ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Зміст програми:Сучасне державне управління: європейські підходи, тенденції. Європейські принципи державного управління.Використання інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEXна шляху до європейської інтеграції України.Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Загальна короткострокова програма

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ Загальна короткострокова програма (сертифікатна) Опис програми: програма передбачає розширення теоретичних та практичних знань щодо концептуальних  засад європейської політики України в контексті сучасних державотворчих процесів. Мета програми: формування  та систематизація сучасних...

 • Iнші умови
 • Інститут післядипломного навчання Білоцерківського національного аграрного університету
 • Білоцерківський НАУ, пл. Соборна 5/1, Біла Церква
 • Київська
набір припинено

Митне право ЄС

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми – вивчення сукупності принципів і норм митного права Європейського Союзу, направлених на регулювання і охорону суспільних відносин у сфері економіки, що складаються в процесі європейської інтеграції між громадянами,...

 • Iнші умови
 • Університет державної фіскальної служби України
 • м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
 • Київська
найближчий набір - 20 Жовтня 2020

Основи права Європейського Союзу

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми – розширення й поглиблення знань щодо формування фундаментальних уявлень про основні принципи і норми права Європейського Союзу (далі – ЄС); вироблення чітких уявлень про справедливість, рівність, про співвідношення...

 • Iнші умови
 • Університет державної фіскальної служби України
 • м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
 • Київська
найближчий набір - 25 Листопада 2020

Європейський захист прав людини

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми – формування системи знань про регіональний захист прав людини на теренах Європи що називається європейським механізмом захисту прав людини, яка представлена такими організаціями як Рада Європи, Європейський Союз...

 • Iнші умови
 • Університет державної фіскальної служби України
 • м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
 • Київська
найближчий набір - 20 Жовтня 2020

Ділова англійська мова

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Мета програми:Удосконалення рівня володіння англійської мовою як засобом комунікації та набуття професійно спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання професійної діяльності на рівні досвідченого користувача в усній та письмовій формах.  Об’єктом...

 • Iнші умови
 • Університет державної фіскальної служби України
 • м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
 • Київська
найближчий набір - 12 Жовтня 2020

Програма розроблена для вивчення та імплементації досвіду країн ЄС для впровадження у систему управління митною діяльністю в Україні окремих положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським...

 • Iнші умови
 • Університет державної фіскальної служби України
 • м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
 • Київська
найближчий набір - 16 Листопада 2020

Європейська інтеграція України: компетентний державний службовець

Спеціальна професійна (сертифікатна) програма

Форма навчання: очна (денна).Цільова група: Публічні службовці місцевих органів влади Волинської області.Передумови навчання за програмою: робота на посаді, діяльність якої дотична до питань європейської інтеграції.Мета програми:  узагальнити та структурувати знання...

 • Безкоштовно
 • Волинський обласний ЦППК
 • м. Луцьк, проспект Відродження, 24
 • Волинська
набір припинено

Актуальність і значення семінару: формування у представників державної служби та місцевого самоврядування системи знань, навичок і компетенцій, необхідних для виконання завдань та заходів з реалізації державної політики у сфері  безпеки і оборони...

 • Iнші умови
 • Донецький державний університет управління
 • м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58
 • Донецька
набір припинено

Мета програми: систематизувати знання про становлення й розвиток процесу європейської інтеграції; ознайомлення з інституційно-правовою системою Європейського Союзу. Форма навчання: очна. Обсяг програми: 20 годин (0,67 кредити ЄКТС). Структура програми:1.  Політико-правова природа Європейського Союзу.2.  Законодавчий...

 • Безкоштовно
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • вулиця Ежена Потьє
 • Київ
набір припинено