ПРОФЕСІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Професійна та соціальна адаптація державного службовця

Загальна професійна (сертифікатна) програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Змішана
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 04 лютого 2023 року №10-23
Напрям:
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «Б»
 • підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посади державної служби категорії «В»
Компетентності:
 • Виконання на високому рівні поставлених завдань
 • Впровадження змін
 • Командна робота та взаємодія
 • Комунікація та взаємодія
 • Професійні знання
 • Сприйняття змін
 • Управління організацією роботи та персоналом
 • Цифрова грамотність

Опис програми:

Загальна мета: розвиток і вдосконалення у новопризначених державних службовців професійних знань з публічного управління та адміністрування; розвиток професійних компетентностей та особистісних якостей, формування психологічної готовності до служби в органах державної влади.

 

Структура програми:

Модуль 1. Традиції та інновації публічного управління

Модуль 2. Проходження державної служби: адаптація та службова кар'єра

Модуль 3. Антикорупційний комплаєнс органу публічної влади

Модуль 4. Держава без бар'єрів

Модуль 5. Ділова мова в публічному управлінні

Модуль 6. Медіаграмотність та протидія дезінформації

Модуль 7. Командна робота та розумний тимбілдінг

Модуль 8. Імідж та бренд країни

Модуль 9. Партнерство Україна - ЄС: безпековий вимір

Модуль 10. Психологічна стійкість державного службовця

Модуль 11. Тайм-менеджмент і персональна ефективність

Модуль 12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Модуль 13. Кібербезпека

 

Очікувані результати навчання:

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

знання:

 • етапів становлення, тенденцій та проблем розвитку публічного управління, громадянського суспільства, національно-патріотичного виховання у світі та в Україні;
 • законодавчої бази, що регулює функціонування інститутів публічного управління та громадянського суспільства, взаємовідносини громадянського суспільства та держави, права та можливості громадських рухів та інших;
 • актуальних змін у законодавстві України з питань державної служби та трудового законодавства;
 • правових аспектів реалізації законодавства про державну службу;
 • основ нормативно-правового забезпечення щодо боротьби з корупцією в Україні;
 • методів запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням;
 • шляхів запобігання й врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності посадовців;
 • обмежень та заборон, встановлених законодавством про запобігання корупції, відповідальності за порушення антикорупційного законодавства;
 • основ формування державної політики безбар’єрності в Україні, основних практик інклюзивності, недискримінації;
 • нормативно-правових актів у сфері державної мовної політики та актуальних змін в правописній системі української мови;
 • основ медіаграмотності, принципів роботи ЗМІ та їх функціонування на медійному ринку;
 • загальних інструментів та тактик пропаганди, маніпулювання та дезінформації, методів протидії цим явленням;
 • основних принципів командоутворення

уміння:

 • визначати та аналізувати наявну структуру системи публічного управління та громадянського суспільства України, механізми їх функціонування, їх роль у політичній системі й в житті суспільства;
 • діагностувати умови та зміст національно-патріотичного виховання різних соціальних груп;
 • застосовувати у професійній діяльності знання законодавства про державну службу;
 • забезпечувати повне, своєчасне і якісне виконання  завдань та повноважень службової діяльності державного службовця;
 • ефективно реалізовувати політику держави щодо запобігання та протидії корупційним проявам на державній службі шляхом поширення ідеї доброчесності;
 • виявляти та застосовувати належні шляхи й способи врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях;
 • імплементувати знання щодо організації безбар’єрного простору для громадян у професійну діяльність, формувати безбар'єрне середовище й інклюзії на робочих місцях та в колективі;
 • доцільно добирати мовні засоби всіх рівнів для ефективної мовленнєвої діяльності в межах посадових обов’язків;
 • розрізняти дезінформацію, пропаганду, маніпулювання та фейк, аналізувати та формувати медіаповідомлення;
 • постановки та реалізації командних цілей

навички:

 • формування власної позиції щодо стану системи публічного управління та громадянського суспільства в Україні;
 • реалізації заходів, пов’язаних із впровадженням державної політики національно-патріотичного виховання різних соціальних груп;
 • застосування норм антикорупційного законодавства до регулювання конкретних практичних ситуацій на державній службі;
 • виявлення та застосування належних шляхів і способів врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в конкретних ситуаціях;
 • створення безбар’єрного середовища; 
 • організації особистого професійного навчання (в т.ч. самоосвіти) та самоменеджменту;
 • контролю власної мовленнєвої поведінки та дотримання офіційно-ділового стилю у спілкуванні;
 • критичного мислення, аналізу медіатекстів, факт-чекінгу;
 • командної взаємодії, побудови командної стратегії успіху 

Посилання на сторінку вебсайту провайдера, розклад занять:

http://www.mcpk.mk.ua/plan_zvit/rozklad-zanyat/

Додаткова інформація:

Навчання фінансується з місцевого бюджету та призначене для державних службовців категорій «Б» та «В»вперше призначених на посади державної служби Миколаївської області.

Контактна особа від Миколаївського регіонального центру підвищення кваліфікації - заступник директора Кругликова Ольга Петрівна. Телефон: (0512) 479813. Електронна адреса: mcpk.mk@ukr.net


Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Вимоги до учасників навчання:

Вперше призначені на посади державної служби.


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2

Набір на програму не розпочато.

Місце проведення навчання

Миколаїв, 54001, вул. Шевченка 64

Миколаївська

Інші програми за цим напрямом