використання програмно-технічного комплексу "Житлові субсидії""

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

надбання слухачем умінь і навичок ефективного використання ПТК «Житлові субсидії» у своїй діяльності, що має забезпечити своєчасне призначення та виплату житлових субсидій.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 0,33 кредити ЄКТС

 

Структура програми:

1. Основні режими ПТК «Житлові субсидії».

немає набору

Сучасна державна інформаційна політика України

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення учасниками професійного навчання знань щодо особливостей формування та реалізації сучасної державної інформаційної політики в практиці діяльності та розвитку публічного врядування в Україні.

немає набору

Професійна та соціальна адаптація державного службовця

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: розвиток і вдосконалення у новопризначених державних службовців професійних знань з публічного управління та адміністрування; розвиток професійних компетентностей та особистісних якостей, формування психологічної готовності до служби в органах державної влади.

...

немає набору

Роль стратегічного планування у місцевому розвитку

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: отримання учасниками професійного навчання теоретичних знань та практичних кейсів із стратегічного планування у місцевому розвитку, що необхідні для сталого розвитку територіальних громад, представлення їх інтересів за межами громади, участі у інноваційних...

немає набору

Практика призначення державних допомог. Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян установами соціального захисту населення

Спеціальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток компетентностей учасників професійного навчання з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб опрацювання нормативно-правових актів та опанування практики забезпечення прав громадян на допомогу держави. Набуття необхідних знань та вмінь для відповідальної...

немає набору

Корпоративна культура в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення рівня професійної компетентності публічних службовців щодо організації корпоративної культури в органах публічної влади, підвищення ефективності управлінської діяльності, удосконалення управління персоналом, зміцнення іміджу органу публічної влади.

немає набору

Запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: підвищення в учасників професійного навчання рівня конфліктологічної компетентності та покращення якості їх ділової взаємодії.

 

немає набору

Моделі та методі змін на публічній службі: подолання стереотипів та впровадження інновацій

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток у публічних службовців компетентностей впровадження змін та інновацій, подолання опору змінам, здатності приймати зміни та змінюватись.

 

...

немає набору

Лідерство у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: розвиток практичних навичок ефективного управління, побудови власного стилю лідерства та формування ефективної команди.

 

немає набору

Пакет програм Microsoft Office. Використання на державній службі

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: удосконалення учасниками професійного навчання знань щодо сучасних інформаційних й комунікаційних технологій та умінь раціонального використання інструментів й можливостей пакетів програм Microsoft Office для пошуку, опрацювання, зберігання, обігу та передачі інформації цифровими засобами.

немає набору