МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації

Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Додаткова електронна адреса: mocppk@gmail.com.

Миколаївський регіональний центр підвищення кваліфікації є закладом післядипломної освіти.

Основними завданнями центру є:

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, консультативну, методичну діяльність;
- надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам підприємств, установ, організацій;
- надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам публічної влади.

Відповідно до основних завдань центр:

- визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі «Публічне управління та адміністрування»;
- визначає форми та засоби проведення освітнього процесу;
- залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців вищих освітніх закладів, закладів післядипломної освіти, у тому числі, іноземних партнерів;
- провадить видавничу діяльність;
- бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва.

Освітні програми провайдера:

Сучасні офісні технології підготовки документів

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

надбання
слухачем знань та умінь, необхідних для користування сучасною обчислювальною
технікою, а також ефективного застосування можливостей програмного забезпечення
у своїй професійній діяльності. 

Форма навчання: очна (денна) 

нема набору

Управління персоналом на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

актуалізація та структурування знань, ознайомлення з новими тенденціями,
завданнями та інструментами у сфері управління персоналом, формування вмінь та
навичок використання інструментів роботи з персоналом на публічній службі.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура...

нема набору

Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

формування в учасників професійного навчання компетентностей володіння
практикою використання інвестиційних інструментів для залучення інвестицій в
місцевий економічний розвиток.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг...

нема набору

Стратегія впровадження успішних змін. Опір змінам і його подолання.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:
розвиток
компетенцій
впровадження змін, подолання опору змінам, здатності приймати зміни та
змінюватися.

Форма...

нема набору

Е-декларування: вимоги та практика подання

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

актуалізація та систематизація знань антикорупційного законодавства в
частині фінансового контролю

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

нема набору

Стандарт української мови для публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

сприяння розумінню структури сучасної української мови; удосконалення знання особливостей її словникового...

нема набору

Лідерство заради доброго врядування. Розвиток лідерських якостей публічних службовців

Загальна короткострокова програма

нема набору

Формування дорожньої карти розвитку молодіжної політики в органах публічної влади Миколаївської області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: Формування навичок молодіжної роботи у державних службовців

нема набору

Вдосконалення навичок публічного виступу. Мистецтво переговорного процесу.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

розвиток
комунікативних навичок (мовлення й аудіювання) публічних службовців
та уміння переконливо висловлювати погляди, використовуючи прийоми вербальної
та невербальної комунікації.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Суспільно-політичне...

нема набору

Правові аспекти запобігання проявам корупції на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

систематизація
антикорупційних знань, вивчення практичного досвіду їх впровадження,  активізація самостійного навчання з проблем
антикорупційної політики та антикорупційного виховання. 

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Основні форми...

нема набору

Цифрові комунікації в глобальному просторі. Основи кібербезпеки

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

набуття
учасниками професійного навчання знань та навичок, необхідних для використання
систем захисту інформації у своїй професійній діяльності. 

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Основи безпеки критичних систем

2....

нема набору

Комунікативна компетентність публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

удосконалення українськомовної комунікативної компетентності, умінь і  навичок складання ділових паперів різних типів; ознайомлення з особливостями усного й писемного ділового мовлення в діяльності публічних службовців.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Культура усного спілкування публічного...

нема набору

Використання інформаційних технологій в публічному управлінні. Створення презентацій MS POWER POINT.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

набуття учасником професійного навчання умінь і навичок ефективного
використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності,
що має забезпечити формування основ інформаційної культури та
інформаційно-комунікативної компетентності

Форма навчання: очна...

нема набору

Організація роботи зі зверненнями громадян. Доступ до публічної інформації.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

розвиток
компетентностей публічних службовців, необхідних для відповідальної взаємодії з фізичними та юридичними особами, формування
базових засад інформаційної грамотності,
вдосконалення організації роботи та контролю, навичок комунікації та взаємодії,
запобігання дискримінації.

нема набору

Вдосконалення навичок публічного виступу. Мистецтво переговорного процесу.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

вдосконалення навичок публічного виступу та ведення ділових переговорів
публічними службовцями
.

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 0,33 кредити ЄКТС

 

Структура програми:

1. Цілі публічного виступу. Вимоги до промовця. 

нема набору

Етика на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

набуття
учасниками професійного навчання знань з питань етичної поведінки публічних
службовців та використання їх в практичній діяльності; сприяння
формуванню вільної
особистості, яка визнає загальнолюдські та національні...

нема набору

Ділова українська мова в публічному управлінні.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

вдосконалення рівня володіння діловою українською мовою та розвиток
умінь і навичок складання ділових паперів різних типів; ознайомлення з
основними змінами в «Українському правописі» редакції 2019...

нема набору

Ефективні комунікації як механізм взаємодії органів публічної влади з громадськістю

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

формування громадянської компетентності публічних службовців, медійної грамотності та навичок взаємодії зі ЗМІ, здатності відповідально реалізовувати свої права та обов’язки, налагоджувати соціальне партнерство у розв’язанні суспільних проблем, вирішувати конфлікти й запобігати дискримінації. 

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33...

нема набору

Ефективні комунікації на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

розвиток в учасників професійного навчання умінь ефективної комунікації на публічній службі.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

Модуль 1. Комунікативна компетентність як умова ефективності діяльності на публічній службі.

Модуль 2. Розвиток комунікативної компетентності публічного службовця.

нема набору

Зовнішньополітичний стратегічний курс України на набуття членства в ЄС та НАТО: реалізація та перспективи.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

підвищення рівня знань та компетентностей публічних службовців щодо проблем та перспектив процесу набуття Україною членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного Договору (НАТО).

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1. Європейський Союз: особливості...

нема набору

Аналіз державної політики. Підготовка аналітичних документів

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

формування в учасників професійного навчання компетентностей з аналізу
державної політики та підготовки аналітичних документів.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

1.  Коло суб’єктів державної політики.

2. Формування і реалізація державної політики.

3....

нема набору

Інноваційний розвиток суспільства як ключовий фактор входження України у світовий цивілізаційний простір

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

отримання учасниками  професійного навчання сукупності знань та умінь, що необхідні для ефективного розвитку громади, розробки і участі у інноваційних проєктах.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

нема набору

Креативність та ініціативність в діяльності публічного службовця

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

розвиток особистісних компетенцій публічних службовців, зокрема, креативності та ініціативності, для підвищення ефективності виконання управлінських рішень та вдосконалення  професійної діяльності.

Форма навчання: очна (денна) 

Обсяг програми: 0,33 кредиту ЄКТС

Структура програми:

Модуль 1. Креативність та ініціативність як особистісні компетенції публічного...

нема набору

Програмне забезпечення діяльності органів соціального захисту населення: використання програмно-технічного комплексу "Житлові субсидії""

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

надбання слухачем умінь і навичок ефективного використання ПТК «Житлові субсидії» у своїй діяльності, що має забезпечити своєчасне призначення та виплату житлових субсидій.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 0,33 кредити ЄКТС

 

Структура програми:

1. Основні режими ПТК «Житлові субсидії».

нема набору