ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Програма розроблена з урахуванням кращих практик та інструментарію Ради Європи з питань лідерства (тренінгова програма «Академія лідерства») за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» в...

 • Безкоштовно
 • Хмельницький регіональний центр підвищення кваліфікації
 • вул. Героїв Майдану 8
 • Хмельницька
набір припинено

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Мета: набуття державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у сфері управління змінами, бенчмаркінгу, реінжинірингу та забезпечення командної роботи. знання –   теорії (способи) формування змін...

 • Iнші умови
 • Києво-Могилянська школа врядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 • Волоська, 8/5, к.324, Київ
 • Київ
набір припинено

4.5

відгуків: 2
Програма підвищення кваліфікації фахівців з питань реформ

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Загальна мета: Забезпечення однакового розуміння з боку фахівців з питань реформ циклу політики як сучасної концепції основної функції міністерств, місії, принципів і цінностей публічної адміністрації; забезпечення єдиних стандартів якості та єдиних...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а
 • Київ
набір припинено

Цільова група: державні службовці категорій «Б», «В»; депутати місцевих рад,  посадові особи, обрані на виборні посадиМета: підвищення спроможності державних службовців та осіб на виборних посадах місцевого самоврядування вирішувати завдання і актуальні проблеми...

 • Iнші умови
 • Донецький державний університет управління
 • вул. Карпінського, 58, м. Маріуполь
 • Донецька
набір припинено

Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи центральних органів виконавчої влади України, органів місцевого самоврядування, та особи на виборних посадах місцевого самоврядуванняМета: підвищення спроможності державних службовців  та осіб на...

 • Iнші умови
 • Донецький державний університет управління
 • вул. Карпінського, 58, м. Маріуполь
 • Донецька
набір припинено

Загальна мета: Надання допомоги службам управлінням персоналом та іншим учасникам процесу оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби, у плануванні й організації процесу визначення/перегляду завдань і ключових...

 • Безкоштовно
 • Українська школа урядування
 • вулиця Миколи Шепелєва , будинок 3а
 • Київ
набір припинено

5

відгуків: 3
Управління змінами

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 1. Загальна інформація Назва програми Управління змінами Шифр програми ЗК/2020/0010 Тип програми за змістом загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації Форма навчання дистанційна Цільова група посадові особи місцевого самоврядування,...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

Управління змінами

Загальна короткострокова програма

Загальна мета: полягає в удосконаленні здатності розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми в процессі управління змінами організації на основі засвоєних знань, навичок та вмінь, а також в забезпеченні здатності виконувати...

 • Iнші умови
 • Маріупольський державний університет
 • м. Маріуполь, просп. Будівельників, буд. 129А
 • Донецька
набір припинено

5

відгуків: 1
Управління змінами

Загальна короткострокова програма

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИНАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТімені М.П. ДРАГОМАНОВА        ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ»              Шифр програми: ЗК/2020/004Рік запровадження програми: 2020Програму затверджено: засідання Вченої ради НПУ ім. М.П. Драгоманова, протокол...

 • Iнші умови
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9
 • Київ
набір припинено

Публічне управління в умовах демократичних змін

Спеціальна короткострокова програма

Цільова група: державні службовці категорії «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування та особи на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)Мета: підвищення спроможності державних службовців...

 • Iнші умови
 • Донецький державний університет управління
 • вул. Карпинського, 58, м. Маріуполь
 • Донецька
набір припинено