ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Заклад вищої освіти

Навчально-науковий інститут "Інститут державного управління" (далі - ННІ "Інститут державного управління") Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу – пiдготовку професiйно компетентного керiвника нової генерацiї, орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I–IV категорiй. Центр професійного розвитку управлінських кадрів надає послуги з післядипломної освіти головам місцевих державних адміністрацій, їх першим заступникам та заступникам, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам державних підприємств, установ і організацій

Освітні програми провайдера:

Впровадження змін та прийняття управлінських рішень в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми

найближчий набір - 17 Червня 2024

Електронне урядування та електронна демократія

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців...

найближчий набір - 17 Червня 2024

Стратегічне управління та планування в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оновлення теоретичних знань і набуття практичних навичок і вмінь...

найближчий набір - 17 Червня 2024

Впровадження стандартів захисту персональних даних. Доступ до публічної інформації. Публікація відкритих даних

Загальна короткострокова програма

Мета програми: п

найближчий набір - 24 Червня 2024
5

Гендерна політика в Україні

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

найближчий набір - 24 Червня 2024

Запобігання проявам корупції в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програмипідвищення рівня професійної компетентності державних службовців...

найближчий набір - 24 Червня 2024

Управління публічними фінансами

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

найближчий набір - 24 Червня 2024

Комунікація та взаємодія в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програмирозвиток теоретичних знань, набуття додаткових практичних...

найближчий набір - 24 Червня 2024
4.93

Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "В"

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми: оновлення теоретичних знань, розвиток практичних умінь і навичок, професійних компетентностей, необхідних...

немає набору
4.96

Запобігання проявам корупції в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування...

немає набору
4.9

Комунікація та взаємодія в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: розвиток теоретичних знань, набуття додаткових практичних комунікативних навичок та вмінь у галузі ділової комунікації...

немає набору
4.96

Ділова українська мова та ділове спілкування в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо володіння діловою українською мовою та застосування ділового...

немає набору
5

Управління публічними фінансами

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору
4.38

Впровадження змін та прийняття управлінських рішень в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оволодіння знаннями,

немає набору
5

Попередження та протидія гібридним загрозам

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності та фахового застосування в практичній діяльності знань, вмінь та навичок державних службовців, перших заступників та заступників голів районних державних адміністрації, посадових осіб місцевого самоврядування щодо попередження та протидії гібридним загрозам у контексті забезпечення національної...

немає набору
5

Електронне урядування та електронна демократія

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо застосування в професійній діяльності знань, умінь...

немає набору
5

Діджиталізація в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення професійної компетентності, удосконалення знань і практичних навичок з питань реалізації державної політики цифрового...

немає набору
4.97

Державна політика з питань європейської інтеграції України

Загальна короткострокова програма

Мета програми: Підвищення рівня професійної компетентності та фахового застосування в
практичній діяльності знань, вмінь та навичок...

немає набору
5

Сприйняття змін в публічних органах владиі

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору
5

Цифрова грамотність в органах публічної влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми:...

немає набору

Актуальні питання гарантування прав людини

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору

Впровадження стандартів захисту персональних даних. Доступ до публічної інформації. Публікація відкритих даних

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення...

немає набору
4.84

Інформаційна безпека та кібербезпека в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми:

немає набору

Стратегічне управління та планування в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма

Мета програми: оновлення теоретичних знань і набуття практичних навичок і вмінь у сфері

немає набору

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності на публічній службі

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програмионовлення знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для запобігання корупції на публічній службі, її виявлення та ефективної...

немає набору

Державна політика України щодо набуття членства в ЄС та НАТО

Загальна короткострокова програма

Мета програми: формування професійних компетентностей учасників навчання у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України, державної політики щодо набуття...

немає набору

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма
«Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне
управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти...

немає набору

Запобігання проявам корупції в органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програмипідвищення рівня професійної компетентності державних службовців...

немає набору

Ділова українська мова

Загальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:

немає набору

Попередження та протидія гібридним загрозам

Загальна короткострокова програма

Мета програми: підвищення рівня професійної компетентності та фахового застосування в практичній діяльності знань, вмінь та навичок державних службовців, перших заступників та заступників голів районних державних адміністрації, посадових осіб місцевого самоврядування щодо попередження та протидії гібридним загрозам у контексті забезпечення національної...

немає набору

Сприйняття змін в публічних органах влади

Загальна короткострокова програма

Мета програми

немає набору