СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Стратегічне управління та планування в публічному управлінні

Загальна короткострокова програма
Джерело фінансування - Iнші умови
Форма навчання - Дистанційна
Погоджено з НАДС - наказ НАДС від 20 липня 2023 р. № 100-23
Напрям:
  • Стратегічне управління та планування
Компетентності:
  • Досягнення результатів
  • Прийняття ефективних рішень
  • Професійні знання

Опис програми:

Мета програми: оновлення теоретичних знань і набуття практичних навичок і вмінь у сфері стратегічного управління та планування, управління проектами,  залучення інвестицій.

 

Структура програми: поняття та зміст стратегічного управління та планування в публічному управлінні; стратегія як основа управління сталим розвитком регіону; технології стратегічного планування розвитку територій; методологія стратегічного планування розвитку територій; SWOT-аналіз території як передумова формування стратегічного; фінансове забезпечення стратегічного розвитку територій; прямі іноземні інвестиції як джерело фінансування стратегічного планування та управління розвитком територій; командоутворення в системі стратегічного управління; лідерство та керівництво в стратегічному управлінні; організаційні зміни в системі стратегічного управління; прикладні аспекти стратегічного планування і управління на регіональному рівні.

 

За результатами навчання слухачі отримають:

-   знання: сутності стратегічного управління, особливостей застосування стратегічного планування, моделей та методів стратегічного прогнозування розвитку, системного підходу до формування стратегій у публічній сфері; нормативно-правових актів, що регулюють процеси стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях; сучасної практики та особливостей стратегічного планування та управління соціально-економічним розвитком різних адміністративно-територіальних одиниць;

-   уміння: розробляти стратегічні плани у публічній сфері, визначати стратегічні цілі; застосовувати норми чинного законодавства, що регулюють стратегічне планування та управління проєктами і програмами; здійснювати моніторинг та оцінювання ефективності й результативності реалізації стратегічних планів розвитку територій за ключовими показниками;

-   навички: застосування сучасних методів та підходів до професійного управління проєктами; формування стратегії розвитку територій, програм, проєктів та заходів щодо їх реалізації відповідно до регіональної/місцевої стратегії розвитку; визначення механізмів та інструментів співпраці органів публічної влади з донорськими інституціями, міжнародними фінансовими організаціями. 

Додаткова інформація:

Шановні потенційні слухачі! Програма оплатна, за кошти фізичних та юридичних осіб.  ОБОВ’ЯЗКОВО ознайомтеся з додатковою інформацією на сторінці Центру професійного розвитку управлінських кадрів ННІ «Інститут державного управління» Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за посиланням: 

https://ipa.karazin.ua/wp-content/themes/education/filesforpages/science/Informaciya_shodo_umov_prohodzhennya_pidvishennya_kvalifikaciyi_2024_2.pdf


Цільова група:


Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1

Дати наборів за цією програмою

Запис до Початок Завершення Наявність місць Вартість
16 Травня 2024 20 Травня 2024 24 Травня 2024 30 Iнші умови переглянути
Місце проведення навчання

м. Харків, майдан Свободи, 4

Харківська

Інші програми за цим напрямом