МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Заклад післядипломної освіти

Додаткові контакти:
Додаткова електронна адреса: mocppk@gmail.com.

Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій є закладом післядипломної освіти.

Основними завданнями центру є:

- провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, консультативну, методичну діяльність;
- надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам підприємств, установ, організацій;
- надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам публічної влади.

Відповідно до основних завдань центр:

- визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників відповідно до державних стандартів в освітній галузі «Публічне управління та адміністрування»;
- визначає форми та засоби проведення освітнього процесу;
- залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців вищих освітніх закладів, закладів післядипломної освіти, у тому числі, іноземних партнерів;
- провадить видавничу діяльність;
- бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва.

Освітні програми провайдера:

Сучасні офісні технології підготовки документів

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

надбання слухачем знань та вмінь, потрібних для свідомого користування сучасною обчислювальною технікою, а також максимального використання можливостей програмного забезпечення у своїй професійній діяльності. 

нема набору

Програмне забезпечення діяльності органів соціального захисту населення: використання програмно-технічного комплексу "Житлові субсидії""

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми:

 Надбання слухачем умінь і навичок ефективного використання ПТК «Житлові субсидії» у своїй діяльності, що має забезпечити своєчасне призначення та виплату житлових субсидій.

 

Форма навчання: очна (денна)

 

Обсяг програми: 0,33 кредити ЄКТС

 

Структура програми:

1. Основні режими ПТК «Житлові субсидії».

найближчий набір - 01 Жовтня 2020

Інвестиції як інструмент місцевого економічного розвитку

Загальна короткострокова програма

Метою програми є формування у слухачів компетентностей досконалого володіння практикою використання інвестиційних інструментів для залучення інвестицій в місцевий економічний розвиток. 

нема набору

Аналіз державної політики. Підготовка аналітичних документів

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Формування у слухачів компетентностей з аналізу державної політики та підготовки аналітичних документів  

Форма навчання: очна (

нема набору

Стратегія впровадження успішних змін. Опір змінам і його подолання.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:
розвиток
компетенцій
впровадження змін, подолання опору змінам, здатності приймати зміни та
змінюватися.

Форма...

найближчий набір - 21 Жовтня 2020

Використання інформаційних технологій в публічному управлінні. Створення презентацій MS POWER POINT.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

надбання слухачем умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності. 

нема набору

Е-декларування: вимоги та практика подання

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Актуалізувати та систематизувати знання антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю.  

Форма навчання: очна...

нема набору

Етика на публічній службі

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

1) ознайомити слухачів з етикою публічної служби  з метою використання здобутих знань в практичній діяльності; 2) формування громадянської...

нема набору

Цифрові комунікації в глобальному просторі. Основи кібербезпеки.

Загальна короткострокова програма

Мета програми: 

надбання слухачем знань та навичок, необхідних для використання систем захисту інформації у своїй професійній діяльності. 

Форма навчання: 

нема набору

Стандарт української мови для публічних службовців

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

сприяння розумінню структури сучасної української мови; удосконалення знання особливостей її словникового...

найближчий набір - 07 Жовтня 2020

Лідерство заради доброго врядування. Розвиток лідерських якостей публічних службовців

Загальна короткострокова програма

нема набору

Формування дорожньої карти розвитку молодіжної політики в органах публічної влади Миколаївської області

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: Формування навичок молодіжної роботи у державних службовців

нема набору

Вдосконалення навичок публічного виступу. Мистецтво переговорного процесу.

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

Вдосконалити навички публічного виступу та ведення ділових переговорів

Форма навчання:

нема набору