ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

Пошук за регіоном
Пошук за датою
Пошук за напрямом

Загальна мета:забезпечення ефективного управління місцевим економічним розвитком;вироблення умінь і навичок, необхідних для впровадження реформ;створення стійкого партнерства для розвитку відповідальних, проактивних громад на місцевому рівні;підвищення фахового рівня публічних службовців у сфері...

 • Iнші умови
 • Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1
 • Запорізька
набір припинено

Загальна мета:поглиблення знань щодо механізму функціонування бюджетної та податкової систем держави, принципів формування доходної та видаткової частин бюджету;обґрунтування процесу фінансової децентралізації як найбільш ефективної форми організації управління суспільними коштами в...

 • Iнші умови
 • Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 1
 • Запорізька
набір припинено

Ефективний менеджмент у державному секторі

Спеціальна короткострокова програма

Ефективність сучасного реформування системи державного управління значною мірою залежить від застосування нових концепцій та форм соціальної взаємодії, уже апробованих у країнах зі сталими традиціями демократичного врядування. Нові реалії вимагають застосування...

 • Iнші умови
 • Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації
 • м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 17
 • Черкаська
набір припинено

Основи місцевого економічного розвитку

Спеціальна короткострокова програма

ЗАГАЛЬНА МЕТА Надати теоретично-методологічні знання та практичні навики щодо управління місцевим економічним та регіональним розвитком в Івано-Франківській області Форма навчання: деннаЗМІСТ ПРОГРАМИТема 1. Основи місцевого економічного розвиткуТема 2. Стратегічні інструменти місцевого економічного...

 • Iнші умови
 • Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
 • м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності,46
 • Івано-Франківська
набір припинено

Державне стратегічне планування

Спеціальна короткострокова програма

Мета програми: формування у слухачів глибоких знань щодо стратегічного планування, опанування ними теоретичних засад та прикладних інструментів стратегічного планування у публічному управлінні.Зміст програми:Стратегічне планування у публічному управлінні.Використання кількісних та якісних...

 • Iнші умови
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • м. Київ, вул. Чигоріна, 57
 • Київ
набір припинено

Обсяг програми: 8 годин (0,3 кредиту ЄКТС)Цільова аудиторія: представники ОТГ, посадові особи місцевого самоврядування, державні службовціМета курсу – формування у слухачів стратегічного бачення перспективи реалізації проектів державно-приватного партнерства, розуміння особливостей підготовки та...

 • Безкоштовно
 • Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області
 • м. Київ, площа Лесі Українки, 1
 • Київська
набір припинено

Стратегічне планування та управління місцевим розвитком

Спеціальна короткострокова програма

Обсяг програми: 8 годин (0,3 кредиту ЄКТС)Цільова аудиторія: працівники органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад (ОТГ)Мета курсу – оснастити слухачів практичними знаннями та навичками, необхідними для здійснення діяльності щодо стратегічного планування та управління...

 • Безкоштовно
 • Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області
 • м. Київ, площа Лесі Українки, 1
 • Київська
набір припинено