ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Мета освітньої програми: професійна підготовка публічних службовців та працівників охорони здоров'я, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування в сфері соціальної та гуманітарної політики, в галузі...

 • Iнші умови
 • Інститут державного управління Чорноморський національний університет імені Петра Могили
 • м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
 • Миколаївська
набір припинено

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов...

 • Iнші умови
 • Інститут державного управління Чорноморський національний університет імені Петра Могили
 • м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
 • Миколаївська
набір припинено

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов...

 • Iнші умови
 • Інститут державного управління Чорноморський національний університет імені Петра Могили
 • м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
 • Миколаївська
набір припинено

Мета освітньо-професійної програми: професійна підготовка державних службовців, здатних ро зв ’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій т а...

 • Iнші умови
 • Інститут державного управління Чорноморський національний університет імені Петра Могили
 • м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
 • Миколаївська
набір припинено

Обов'язкові компоненти програми. Інформаційна політика держави / Information policy of the stateЦифрова економіка України / Digital Economy of UkraineПублічні комунікації / Public communicationsУправління державними програмами та проектами / Management of...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м Київ, вул. Кіото, 19
 • Київ
набір припинено

Обовязкові компоненти програми1. Іноземна мова за професійним спрямуванням/Foreign language for specific purposes2. Офісні комп'ютерні технології / Computer technologies3. Теорія держави і права / Theory of state law4. Економічна теорія /...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Кіото, 19
 • Київ
набір припинено

Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма

Магістри з публічного управління та адміністрування набувають поглиблених знань щодо новітніх особливостей реформування державної влади та територіальної організації влади, теоретичних засад і практичних аспектів прийняття публічно-управлінських рішень, навиків стратегічного планування...

 • Безкоштовно
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Мета освітньої програми - підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.Освітньо-професійна програма базується...

 • Iнші умови
 • Херсонський національний технічний університет
 • м. Херсон, вул. Бериславське Шосе, 24
 • Херсонська
набір припинено

Підготовка фахівців, здатних критично осмислювати та розв’язувати складні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати публічну політику на межі галузей знань, включаючи наукові дослідження та/або...

 • Iнші умови
 • Херсонський національний технічний університет
 • м. Херсон, вул. Бериславське Шосе, 24
 • Херсонська
набір припинено

«Публічне управління та адміністрування»

Освітньо-професійна програма

Об’єкт вивчення: сфера публічного управління та адміністрування: методи, методики та технології наукового пізнання, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, аналітичної обробки інформації.Подальша діяльність:центральні та місцеві органи влади; державна фіскальна служба...

 • Iнші умови
 • Університет митної справи та фінансів
 • м. Дніпро вул. В. Вернадського2/4
 • Дніпропетровська
набір припинено