ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Програма відкриває можливості реалізувати свій потенціал та працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування (керівні працівники апарату центральних органів державної влади та їх заступники, вищі державні службовці місцевих органів...

 • Безкоштовно
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

«Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Об’єкт вивчення: сфера публічного управління та адміністрування: методи, методики та технології наукового пізнання, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, аналітичної обробки інформації.Подальша діяльність:центральні та місцеві органи влади; державна фіскальна служба...

 • Iнші умови
 • Університет митної справи та фінансів
 • м. Дніпро вул. В. Вернадського2/4
 • Дніпропетровська
набір припинено

1. Профіль освітньо-професійної програми(ОПП) зі спеціальності 281 - «Публічне управління та адміністрування»  (за спеціалізацією «Публічне управління та адміністрування») 1- Загальна інформація Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу...

 • Iнші умови
 • Інститут післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету
 • Білоцерківський НАУ, пл. Соборна 5/1, Біла Церква
 • Київська
набір припинено

1. Профіль освітньо-професійної програми (ОПП)зі спеціальності 281 - «Публічне управління та адміністрування» (за спеціалізацією «Публічне управління та адміністрування») 1- Загальна інформація Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу Білоцерківський національний...

 • Iнші умови
 • Інститут післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету
 • Білоцерківський НАУ, пл. Соборна 5/1, Біла Церква
 • Київська
набір припинено

Надати студентам обширну інформацію в галузі публічного управління та адміністрування з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації, із широким доступом до працевлаштування;...

 • Iнші умови
 • Міжрегіональна академія управління персоналом
 • вул. Фрометівська, 2
 • Київ
набір припинено

На навчання за державним замовленням приймаються:- за заочною формою:  особи, які перебувають на державній службі та обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, мають стаж державної...

 • Iнші умови
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • 49044, м.Дніпро, вул.Гоголя, буд.29
 • Дніпропетровська
набір припинено

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Мета освітньої програми. Забезпечити формування у здобувачів вищої освіти поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь, навичок, достатніх для ефективного вирішення складних завдань у галузі публічного управління та адмініструванняРівень вищої освіти – другий Ступінь вищої...

 • Iнші умови
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • 03057, вул. Ежена Потьє, 20
 • Київ
набір припинено

281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Кваліфікація: магістр з публічного управління та адмініструванняОбсяг програми: 90 кредитів ЄКТСНормативний термін навчання: 1,4 рокиРівень: магістр (другий цикл вищої освіти)Передумови: наявність ступеня бакалавраМова викладання: українська Мета освітньої програми: Надати студентам...

 • Iнші умови
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 • м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16
 • Дніпропетровська
набір припинено

ОПП «Публічне правління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

ОПП «Публічне правління та адміністрування» є сучасною, якісною та цікавою. Рівень вищої освіти – другий (магістерський). Набір дисциплін, які запропоновані для вивчення викликанні сучасними світовими тенденціями, викладаються викладачами професіоналами на...

 • Iнші умови
 • Державний університету інфраструктури та технологій
 • Вул. Івана Огієнка, 19
 • Київ
набір припинено

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент» спрямована на підготовку компетентних професіоналів у галузі «Публічне управління та адміністрування» з використанням проектів  «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging (ELITE) 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES», «Ukraine higher education...

 • Iнші умови
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • НТУ "ХПІ" вул. Кирпичова, 2 Харків, 61002 Україна
 • Харківська
набір припинено