ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

ЗАГАЛЬНА МЕТА поглиблення теоретичних знань з проблем організації комунікаційного простору, подолання комунікаційних бар’єрів, стратегії і техніки ведення переговорів та набуття практичних вмінь і навиків формування належного рівня комунікативності та інформаційної...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Формування навичок командної роботи

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА оновлення та набуття працівниками структурних підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області, державними службовцями категорій посад «Б», «В» необхідного рівня знань Закону України «Про державну службу»,...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ

Загальна короткострокова програма

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТімені М.П. ДРАГОМАНОВА      ЗАГАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОМУНІКАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ»                    Шифр програми: ЗК/2020/001Рік запровадження програми: 2020Програму затверджено: засідання Вченої ради НПУ ім. М.П. Драгоманова,протокол №12 від 03.08.2020 р. Програму погоджено:  наказ НАДС...

 • Iнші умови
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9
 • Київ
набір припинено

Стратегічні комунікації у публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 1. Загальна інформація Назва програми Стратегічні комунікації у публічному управлінні Шифр програми ЗК/2020/006 Тип програми за змістом  загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації Форма навчання  дистанційна Цільова група   посадові...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 1. Загальна інформація Назва програми Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадових осіб місцевого самоврядування Шифр програми ЗК/2020/0011 Тип програми за змістом  загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації Форма...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

Мета навчання - формування професійної компетентності щодо конструктивної взаємодії органів публічної влади з громадськістю та ЗМІ; ознайомлення із шляхами формування позитивного іміджу органу публічної влади і публічного службовцяЦільова група: державні службовці категорій «Б», «В»...

 • Iнші умови
 • Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • Волинська
набір припинено

Комунікації в демократичному врядуванні

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета: удосконалення професійних знань, умінь та навичок учасників професійного навчання, що забезпечує відповідний рівень їх професійної кваліфікації для виконання трудових функцій «Участь у комунікації та взаємодії щодо формування та реалізації...

 • Iнші умови
 • Києво-Могилянська школа врядування Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 • Волоська, 8/5, к.324, Київ
 • Київ
набір припинено

Дипломатична та консульська служба (дистанційний курс)

Спеціальна короткострокова програма

Мета курсу – ознайомити фахівців органів виконавчої влади, які відповідають за вироблення політик та зв’язки з громадськістю, з основними характеристиками, особливостями і організацією сучасної дипломатичної та консульської служби України та...

 • Iнші умови
 • Університет державної фіскальної служби України
 • м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
 • Київська
набір припинено

Надати студентам обширну інформацію в галузі публічного управління та адміністрування з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації, із широким доступом до працевлаштування;...

 • Iнші умови
 • Міжрегіональна академія управління персоналом
 • вул. Фрометівська, 2
 • Київ
набір припинено

Мета програми:Розвиток управлінської, правової, інформаційно-комунікаційної компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо реалізації державної інформаційної політики на регіональному та місцевому рівнях, забезпечення розвитку електронної демократії та доступу до...

 • Безкоштовно
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,
 • Дніпропетровська
набір припинено